dnes je 4.12.2020

Input:

Zverejňovanie údajov pre výpočet trhového podielu OZV pre obaly od 14. 10. 2020

20.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.10.1.6 Zverejňovanie údajov pre výpočet trhového podielu OZV pre obaly od 14. 10. 2020

Ing. Juraj Poništ

Od 14. 10. 2020 nadobudli účinnosť zmeny podľa novely zákona o odpadoch č. 285/2020 Z. z.. Od 14. 10. bude Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP) povinné zverejniť na webovej stránke údaje potrebné pre výpočet trhového podielu organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly pre nasledujúci kalendárny rok do 15. novembra. Tento bod novely zahŕňa dve zmeny. Po prvé, pred novelou bolo MŽP povinné zverejniť údaje do 20. marca. A potom je tu druhá zmena, ktorá vlastne ani zmenou nie je. V pôvodnom znení zákona o odpadoch ministerstvo na svojom webovom sídle bolo povinné zverejniť celkové množstvo obalov uvedených na trh Slovenskej republiky v predchádzajúcom kalendárnom roku. Zverejnenie celkového množstva odpadov bolo nahradené zverejnením údajov pre výpočet trhového podielu. Z môjho pohľadu je to vlastne to isté. Vysvetlím na praktickom príklade:

Máte OZV (Organizácia zodpovednosti výrobcov) pre obaly. Podľa zákona ste povinný vypočítať si svoj trhový podiel. Trhový podiel pre rok 2020 vychádza z odpadov uvedených na trh v roku 2019. V roku 2019 ste mali ako OZV uzavretú zmluvu s 10 výrobcami pre obaly (v prípade obalov sa pri jeho