dnes je 24.6.2024

Input:

Zmluva o založení koordinačného centra

9.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.06.6.3 Zmluva o založení koordinačného centra

Ing. Juraj Válek, PhD.

Priblížená je zmluva o založení koordinačného centra – čo všetko musí obsahovať, ako aj organizačná štruktúra koordinačného centra.

Zmluva o založení koordinačného centra musí obsahovať najmä názov a sídlo koordinačného centra, vymedzenie pôsobnosti na plnenie povinností, orgány, ich právomoc a spôsob ich vzniku, zoznam osôb zakladajúcich koordinačné centrum a spôsob preukázania splnenia podmienky, že plnia vyhradené povinnosti individuálne pre tento vyhradený prúd odpadu, identifikačné údaje prvých členov orgánov koordinačného centra, systém určenia podielov výrobcov vyhradených výrobkov, ktorí si plnia vyhradené povinnosti individuálne, organizácií zodpovednosti výrobcov a tretej osoby na financovaní činnosti koordinačného centra, spôsob poskytnutia presahujúceho množstva v prospech ostatných klientov centra a

Najnovšie články
viac článkov