dnes je 22.7.2024

Input:

Zvyšovanie zberu, recyklačnej efektivity a materiálového zhodnocovania použitých batérií v roku 2025 a 2030

20.4.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.04.1.5 Zvyšovanie zberu, recyklačnej efektivity a materiálového zhodnocovania použitých batérií v roku 2025 a 2030

Ing. Juraj Poništ

Pripravovaný návrh zvyšovania zberu batérií

Európska komisia pripravila návrh nariadenia EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o batériách a použitých batériách, o zrušení smernice 2006/66/ES a o zmene nariadenia (EÚ) 2019/1020. Finálna podoba návrhu bola pripravená 10. 12. 2020.

Z celého návrhu sa zameriame na tabuľku 1. Tabuľka 1 obsahuje prehľad rôznych čiastkových opatrení uvedených v predmetných možnostiach politiky, pričom možnosť uprednostňovaná na základe posúdenia vplyvu je zvýraznená zelenou farbou.

4 hlavné možnosti politiky

Na zjednodušenie analýzy sú v návrhu Európskej komisie čiastkové opatrenia zoskupené do štyroch hlavných možností politiky, ktoré sa porovnávajú oproti scenáru s