dnes je 29.7.2021

Input:

Zoznam dôležitých www - stránok

9.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.6 Zoznam dôležitých www - stránok

Verlag Dashöfer

Ministerstvo životného prostredia SR

 • www.enviro.gov.sk

Národná rada SR

 • www.nrsr.sk

Vláda SR

 • www.government.gov.sk

Informačný portál o životnom prostredí – enviroportál

 • http://enviroportal.sk

Krajské úrady životného prostredia

 • www.kuzp.sk

Slovenská inšpekcia životného prostredia

 • www.sizp.sk

Slovenská obchodná inšpekcia

 • www.soi.sk

Slovenská agentúra životného prostredia

 • www.sazp.sk

Environmentálny fond

 • www.envirofond.sk

Štrukturálne fondy – Operačný program životné prostredie

 • www.opzp.sk

Elektronická zbierka zákonov

 • https://www.slov-lex.sk/domov

Centrum pre chemické látky a prípravky SR

 • www.cchlp.sk

Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve

 • www.apoh.sk

Republiková únia recyklačného priemyslu

 • www.rurep.sk

Slovenské priemyselné združenie pre obaly a životné prostredie

 • www.slicpen.sk

Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku

 • www.aspek.sk

Registre výrobcov vyhradených výrobkov:

Register výrobcov batérií a akumulátorov

 • https://www.isoh.gov.sk/uvod/registre/zoznam-vyrobcov-baterii-a-akumulatorov.html

Register výrobcov obalov

 • https://www.isoh.gov.sk/uvod/registre/zoznam-vyrobcov-obalov.html

Register výrobcov neobalových výrobcov

 • https://www.isoh.gov.sk/uvod/registre/zoznam-vyrobcov-neobalovych-vyrobkov.html

Register výrobcov elektozariadení

 • https://www.isoh.gov.sk/uvod/registre/zoznam-vyrobcov-elektrozariadeni.html

Register výrobcov vozidiel

 • https://www.isoh.gov.sk/uvod/registre/zoznam-vyrobcov-vozidiel.html

Register výrobcov pneumatík

 • https://www.isoh.gov.sk/uvod/registre/zoznam-vyrobcov-pneumatik.html

Registre organizácií zodpovednosti výrobcov:

Register OZV pre obaly

 • https://www.isoh.gov.sk/uvod/registre/zoznam-ozv-pre-obaly.html

Register OZV pre elektrozariadenia

 • https://www.isoh.gov.sk/uvod/registre/zoznam-ozv-pre-elektrozariadenia.html

Register OZV pre batérie a akumulátory

 • https://www.isoh.gov.sk/uvod/registre/zoznam-ozv-a-tretich-osob-pre-baterie-a-akumulatory.html

Register OZV pre pneumatiky

 • https://www.isoh.gov.sk/uvod/registre/zoznam-ozv-pre-pneumatiky.html

Register OZV pre vozidlá

 • https://www.isoh.gov.sk/uvod/registre/zoznam-ozv-pre-vozidla.html

Ostatné registre:

Zoznam koordinačných centier

 • https://www.isoh.gov.sk/uvod/registre/zoznam-koordinacne-centra.html

Zoznam orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva