dnes je 23.5.2024

Praktické informácie - Adresár úradov - Odbory starostlivosti o životné prostredie
Klientske centrum Šaľa Životné prostredie
Hlavná 1, 927 01 Šaľa
Tel.: 0961 342 060
Fax: 0961 342 009
Kontaktná osoba: Ing. Miroslava Danišová - vedúca odboru
E-mail: miroslava.danisova@minv.sk
Klientske centrum Žarnovica Životné prostredie
Bystrická 53, 966 81 Žarnovica
Tel.: 0961 645 756, 0905 272 449
Kontaktná osoba: Mgr. Ivana Borgulová - vedúca odboru
E-mail: ivana.borgulova@minv.sk
Klientske centrum Banská Štiavnica Životné prostredie
Križovatka 4, 969 01 Banská Štiavnica
Tel.: 0961 645 772, 0917 881 409
Fax: 0961 604 048
Kontaktná osoba: Ing. Lukáš Lalo - vedúci odboru
E-mail: oszp.bs@minv.sk, lukas.lalo@minv.sk
Klientske centrum Bardejov Životné prostredie
Dlhý rad 16, 085 01 Bardejov
Tel.: 054/471 03 70
Kontaktná osoba: Ing. Ľubomír Derco - vedúci odboru
E-mail: lubomir.derco@minv.sk
Klientske centrum Bánovce nad Bebravou Životné prostredie
Námestie Ľ. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Tel.: 038 / 7603792, 038 / 7606001
Fax: 038/7602744
Kontaktná osoba: RNDr. Ľubomír Zajac - riaditeľ odboru
Klientske centrum Bratislava Životné prostredie
Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
Tel.: 0961 046 600, 0961 046 602
Kontaktná osoba: Ing. Branislav Gireth - riaditeľ odboru
Klientske centrum Brezno Životné prostredie
Nám. gen. M.R. Štefánika 40, 977 01 Brezno
Tel.: 0961 622 970
Fax: 0961 622 909
E-mail: oszp.br@minv.sk, zuzana.adamekova@minv.sk
Klientske centrum Bytča Životné prostredie
Zámok 104, 014 01 Bytča
Tel.: 0961 415 450, 0917 599 381
Kontaktná osoba: RNDr. Beáta Kocincová - vedúca odboru
Klientske centrum Detva Životné prostredie
J. G. Tajovského 9, 962 12 Detva
Tel.: 0961 635 753
Kontaktná osoba: RNDr. Vojtech Jágerský
Klientske centrum Dolný Kubín Životné prostredie
Námestie slobody 1, 026 01 Dolný Kubín
Tel.: 043/312 43 15
Kontaktná osoba: Mgr. Anton Vraňák - vedúci odboru
E-mail: oszp.dk@minv.sk
Klientske centrum Galanta Životné prostredie
Nová Doba 31, 924 36 Galanta
Tel.: 031/788 61 13, 0905 595 717
Kontaktná osoba: Ing. Timea Okruhlicová - vedúca odboru
E-mail: timea.okruhlicova2@minv.sk
Klientske centrum Gelnica Životné prostredie
Hlavná 1, 056 01 Gelnica
Tel.: 053/482 25 42
Kontaktná osoba: Ing. Milan Turzák - vedúci odboru
Klientske centrum Hlohovec Životné prostredie
Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec
Tel.: 0961 105 710
Kontaktná osoba: Ing. Alica Fridrichová - vedúca odboru
Klientske centrum Humenné Životné prostredie
Kukorelliho 1, 066 01 Humenné
Tel.: 057/770 42 53
Kontaktná osoba: Ing. Jana Slaninová - vedúca odboru
Klientske centrum Žiar nad Hronom Životné prostredie
Nám. Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom
Tel.: 0961 642 960, 0911 800 568
Kontaktná osoba: Ing. Dušan Berkeš - vedúci odboru
E-mail: oszp.zh@minv.sk, dusan.berkes@minv.sk
Klientske centrum Ilava Životné prostredie
Mierové námestie 18, 019 01 Ilava
Tel.: 042/444 20 94, 0910 999 254
Kontaktná osoba: Ing. Vít. Ondráš - vedúci odboru
E-mail: vit.ondras@minv.sk
Klientske centrum Žilina Životné prostredie
Vysokoškolákov 33B, 010 08 Žilina
Tel.: 041/733 57 22, 041/733 56 70
E-mail: oszp.za@minv.sk
Klientske centrum Kežmarok Životné prostredie
Nižná brána 6, 060 01 Kežmarok
Tel.: 0961 578 900
Kontaktná osoba: Ing. Pavol Krigovský - vedúci odboru
E-mail: oszp.kk@minv.sk
Klientske centrum Komárno Životné prostredie
Záhradnícka 6, 945 05 Komárno
Tel.: 0961 312 040
Kontaktná osoba: RNDr. Martin Bičian - vedúci odboru
E-mail: oszp.kn@minv.sk
Klientske centrum Krupina Životné prostredie
Čsl. armády 2190, 963 01 Krupina
Tel.: 0961 635 774
Kontaktná osoba: Ing. Milan Blaško - vedúci odboru
Klientske centrum Levice Životné prostredie
Rozmarínová 4, 934 01 Levice
Tel.: 0961 322 060
Kontaktná osoba: Mgr. Libor Jesenský - vedúca odboru
E-mail: oszp.lv@minv.sk
Klientske centrum Levoča Životné prostredie
Námestie Majstra Pavla 59, 054 01 Levoča
Tel.: 053/441 18 25, 0915 395 925
Kontaktná osoba: Mgr. Blanka Forraiová - vedúca odboru
E-mail: blanka.forraiova@minv.sk
Klientske centrum Malacky Životné prostredie
Záhorácka 60A, 901 26 Malacky
Tel.: 034/797 12 89
Kontaktná osoba: Ing. Renáta Húšková, PhD. - vedúca odboru
E-mail: oszp.ma@minv.sk
Klientske centrum Medzilaborce Životné prostredie
Mierová 4, 068 01 Medzilaborce
Tel.: 0961 805 720
Kontaktná osoba: Mgr. Pavel Brecik - vedúci odboru
Klientske centrum Myjava Životné prostredie
Moravská 1, 907 01 Myjava
Tel.: 0961 245 758, 0910 999 243
Fax: 034/621 20 31
Kontaktná osoba: Ing. Anna Lajdová - vedúca odboru
E-mail: anna.lajdova@minv.sk, oszp.my@minv.sk
Klientske centrum Nitra Životné prostredie
Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra
Tel.: 037/654 92 81
Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Pekárová - vedúca odboru
Klientske centrum Nové Mesto nad Váhom Životné prostredie
Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom
Tel.: 0961 245 960, 0961 245 808
Fax: 0961 245 909
Kontaktná osoba: Ing. Ľubica Hrušovská - vedúca odboru
E-mail: oszp.nm@minv.sk, lubica.hrusovska@minv.sk
Klientske centrum Nové Zámky Životné prostredie
Podzámska 25, 940 02 Nové Zámky
Tel.: 035/691 31 18, 0918 520 055
Kontaktná osoba: Ing. Peter Kosztolányi - vedúci odboru
E-mail: Peter.Kosztolanyi@minv.sk
Klientske centrum Partizánske Životné prostredie
Námestie SNP 6, 958 01 Partizánske
Tel.: 0961 275 755, 0961 275 756
Kontaktná osoba: Mgr. Dana Mlyneková - vedúca odboru
E-mail: dana.mlynekova@minv.sk, oszp.pe@minv.sk
Klientske centrum Púchov Životné prostredie
Štefánikova 820, 020 01 Púchov
Tel.: 042/432 69 44
Kontaktná osoba: Ing. Iveta Kmošenová - vedúca odboru
Klientske centrum Poltár Životné prostredie
Železničná 2, 987 01 Poltár
Tel.: 0961 655 754
Fax: 0961 655 769
Kontaktná osoba: Ing. Andrea Maráková- vedúca odboru
E-mail: oszp.pt@minv.sk
Klientske centrum Poprad Životné prostredie
Nábrežie Jána Pavla II. 16, 058 44 Poprad
Tel.: 0961 578 090
Kontaktná osoba: Ing. Antonín Haratyk - vedúci odboru
E-mail: oszp.pp@minv.sk
Klientske centrum Považská Bystrica Životné prostredie
Centrum 1, 017 01 Považská Bystrica
Tel.: 042/430 01 95
Kontaktná osoba: Ing. Daniela Benčová - vedúca odboru
E-mail: oszp.pb@minv.sk
Klientske centrum Prievidza Životné prostredie
Gustáva Švéniho 3H, 971 01 Prievidza
Tel.: 0961 572 960, 0918 635 667
Kontaktná osoba: Ing. Darina Mjartanová - vedúca odboru
E-mail: oszp.pd@minv.sk, darina.mjartanova@minv.sk
Klientske centrum Revúca Životné prostredie
Komenského 40, 050 01 Revúca
Tel.: 0961 672 962, 0905 395 672
Kontaktná osoba: Ing. Milan Herczeg - vedúca odboru
E-mail: Milan.Herczeg@minv.sk
Klientske centrum Rimavská Sobota Životné prostredie
P. Hostinského 4, 979 01 Rimavská Sobota
Tel.: 0961 682 960
Kontaktná osoba: Ing. Vladimír Šándor - vedúci odboru
E-mail: Vladimir.Sandor2@minv.sk
Klientske centrum Sabinov Životné prostredie
Námestie slobody 85, 083 01 Sabinov
Tel.: 051/488 03 34
Kontaktná osoba: PhDr. Iveta Sekeráková - vedúca odboru
E-mail: Iveta.Sekerakova@minv.sk
