dnes je 19.1.2022

Praktické informácie - Adresár úradov - Odbory starostlivosti o životné prostredie
Klientske centrum Šaľa Životné prostredie
Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
Tel.: 0961 34 2060
Kontaktná osoba: Ing. Miroslava Danišová - vedúca odboru
Klientske centrum Žarnovica Životné prostredie
Bystrická 53, 966 81 Žarnovica
Tel.: telefón: 0961645756, mobil:0905 272449
Kontaktná osoba: Mgr. Ivana Borgulová- vedúca odboru
E-mail: ivana.borgulova@minv.sk
Klientske centrum Banská Štiavnica Životné prostredie
Križovatka 4, 969 01 Banská Štiavnica
Tel.: 0961645772, 0917881409
Fax: 961604048
Kontaktná osoba: Ing. Lukáš Lalo - vedúci odboru
E-mail: oszp.bs@minv.sk,lukas.lalo@minv.sk
Klientske centrum Bardejov Životné prostredie
Dlhý rad 16,   Bardejov
Tel.: 054/4710370
Kontaktná osoba: Ing. Ľubomír Derco - vedúci odboru
Klientske centrum Bánovce nad Bebravou Životné prostredie
Námestie Ľ. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Tel.: 038 / 7603792, 038 / 7606001
Kontaktná osoba: RNDr. Ľubomír Zajac - riaditeľ odboru
Klientske centrum Bratislava Životné prostredie
Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
Kontaktná osoba: "Ing. Branislav Gireth - riaditeľ odboru
Klientske centrum Brezno Životné prostredie
Nám. Gen. M.R. Štefánika 40, 977 01 Brezno
Tel.: 096162 2970
Fax: 096162 2909
Kontaktná osoba: Ing. Norbert Nikel - vedúci odboru
E-mail: norbert.nikel@minv.sk
Klientske centrum Bytča Životné prostredie
Zámok 104,   Bytča
Tel.: 041/3100 418
Kontaktná osoba: RNDr. Beáta Kocincová - vedúca odboru
Klientske centrum Detva Životné prostredie
J.G.Tajovského 1462/9, 962 12 Detva
Tel.: 0961/635 753
Kontaktná osoba: RNDr. Vojtech Jágerský
Klientske centrum Dolný Kubín Životné prostredie
Námestie slobody 1,   Dolný Kubín
Tel.: 43 312 43 15
Kontaktná osoba: Mgr. Anton Vraňák- vedúci odboru
Klientske centrum Galanta Životné prostredie
Nová Doba 1408/31, 924 36 Galanta
Tel.: 031 788 6113, 0905 595 717
Kontaktná osoba: Ing. Timea OKRUHLICOVÁ - vedúca odboru
E-mail: timea.okruhlicova2@minv.sk
Klientske centrum Gelnica Životné prostredie
Hlavná 1,   Gelnica
Tel.: 053/482 25 42
Kontaktná osoba: Ing. Milan Turzák, vedúci odboru
Klientske centrum Hlohovec Životné prostredie
Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec
Tel.: 0961 105 710
Kontaktná osoba: Ing. Alica Fridrichová - vedúca odboru
Klientske centrum Humenné Životné prostredie
Kukorelliho 1,   Humenné
Tel.: 057/4861100
Kontaktná osoba: Ing. Jozef Harakaľ - vedúci odboru
Klientske centrum Žiar nad Hronom Životné prostredie
Nám. Matice slovenskoj 8, 965 01 Žiar nad Hronom
Tel.: 0961 64 2960, 0911 800 568
Kontaktná osoba: Ing. Dušan Berkeš - vedúci odboru
E-mail: oszp.zh@minv.sk,dusan.berkes@minv.sk
Klientske centrum Ilava Životné prostredie
Mierové námestie 81/18,   Ilava
Tel.: 042/4442094, 0910999254, 096122 5744
Kontaktná osoba: Ing. Vít. Ondráš - vedúci odboru
Klientske centrum Žilina Životné prostredie
Vysokoškolákov 8556/33B,   Žilina
Tel.: 041/733 5720
Kontaktná osoba: Ing. arch. Pavel Kropitz - vedúci odboru
Klientske centrum Kežmarok Životné prostredie
Huncovská 1,   Kežmarok
Tel.: 052/4680022
Kontaktná osoba: Ing. Pavol Krigovský - vedúci odboru
Klientske centrum Komárno Životné prostredie
Záhradnícka 6, 945 01 Komárno
Tel.: 961312040
Kontaktná osoba: RNDr, Martin Bičian
Klientske centrum Krupina Životné prostredie
Čsl. armády 2190, 963 01 Krupina
Tel.: 0961 63 5774
Kontaktná osoba: Ing. Milan Blaško - vedúci odboru
Klientske centrum Levice Životné prostredie
Rozmarínová ul. 4, 934 03 Levice
Tel.: 096132 2060
Kontaktná osoba: Ing. Eva Červenáková - vedúca odboru
Klientske centrum Levoča Životné prostredie
Nám. Majstra Pavla 59,   Levoča
Tel.: 053/4411825, kl-224
Kontaktná osoba: Mgr. Blanka Forraiová - vedúca odboru
Klientske centrum Malacky Životné prostredie
Záhorácka 2942/60A, 901 01 Malacky
Tel.: 034/ 79 71 253
Kontaktná osoba: Mgr. Soňa Gazdíková - vedúca odboru
E-mail: oszp.ma@minv.sk
Klientske centrum Medzilaborce Životné prostredie
Mierová 4,   Medzilaborce
Tel.: 0961 80 5720
Kontaktná osoba: Mgr. Pavel Brecik - vedúci odboru
Klientske centrum Myjava Životné prostredie
Moravská 1, 907 01 Myjava
Tel.: 0961 24 5758, mobil: +421 910 999 243,0961 24 5705
Kontaktná osoba: Ing. Anna Lajdová - vedúca odboru
Klientske centrum Nitra Životné prostredie
Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra
Tel.: 037/ 65 49 281
Kontaktná osoba: Ing. Jana Latečková- vedúca odboru
Klientske centrum Nové Mesto nad Váhom Životné prostredie
Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom
Tel.: 0961 245960, 0961 245808, 0961 245805
Kontaktná osoba: Ing. Ľubica Hrušovská - vedúca odboru
Klientske centrum Nové Zámky Životné prostredie
Podzámska 25, 940 01 Nové Zámky
Tel.: 035/69 13 118
Kontaktná osoba: Ing. Peter Kosztolányi - vedúci odboru
Klientske centrum Partizánske Životné prostredie
Námestie SNP 151/6, 958 01 Partizánske
Tel.: 038 / 749 26 38, 038 / 766 35 14 - kl. 108
Kontaktná osoba: Mgr. Dana Mlyneková - vedúca odboru
Klientske centrum Púchov Životné prostredie
Štefánikova 820,   Púchov
Tel.: 042/4326944
Kontaktná osoba: Ing. Iveta Kmošenová - vedúca odboru
Klientske centrum Poltár Životné prostredie
Železničná 2, 987 01 Poltár
Tel.: 096165 5754
Fax: 096165 5769
Kontaktná osoba: Ing. Andrea Maráková- vedúca odboru
E-mail: oszp.pt@minv.sk
Klientske centrum Poprad Životné prostredie
Nábrežie Jána Pavla II. 16,   Poprad
Tel.: 052/7871920
Kontaktná osoba: Ing. Jozef Slovík - vedúci odboru
Klientske centrum Považská Bystrica Životné prostredie
Centrum 1/1,   Považská Bystrica
Tel.: 421 42 4300 195
Kontaktná osoba: Ing. Daniela BENČOVÁ - vedúca odboru
Klientske centrum Prievidza Životné prostredie
Ulica G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza
Tel.: 0961 572960, 0918 635 667
Kontaktná osoba: Ing. Darina Mjartanová - vedúca odboru
Klientske centrum Revúca Životné prostredie
Komenského 40,   Revúca
Tel.: 0961 67 2960, 0905 395 672
Kontaktná osoba: RNDr. Hana Dorčáková - vedúca odboru
E-mail: Hana.Dorcakova@minv.sk
Klientske centrum Rimavská Sobota Životné prostredie
P. Hostinského 1036/4, 979 01 Rimavská Sobota
Tel.: 0961 68 2960
Kontaktná osoba: Ing. Vladimír Šándor - vedúci odboru
E-mail: Vladimir.Sandor2@minv.sk
Klientske centrum Sabinov Životné prostredie
Námestie slobody 85,   Sabinov
Tel.: 051/ 488 03 34
Kontaktná osoba: Ing. Stanislav Girašek - vedúci odboru
Klientske centrum Senec Životné prostredie
Hurbanova 21, 903 01 Senec
Tel.: 02/40202478, (+) 421910 980 157
Kontaktná osoba: Ing. Beáta Adameová - riaditeľka odboru
E-mail: ozpkamo.sc@minv.sk
Klientske centrum Snina Životné prostredie
Partizánska 1057,   Snina
Tel.: 057/7685637
Kontaktná osoba: Ing. Ján Harmaňoš - vedúci odboru
Klientske centrum Sobrance Životné prostredie
Tyršova 12,   Sobrance
Tel.: 0961 765 705
Kontaktná osoba: Ing. Vladimír Kráľ, vedúci odboru
Klientske centrum Stará Ľubovňa Životné prostredie
Nám. gen. Štefánika 1,   Stará Ľubovňa
Tel.: 052/42 825 82
Kontaktná osoba: PaedDr. Polák Ladislav - vedúci odboru
Klientske centrum Stropkov Životné prostredie
Športová 2,   Stropkov
Tel.: 054/7423414
Kontaktná osoba: Ing. Michal Malina - vedúci odboru
Klientske centrum Svidník Životné prostredie
Sov.hrdinov 102,   Svidník
Tel.: 054/7863 158
Kontaktná osoba: Ing. Iveta Sluťáková - vedúca odboru
Klientske centrum Topoľčany Životné prostredie
Nám. Ľ. Štúra 1738, 955 40 Topoľčany
Tel.: 038/54 33 306
Kontaktná osoba: Ing. Janka Hubinská - vedúca odboru
Klientske centrum Trenčín Životné prostredie
Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
Tel.: 032/7411 670, 0905260516
Kontaktná osoba: Ing. Jana Hurajová- vedúca odboru
Klientske centrum Trnava Životné prostredie
Kollárova 8, 917 02 Trnava
Tel.: 033/5564340
Kontaktná osoba: Ing. Rudolf Kormúth - vedúci odboru
Klientske centrum Turčianske Teplice Životné prostredie
Ul. SNP 514/122,   Turčianske Teplice
Tel.: 043/492 33 04, 0961465704
Kontaktná osoba: Ing. Viera Moskaľová - vedúca odboru
Klientske centrum Veľký Krtíš Životné prostredie
Námestie A. H. Škultétyho 11, 990 01 Veľký Krtíš
Tel.: 0961 69 2960, 0917 881 417
Fax: 0961 69 2909
Číslo účtu: oszp.vk@minv.sk"
Kontaktná osoba: Ing. Pavel Šalamún - vedúci odboru
E-mail: "Pavel.Salamun@minv.sk
Klientske centrum Vranov nad Topľou Životné prostredie
Nám. slobody 5,   Vranov nad Topľou
Tel.: 057/4861590
Kontaktná osoba: Ing. Anton Olah - vedúci odboru
Klientske centrum Zlaté Moravce Životné prostredie
Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté Moravce
Tel.: 037/ 642 11 06
Kontaktná osoba: Ing. Mária Sýkorová - vedúca odboru
Klientske centrum Zvolen Životné prostredie
Študentská 2084/12, 961 08 Zvolen
Tel.: 0961 63 2960
Kontaktná osoba: Ing. Eduard Bublinec - vedúci odboru
E-mail: oszp.zv@minv.sk
Okresný úrad Čadca Životné prostredie
Palárikova 91, (vpravo vedľa VZP 3. poschodie),   Čadca
Tel.: 041/4308750
Kontaktná osoba: Ing. Viera Jurošková - vedúca odboru
Okresný úrad Banská Bystrica Životné prostredie
Námestie Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
Tel.: 048/4306 250
Kontaktná osoba: Ratica Jozef, Ing. - riaditeľ odboru
E-mail: oszp.bb@minv.sk
Okresný úrad Dunajská Streda Životné prostredie
Korzo B. Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda
Okresný úrad Košice Životné prostredie
Komenského 52,   Košice
