dnes je 24.6.2024

Praktické informácie - Adresár úradov - Súdy a Generálna prokuratúra
KRAJSKÝ SÚD V BANSKEJ BYSTRICI
Skuteckého 7, 974 87 Banská Bystrica
Tel.: 048/886 01 11, 048/886 02 00
Fax: 048/412 49 76
E-mail: ksbb_infocentrum@justice.sk, infocentrumKSBB@justice.sk
KRAJSKÝ SÚD V BRATISLAVE
Zahradnícka 10, 811 07 Bratislava
Tel.: 02/8881 01 11, 02/8881 02 00
Fax: 02/8881 01 68
E-mail: podatelnaKSBA@justice.sk
KRAJSKÝ SÚD V ŽILINE
Orolská 3, 010 01 Žilina
Tel.: 041/885 01 80, 041/885 02 00
Fax: 041/885 01 98
E-mail: infocentrumKSZA@justice.sk
KRAJSKÝ SÚD V KOŠICIACH
Štúrova 29, 041 10 Košice
Tel.: 055/887 01 12, 055/887 02 00
Fax: 055/887 02 20
E-mail: jarmila.beluskova@justice.sk, valeria.levayova@justice.sk
KRAJSKÝ SÚD V NITRE
Štúrova 9, 950 48 Nitra
Tel.: 037/884 02 00, 037/884 02 20
Fax: 037/884 08 78
E-mail: podatelnaksnr@justice.sk
KRAJSKÝ SÚD V PREŠOVE
Hlavná 22, 080 01 Prešov
Tel.: 051/888 02 00
Fax: 051/888 01 92, 051/888 02 82
E-mail: infocentrum.kspo@justice.sk
KRAJSKÝ SÚD V TRENČÍNE
Námestie sv. Anny 28, 911 50 Trenčín
Tel.: 032/883 01 80, 032/883 02 00
Fax: 032/883 01 91
E-mail: podatelnaKSTN@justice.sk
KRAJSKÝ SÚD V TRNAVE
Vajanského 2, 918 70 Trnava
Tel.: 033/882 01 11, 033/882 02 00
Fax: 033/882 01 91
E-mail: podatelnaKSTT@justice.sk
NAJVYŠŠÍ SÚD SR
Župné nám. 13, 811 03 Bratislava
Tel.: 02/3230 41 11, 02/3230 41 02
Web: https://www.nsud.sk/
E-mail: podatelna@nsud.sk
NAJVYŠŠÍ SPRÁVNY SÚD SR
Trenčianska 56/A, 821 09 Bratislava
Tel.: 02/3213 33 35
Web: https://www.nssud.sk/
E-mail: podatelna@nssud.sk
Okresný súd Čadca
Ulica 17. novembra 1256, 022 21 Čadca
Tel.: 041/885 31 80, 041/885 32 00
Fax: 041/885 31 91
E-mail: podatelnaOSCA@justice.sk
Okresný súd Banská Bystrica
Skuteckého 28, 975 59 Banská Bystrica
Tel.: 048/886 11 98
Fax: 048/886 11 91
E-mail: podatelnaOSBB@justice.sk
Okresný súd Bardejov
Partizánska 1, 085 75 Bardejov
Tel.: 054/888 21 80, 054/888 22 00
Fax: 054/888 51 91
E-mail: infocentrum.osbj@justice.sk
Okresný súd Bánovce nad Bebravou
Hollého 3, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Tel.: 038/883 21 80, 038/883 22 00
Fax: 038/883 21 92
E-mail: podatelnaOSBN@justice.sk
Okresný súd Bratislava I
Zahradnícka 10, 811 07 Bratislava
Tel.: 02/8881 01 11, 02/8881 12 00
Fax: 02/8881 11 91
E-mail: podatelnaosba1@justice.sk
Okresný súd Bratislava II
Drieňová 5, 827 02 Bratislava
Tel.: 02/88 812 111, 02/88 812 200
Fax: 02/88 812 222
E-mail: podatelnaOSBA2@justice.sk
Okresný súd Bratislava III
Nám. Biely kríž 7, 836 07 Bratislava
Tel.: 02/88 813 111, 02/88 813 200
Fax: 02/88 813 191
E-mail: podatelnaosba3@justice.sk
Okresný súd Bratislava IV
Saratovská 1/A, 844 54 Bratislava