Klientske centrum Senec Životné prostredie
Hurbanova 21, 903 01 Senec
Tel.: 02/4020 2478, 0910 980 157
Kontaktná osoba: Ing. Beáta Adameová - riaditeľka odboru
E-mail: ozpkamo.sc@minv.sk
Klientske centrum Snina Životné prostredie
Partizánska 1057, 069 01 Snina
Tel.: 057/768 56 37
Kontaktná osoba: Ing. Hedviga Štofiková - vedúca odboru
Klientske centrum Sobrance Životné prostredie
Tyršova 12, 073 01 Sobrance
Tel.: 0961 765 705
Kontaktná osoba: Ing. Vladimír Kráľ - vedúci odboru
E-mail: Vladimir.Kral@minv.sk
Klientske centrum Spišská Nová Ves Životné prostredie
Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves
Tel.: 0961 579 350
Kontaktná osoba: Ing. Vladimír Pavľák - vedúci odboru
E-mail: oszp.sn@minv.sk
Klientske centrum Stará Ľubovňa Životné prostredie
Nám. gen. Štefánika 1, 064 01 Stará Ľubovňa
Tel.: 052/431 45 51, 052/431 45 53
Klientske centrum Stropkov Životné prostredie
Športová 2, 091 01 Stropkov
Tel.: 054/323 54 20
Fax: 054/742 34 14
Kontaktná osoba: Ing. Michal Malina - vedúci odboru
Klientske centrum Svidník Životné prostredie
Sov. hrdinov 102, 089 01 Svidník
Tel.: 054/786 31 58
Fax: 054/786 32 99
Kontaktná osoba: Ing. Iveta Sluťáková - vedúca odboru
Klientske centrum Topoľčany Životné prostredie
Nám. Ľ. Štúra 1738, 955 40 Topoľčany
Tel.: 038/543 33 07
Kontaktná osoba: Ing. Denisa Kotlárová - vedúca odboru
Klientske centrum Trenčín Životné prostredie
Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
Tel.: 032/741 16 71
Fax: 032/741 16 99
E-mail: oszp.tn@minv.sk
Klientske centrum Trnava Životné prostredie
Kollárova 8, 917 01 Trnava
Tel.: 033/556 43 43
Kontaktná osoba: Ing. Rudolf Kormúth - vedúci odboru
Klientske centrum Turčianske Teplice Životné prostredie
Ul. SNP 122, 039 01 Turčianske Teplice
Tel.: 043/492 33 04, 0961 415 350
Kontaktná osoba: Ing. Viera Moskáľová - vedúca odboru
Klientske centrum Veľký Krtíš Životné prostredie
Námestie A. H. Škultétyho 11, 990 01 Veľký Krtíš
Tel.: 0961 692 960, 0917 881 417
Kontaktná osoba: Ing. Pavel Šalamún - vedúci odboru
E-mail: Pavel.Salamun@minv.sk, oszp.vk@minv.sk
Klientske centrum Vranov nad Topľou Životné prostredie
Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou
Tel.: 057/486 15 90
Kontaktná osoba: Ing. Anton Olah - vedúci odboru
Klientske centrum Zlaté Moravce Životné prostredie
Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté Moravce
Tel.: 0961 573 014, 0961 365 705
Kontaktná osoba: Mgr. Ján Klein, PhD. - vedúci odboru
E-mail: jan.klein2@minv.sk
Klientske centrum Zvolen Životné prostredie
Študentská 12, 961 08 Zvolen
Tel.: 0961 632 960
Kontaktná osoba: Ing. Eduard Bublinec - vedúci odboru
E-mail: oszp.zv@minv.sk
Okresný úrad Čadca Životné prostredie
Palárikova 91, 022 01 Čadca
Tel.: 0961 574 250
Kontaktná osoba: Ing. Viera Jurošková - vedúca odboru
Okresný úrad Banská Bystrica Životné prostredie
Námestie Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
Tel.: 048/430 62 50, 0907 104 979
Kontaktná osoba: Ing. Ratica Jozef - riaditeľ odboru
E-mail: oszp.bb@minv.sk
Okresný úrad Dunajská Streda Životné prostredie
Korzo B. Bartóka 3, 929 01 Dunajská Streda
Tel.: 0961 571 155
Kontaktná osoba: Mgr. Erika Cafiková - vedúca odboru
Okresný úrad Košice Životné prostredie
Komenského 52, 040 01 Košice
Tel.: 055/600 12 50, 055/600 14 80
Kontaktná osoba: JUDr. Henrieta Halászová - vedúca odboru
E-mail: oszp.ke@minv.sk
Okresný úrad Košice-okolie Životné prostredie
Hroncova 13, 040 01 Košice
Tel.: 055/600 42 24
Kontaktná osoba: Ing. Martina Ploščicová - vedúca odboru
E-mail: oszp.ks@minv.sk
