dnes je 28.2.2024

Praktické informácie - Daňový kalendár

Ak Vás zaujímajú daňové povinnosti určitej skupiny osôb, vyberte si ju z ponuky.
Medzi jednotlivými mesiacmi sa môžete pohybovať pomocou šípok.
Konkrétné povinnosti vzťahujúce sa k určitému dňu zistíte kliknutím na daný dátum v kalendári, ktoré je tučné a podčiarknuté. Ide o posledný deň, kedy možno povinnosť splniť bez sankcie.

október 2021

25.10.2021

 • - Podanie súhrnného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa podávajúceho súhrnný výkaz za kalendárny mesiac
 • - Podanie kontrolného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac
 • - Podanie daňového priznania k DPH za predchádzajúci kalendárny štvrťrok pre platiteľa so zdaňovacím obdobím
 • - Podanie kontrolného výkazu za kalendárny štvrťrok pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok
 • - Podanie daňového priznania k DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac
 • - Tretia osoba je podnikateľ so sídlom v Slovenskej republike, ktorý je oprávnený na zber alebo spracovanie a recykláciu použitých batérií a akumulátorov a ktorej bola udelená autorizácia na činnosť tretej osoby a ktorá na základe zmluvy o plnení vyhradených povinností zabezpečuje plnenie vyhradených povinností pre výrobcu batérií a akumulátorov. Tretia osoba je povinná oznámiť koordinačnému centru do 25 dní po uplynutí kalendárneho štvrťroka množstvo batérií a akumulátorov, ktoré uviedli na trh všetci ňou zastúpení výrobcovia v danom kalendárnom štvrťroku, a množstvo použitých batérií a akumulátorov, ktoré vyzbierali a spracovali všetci ňou zastúpení výrobcovia v danom kalendárnom štvrťroku, v členení podľa § 42 ods. 3.
 • - Znečisťovateľ preddavky uhrádza 25. deň v mesiaci jednou dvanástinou ročných poplatkov na osobitný účet Environmentálneho fondu. Správca vodohospodársky významných vodných tokov môže pri výške ročných poplatkov do 9 958 eur určiť výšku štvrťročných preddavkov a lehotu ich splatnosti.
 • - Ten, kto odoberá povrchové vody z vodných tokov, platí platbu za odber povrchových vôd na základe písomnej zmluvy správcovi vodného toku najneskôr do 25. dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom k odberu povrchových vôd došlo, ak nie je dohodnuté inak.
 • - Zaplatenie osobitného odvodu vybraných finančných inštitúcií a písomné predloženie údajov k odvodu na daňový úrad
 • - Podanie daňového priznania za spotrebné dane
 • - Oznámenie údajov podľa § 54 ods. 17 zákona č. 530/2011 Z.z. osobou oprávnenou na distribúciu SBL
 • - Uzatvorenie evidencie za príslušný kalendárny mesiac odberateľom kontrolných známok pri SPD z liehu v elektronickom systéme KZ do 25. dňa kalendárneho mesiaca
 • - Podanie daňového priznania za spotrebné dane
 • - Hlásenie o plnení povinnosti uvádzať na trh pohonné látky s obsahom biopalív
 • - Podanie daňového priznania za spotrebné dane
 • - Podanie daňového priznania za spotrebné dane
 • - Podanie daňového priznania za spotrebné dane
 • - Podanie daňového priznania za spotrebné dane
Kalendár
október 2021
PoUtStŠtPiSoNe
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
Najbližšia povinnosť
29.2.2024 - Daň z príjmu právnickej osoby

Ďalšie povinnosti pre tento deň...