Tel.: 02/88 814 111, 02/88 814 200
Fax: 02/88 814 191
E-mail: podatelnaOSBA4@justice.sk
Okresný súd Bratislava V
Prokofievova 12, 852 38 Bratislava
Tel.: 02/88 815 111, 02/88 815 201
Fax: 02/88 815 228
E-mail: lubica.vrchovska@justice.sk
Okresný súd Brezno
Kuzmányho 4, 977 01 Brezno
Tel.: 048/886 31 80, 048/886 32 00
Fax: 048/611 18 03
E-mail: osbr_infocentrum@justice.sk
Okresný súd Dolný Kubín
Radlinského 36, 026 25 Dolný Kubín
Tel.: 043/885 41 80, 043/885 42 00
Fax: 043/885 41 26
E-mail: infocentrumOSDK@justice.sk
Okresný súd Dunajská Streda
Jesenského 2, 929 01 Dunajská Streda
Tel.: 031/882 21 80, 031/882 22 00
Fax: 031/882 21 91
E-mail: infocentrumOSDS@justice.sk
Okresný súd Galanta
Mierové nám. 1, 924 23 Galanta
Tel.: 031/882 37 01, 031/882 37 70
Fax: 031/882 31 91
E-mail: infocentrumOSGA@justice.sk
Okresný súd Humenné
Laborecká 17, 066 34 Humenné
Tel.: 057/888 31 80, 057/888 32 00
Fax: 057/888 31 91
E-mail: infocentrum.oshn@justice.sk
Okresný súd Žiar nad Hronom
Dukelských hrdinov 23, 965 35 Žiar nad Hronom
Tel.: 045/886 41 80, 045/886 42 00
Fax: 045/886 41 91
E-mail: oszh_infocentrum@justice.sk
Okresný súd Žilina
Hviezdoslavova 28, 010 59 Žilina
Tel.: 041/885 11 11, 041/885 11 04
Fax: 041/885 12 70
E-mail: infocentrumOSZA@justice.sk
Okresný súd Kežmarok
Ulica Trhovište 16, 060 01 Kežmarok
Tel.: 052/888 42 00
Fax: 052/888 40 81
E-mail: infocentrum.oskk@justice.sk
Okresný súd Košice I
Štúrova 29, 041 10 Košice
Tel.: 055/887 11 11, 055/887 12 00
Fax: 055/887 14 20
E-mail: infocentrumOSKE1@justice.sk
Okresný súd Košice II
Štúrova 29, 041 10 Košice
Tel.: 055/887 21 11, 055/887 22 00
Fax: 055/887 25 20
E-mail: infocentrumOSKE2@justice.sk
Okresný súd Košice - okolie
Štúrova 29, 041 10 Košice
Tel.: 055/887 51 11, 055/887 52 00
E-mail: infoOSKE3@justice.sk
Okresný súd Komárno
Pohraničná 6, 945 35 Komárno
Tel.: 035/884 21 80, 035/884 22 00
Fax: 035/884 21 91
E-mail: podatelnaOSKN@justice.sk
Okresný súd Levice
Kalvínske nám. 7, 934 31 Levice
Tel.: 036/884 32 00
Fax: 036/884 32 14
E-mail: infocentrumOSLV@justice.sk
Okresný súd Liptovský Mikuláš
Tomášikova 5, 031 33 Liptovský Mikuláš
Tel.: 044/885 61 11, 044/885 62 00
Fax: 044/562 19 91
E-mail: infocentrumOSLM@justice.sk
Okresný súd Lučenec
Dr. Herza 14, 984 01 Lučenec
Tel.: 047/886 61 80, 047/886 62 00
Fax: 047/886 61 91
E-mail: oslc_infocentrum@justice.sk
Okresný súd Malacky
Mierové nám. 10, 901 19 Malacky
Tel.: 034/881 61 80, 034/881 62 00
Fax: 034/881 61 91
E-mail: podatelnaOSMA@justice.sk
Okresný súd Martin
E. B. Lukáča 2A, 036 61 Martin
Tel.: 043/885 72 00
Fax: 043/885 73 33
E-mail: olga.kalnicka@justice.sk
Okresný súd Michalovce
Nám. Slobody 11, 071 01 Michalovce
Tel.: 056/887 71 80, 056/887 72 00