Okresný úrad Kysucké Nové Mesto Životné prostredie
Litovelská 1218, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Tel.: 041/281 71 73
Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Hýllová - vedúca odboru
E-mail: zuzana.hyllova@minv.sk
Okresný úrad Liptovský Mikuláš Životné prostredie
Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš
Tel.: 0961 574 470
Kontaktná osoba: Ing. Viktor Varga, PhD. - vedúci odboru
E-mail: oszp.lm@minv.sk
Okresný úrad Lučenec Životné prostredie
Námestie republiky 26, 984 36 Lučenec
Tel.: 0961 652 960, 047/481 28 02, 0917 881 410
Fax: 0961 652 969, 047/481 28 28
E-mail: oszp.lc@minv.sk
Okresný úrad Martin Životné prostredie
Námestie S.H.Vajanského 1, 036 58 Martin
Tel.: 0961 415 150
Kontaktná osoba: Ing. Miroslav Matula - vedúci odboru
Okresný úrad Michalovce Životné prostredie
Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce
Tel.: 056/628 05 12
Kontaktná osoba: Ing. Marián Zolovčík - vedúci odboru
E-mail: ou.mi.oszp@minv.sk
Okresný úrad Námestovo Životné prostredie
Miestneho priemyslu 571, 029 01 Námestovo
Tel.: 043/312 47 05
Kontaktná osoba: Ing. Janka Pisarčíková - vedúca odboru
E-mail: oszp.no@minv.sk
Okresný úrad Pezinok Životné prostredie
M. R. Štefánika 10, 902 01 Pezinok
Tel.: 033/641 21 57, 0910 980 158
Fax: 033/641 20 72
Kontaktná osoba: JUDr. Lenka Dudáková - vedúca odboru
E-mail: oszp.pk@minv.sk
Okresný úrad Piešťany Životné prostredie
Krajinská cesta 13, 921 25 Piešťany
Tel.: 033/733 05 59
Fax: 033/735 33 03
Kontaktná osoba: Ing. Peter Sedlák - vedúci odboru
Okresný úrad Prešov Životné prostredie
Námestie mieru 3, 080 01 Prešov
Tel.: 051/708 23 28
Fax: 051/772 36 33
E-mail: miroslav.benko3@minv.sk
Okresný úrad Rožňava Životné prostredie
Ernesta Rótha 30, 048 01 Rožňava
Tel.: 0961 736 563
Kontaktná osoba: Ing. Milan Timár - vedúci odboru
E-mail: oszp.rv@minv.sk
Okresný úrad Ružomberok Životné prostredie
Námestie A. Hlinku 74, 034 01 Ružomberok
Tel.: 044/431 14 20
Kontaktná osoba: Ing. Milan Filo - vedúci odboru
E-mail: milan.filo@minv.sk
Okresný úrad Senica Životné prostredie
Vajanského 1, 905 01 Senica
Tel.: 034/698 73 12
Kontaktná osoba: Ing. Katarína Nečasová - vedúca odboru
E-mail: katarina.necasova@minv.sk, oszp.se@minv.sk
Okresný úrad Trebišov Životné prostredie
Námestie mieru 1, 075 01 Trebišov
Tel.: 0961 715 760
Kontaktná osoba: Ing. Stanislav Bogdányi - vedúci odboru
Okresný úrad Tvrdošín Životné prostredie
Medvedzie 132, 027 44 Tvrdošín
Tel.: 0961 435 720
Kontaktná osoba: Mgr. Dominika Kyseľová - vedúca odboru
E-mail: dominika.kyselova@minv.sk
Podcasty pre zákazníkov tohto portálu

Plán obnovy očami Lívie Vašákovej

Plán obnovy je v ostatnom období jednou z veľmi diskutovaných tém. Ako ho možno podnikateľmi reálne využívať? Čo znamená pre orgány verejnej...

Problematika posudzovania vplyvov na Slovensku

Posudzovanie vplyvov je súčasne dôležitou témou, nakoľko zahŕňa proces, ktorý sa zameriava na hodnotenie a predvídanie potenciálnych dôsledk...

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Aktuálne zmeny v legislatíve odpadov v roku 2024

Lektor: Ing. Peter Gallovič

Dátum: 5.6.2024

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Aktuálne zmeny v legislatíve odpadov v roku 2024

Lektor: Ing. Peter Gallovič

Dátum: 9.7.2024

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Kalendár
máj 2024
PoUtStŠtPiSoNe
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
 
Najbližšia povinnosť
27.5.2024 - Daň z pridanej hodnoty

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