Tel.: 055/6001251
Kontaktná osoba: JUDr. Henrieta Halászová- vedúca odboru
E-mail: oszp.ke@minv.sk
Okresný úrad Košice-okolie Životné prostredie
Hroncova 13,   Košice
Tel.: 055/6004127
Kontaktná osoba: Ing. Beáta Serbinová, vedúca odboru
E-mail: beata.serbinova@minv.sk
Okresný úrad Kysucké Nové Mesto Životné prostredie
Litovelská 1218,   Kysucké Nové Mesto
Tel.: 041/281 7172
Kontaktná osoba: Mgr. Ivana Čopková - vedúca odboru
Okresný úrad Liptovský Mikuláš Životné prostredie
Vrbická 1993,   Liptovský Mikuláš
Tel.: 044/5514959
Kontaktná osoba: Ing. Sandra Popelářová - vedúca odboru
Okresný úrad Lučenec Životné prostredie
Námestie republiky 26, 984 01 Lučenec
Tel.: 096/1652960, 047/4812802, 0917/881410
Fax: 096165 2969, 047/4812828
Kontaktná osoba: Ing. arch. Ladislav Tatár - vedúci odboru
E-mail: ladislav.tatar@minv.sk
Okresný úrad Martin Životné prostredie
Nám. S.H.Vajanského 1,   Martin
Tel.: 043/420 44 51
Kontaktná osoba: Ing. Miroslav Matula - vedúci odboru
Okresný úrad Michalovce Životné prostredie
Námestie slobody 1,   Michalovce
Tel.: 056/6280 512
Kontaktná osoba: Ing. Marián Zolovčík, vedúci odboru
Okresný úrad Námestovo Životné prostredie
Miestneho priemyslu 571,   Námestovo
Tel.: 43 312 4705
Kontaktná osoba: Ing. Janka Pisarčíková - vedúca odboru
Okresný úrad Pezinok Životné prostredie
M. R. Štefánika 10, 902 01 Pezinok
Tel.: 033/ 641 21 57, 0910 980 158
Fax: 033/641 20 72
Kontaktná osoba: JUDr. Lenka Dudáková - vedúca odboru
E-mail: oszp.pk@minv.sk
Okresný úrad Piešťany Životné prostredie
Krajinská cesta 5053/13, 921 25 Piešťany
Tel.: 033/7330 559
Kontaktná osoba: Ing. Peter Sedlák - vedúci odboru
Okresný úrad Prešov Životné prostredie
Nám. mieru 3,   Prešov
Tel.: 051/7082330
Kontaktná osoba: PaedDr. Miroslav Benko, MBA - vedúci odboru
Okresný úrad Rožňava Životné prostredie
Ernesta Rótha 30,   Rožňava
Tel.: 0961 736 560
Kontaktná osoba: Ing. Stanislav Lukáč CSc., vedúci odboru
E-mail: oszp.rv@minv.sk
Okresný úrad Ružomberok Životné prostredie
Námestie A. Hlinku 74,   Ružomberok
Tel.: 444311420
Kontaktná osoba: Ing.Milan FILO
Okresný úrad Senica Životné prostredie
Vajanského 17, 905 01 Senica
Tel.: 034/6987312
Kontaktná osoba: Ing. Pavol Dynka - vedúci odboru
E-mail: pavol.dynka@minv.sk,oszp.se@minv.sk
Okresný úrad Spišská Nová Ves Životné prostredie
Štefánikovo námestie 5,   Spišská Nová Ves
Tel.: 053/4173242
Kontaktná osoba: Ing. Miloslav Polomský, vedúci odboru
E-mail: oszp.sn@minv.sk
Okresný úrad Trebišov Životné prostredie
M.R.Štefánika 32,   Trebišov
Tel.: 00421 961715760
Kontaktná osoba: Ing. Stanislav Bogdányi, vedúci odboru
Okresný úrad Tvrdošín Životné prostredie
Medvedzie I/132,   Tvrdošín
Tel.: 096143/5720, 0908 492 920
Kontaktná osoba: Ing. Robert Branický - vedúci odboru
Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Novinky v odpadovom hospodárstve v roku 2022

Lektor: Ing. Peter Gallovič

Dátum: 21.1.2022

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Kalendár
január 2022
PoUtStŠtPiSoNe
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
 
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