Fax: 056/887 71 59
E-mail: iveta.golasova@justice.sk, martin.sunitra@justice.sk
Okresný súd Nitra
Štúrova 9, 949 68 Nitra
Tel.: 037/884 12 00, 037/884 12 01
Fax: 037/884 11 91
E-mail: emilia.bediova@justice.sk, martina.rojkova@justice.sk
Okresný súd Námestovo
Námestie Antona Bernoláka 16, 029 01 Námestovo
Tel.: 043/885 81 11, 043/885 82 00
Fax: 043/885 81 91
E-mail: podatelnaOSNO@justice.sk
Okresný súd Nové Mesto nad Váhom
Hviezdoslavova 37, 915 19 Nové Mesto nad Váhom
Tel.: 032/883 51 80, 032/883 52 00
Fax: 032/883 52 31
E-mail: marta.kravarikova@justice.sk
Okresný súd Nové Zámky
F. Rákocziho 15, 940 16 Nové Zámky
Tel.: 035/884 42 00, 035/884 42 00
Fax: 035/884 41 92
E-mail: erika.hercegova@justice.sk, michaela.belanova@justice.sk
Okresný súd Partizánske
Ulica 1. mája 4, 958 26 Partizánske
Tel.: 038/883 61 80, 038/883 62 00
Fax: 038/883 61 92, 038/883 61 91
E-mail: podatelnaOSPE@justice.sk
Okresný súd Pezinok
M.R. Štefánika 40, 902 01 Pezinok
Tel.: 033/881 71 80, 033/881 72 00
Fax: 033/881 72 34
E-mail: gabriela.kuruczova@justice.sk
Okresný súd Piešťany
Nálepkova 36, 921 01 Piešťany
Tel.: 033/882 52 00, 033/882 52 00
Fax: 033/882 51 91
E-mail: infocentrumospn@justice.sk
Okresný súd Poprad
Štefánikova 100, 058 52 Poprad
Tel.: 052/888 72 42, 052/888 73 68
Fax: 052/772 40 46
E-mail: infocentrum.ospp@justice.sk
Okresný súd Považská Bystrica
Školská 226, 017 01 Považská Bystrica
Tel.: 042/883 71 80, 042/883 72 00
Fax: 042/883 71 91
E-mail: podatelnaOSPB@justice.sk
Okresný súd Prešov
Grešova 3, 080 42 Prešov
Tel.: 051/888 11 11, 051/888 15 75
Fax: 051/888 11 91
E-mail: infocentrum.ospo@justice.sk
Okresný súd Prievidza
Švéniho 5, 971 72 Prievidza
Tel.: 046/883 82 00
E-mail: podatelnaOSPD@justice.sk
Okresný súd Revúca
SNP 1, 050 01 Revúca
Tel.: 058/886 81 80, 058/886 82 00
Fax: 058/886 81 92
E-mail: osra_infocentrum@justice.sk
Okresný súd Rimavská Sobota
Námestie Mihálya Tompu 1, 979 14 Rimavská Sobota
Tel.: 047/886 91 80, 047/886 92 00
Fax: 047/886 91 92
E-mail: rs_infocentrum@justice.sk
Okresný súd Rožňava
Nám. 1. mája 2, 048 20 Rožňava
Tel.: 058/887 81 80, 058/887 82 00
Fax: 058/887 81 91
E-mail: infocentrumOSRV@justice.sk
Okresný súd Ružomberok
Dončova 8, 034 01 Ružomberok
Tel.: 044/885 92 00
Fax: 044/885 91 91
E-mail: _SEKRETARIAT_OS_RK@justice.sk
Okresný súd Senica
Námestie oslobodenia 1, 905 30 Senica
Tel.: 034/882 61 80, 034/882 62 00
Fax: 034/882 61 91, 034/882 61 92
E-mail: ingrid.budova@justice.sk
Okresný súd Skalica
Námestie Slobody 15, 909 01 Skalica
Tel.: 034/882 71 80, 034/882 72 00
Fax: 034/882 71 91
E-mail: podatelnaOSSI@justice.sk
Okresný súd Spišská Nová Ves
Stará cesta 3, 052 80 Spišská Nová Ves
