dnes je 1.10.2022

Input:

Zmeny v zákone o odpadoch účinné od 1. januára 2022

16.12.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

17.62 Zmeny v zákone o odpadoch účinné od 1. januára 2022

doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

V zákone o odpadoch nastanú od 1. januára 2022 zmeny na základe dvoch jeho noviel, a to:

  1. zákon č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý obsahoval v čl. III novelu zákona o odpadoch a
  2. zákon č. 372/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Nie všetky ustanovenia týchto zákonov nadobúdajú účinnosť 1. januára 2022. Nižšie je uvedený prehľad zmien vyplývajúcich z oboch zákonov, ktoré nadobúdajú účinnosť od 1. januára 2022 a sú zoradené podľa poradia ustanovení zákona o odpadoch.

1. Doplnenie § 16, ktorý upravuje zber odpadu a výkup odpadu o odsek 12, ktorý upravuje povinnosti