dnes je 29.7.2021

Input:

Zodpovednosť za nakladanie s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov a plnenie štandardu obce od 14. 10. 2020

13.11.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.11.1.2 Zodpovednosť za nakladanie s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov a plnenie štandardu obce od 14. 10. 2020

Ing. Juraj Poništ

Od 14. 10. 2020 novelou zákona o odpadoch č. 285/2020 Z. z. sa prenáša zodpovednosť za nakladanie s oddelene vyzbieraným odpadom z obalov z iných zdrojov a oddelene vyzbieraným odpadom z neobalových výrobkov z iných zdrojov. Pred novelou bola podľa zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z. zodpovedná za nakladanie s týmito odpadmi obec. Od 14. 10. 2020 bude za nakladanie s týmto odpadom zodpovedať ako pôvodca odpadu fyzická osoba – podnikateľ - a právnická osoba.

Ide o návrat k pôvodne ustanovenej zodpovednosti pôvodcu týchto odpadov platnej pred 1. júlom 2020. Pôvodcovia odpadov z obalov z iných zdrojov a pôvodcovia odpadov z neobalových výrobkov z iných zdrojov tak zachovajú doterajší zabehnutý systém nakladania s týmito odpadmi.

Od 1. 1. 2021 dostanú OZV pre obaly novú povinnosť - zaručiť tzv. štandard zberu. V skratke povedané