Tel.: 053/887 61 80, 053/887 62 60
Fax: 053/887 61 91, 053/887 61 74
E-mail: mariana.kostelnikova@justice.sk
Okresný súd Stará Ľubovňa
Ulica 17. novembra 30, 064 27 Stará Ľubovňa
Tel.: 052/888 52 00
Fax: 052/888 52 91
E-mail: infocentrum.ossl@justice.sk
Okresný súd Svidník
Sov. hrdinov 35, 089 01 Svidník
Tel.: 054/888 61 80, 054/888 62 00
Fax: 054/888 61 84
E-mail: infocentrum.ossk@justice.sk
Okresný súd Topoľčany
Nám. M.R. Štefánika 55, 955 15 Topoľčany
Tel.: 038/884 61 11, 038/884 62 00
Fax: 038/884 61 91
E-mail: podatelnaOSTO@justice.sk
Okresný súd Trebišov
Nám. Mieru 838, 075 01 Trebišov
Tel.: 056/887 91 11, 056/887 92 00
E-mail: infoOSTV@justice.sk
Okresný súd Trenčín
Piaristická 27, 911 80 Trenčín
Tel.: 032/883 11 11, 032/883 12 00
Fax: 032/883 11 91
E-mail: PodatelnaOSTN@justice.sk
Okresný súd Trnava
Hlavná 49, 917 83 Trnava
Tel.: 033/882 15 11, 033/882 12 00
Fax: 033/882 11 91
E-mail: infocentrumOSTT@justice.sk
Okresný súd Veľký Krtíš
Ulica SNP 2, 990 14 Veľký Krtíš
Tel.: 047/886 21 11, 047/886 22 00
Fax: 047/886 21 91
E-mail: vk_infocentrum@justice.sk
Okresný súd Vranov nad Topľou
M.R. Štefánika 874, 092 32 Vranov nad Topľou
Tel.: 057/888 81 80, 057/888 80 45
Fax: 057/888 81 91
E-mail: infocentrum.osvv@justice.sk
Okresný súd Zvolen
J. Kozáčeka 19, 960 68 Zvolen
Tel.: 045/886 71 11, 045/886 72 00
Fax: 045/533 31 58
E-mail: oszv_infocentrum@justice.sk
ŠPECIALIZOVANÝ TRESTNÝ SÚD
Suvorovova 5/A, 902 01 Pezinok
Tel.: 033/889 51 80, 033/889 51 36
Fax: 033/889 52 72, 033/889 51 74
E-mail: sps@justice.sk
ÚSTAVNÝ SÚD SR
Hlavná 110, 042 65 Košice
Tel.: 055/720 72 11, 02/5972 45 01
Web: https://www.ustavnysud.sk/
E-mail: podatelna@ustavnysud.sk
Podcasty pre zákazníkov tohto portálu

Plán obnovy očami Lívie Vašákovej

Plán obnovy je v ostatnom období jednou z veľmi diskutovaných tém. Ako ho možno podnikateľmi reálne využívať? Čo znamená pre orgány verejnej...

Problematika posudzovania vplyvov na Slovensku

Posudzovanie vplyvov je súčasne dôležitou témou, nakoľko zahŕňa proces, ktorý sa zameriava na hodnotenie a predvídanie potenciálnych dôsledk...

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Aktuálne zmeny v legislatíve odpadov v roku 2024

Lektor: Ing. Peter Gallovič

Dátum: 9.7.2024

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Aktuálne zmeny v legislatíve odpadov v roku 2024

Lektor: Ing. Peter Gallovič

Dátum: 14.8.2024

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Kalendár
jún 2024
PoUtStŠtPiSoNe
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
 
Najbližšia povinnosť
25.6.2024 - Daň z pridanej hodnoty

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
Najnovšie články
viac článkov