dnes je 29.1.2023

Legislatívne zmeny - Legislatívne zmeny 2023

Zmeny v roku 2022 a v roku 2023:

Plán pre ochranu biodiverzity vlády SR od roku 2023

Možnosti subjektov zaradiť sa do zoznamu externých odborných hodnotiteľov v Pláne obnovy v roku 2023

Schválené projekty Ministerstva životného prostredia SR pre obce v triedení odpadov v roku 2023

Výklad k zákonu č. 433/2022 Z. z. - zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike

Bioplynové stanice ako riešenie pre odpadové hospodárstvo v roku 2023

Nové pravidlá ekologickej ochrany životného prostredia na Slovensku na roky 2022 a 2023

Výklad k zákonu 393/2022 Z. z. - zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike

Podrobnosti k vyhláške č. 379/2022 Z. z. vyhláška MH SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 152/2005 Z. z. o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa

Výklad k zákonu 363/2022 Z. z.- zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby

Reakcia MŽP SR na sťažnosť Únie miest Slovenska premiérovi na blížiacu sa povinnosť upravovať odpad pred skládkovaním

Vyhláška MŽ SR č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií s účinnosťou od 25.10.2022

Nová vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví SR v oblasti vodného hospodárstva

Novela zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie zákonmi č. 372/2021 Z. z. a č. 172/2022 Z. z.

Vyhláška č. 319/2022 Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 347/2019 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje

Opatrenie č. 282/2022 Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách

Opatrenie č. 281/2022 Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného

Zákon č. 230/2022, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Nariadenie vlády č. 212/2022 Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov v znení neskorších predpisov

Vyhláška č. 194/2022 Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov

Vyhláška 192/2022 Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov v znení neskorších predpisov

Vyhláška č. 161/2022 Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 347/2019 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje

Zmeny v zákone o odpadoch - platné od 1.1.2023

Od 1. 1. 2023 sa sprísnia podmienky skládkovania alebo čo je MBÚ

Zmeny v nakladaní so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR o stavebnom odpade a odpade z demolácií

Novela zákona č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zmena výnimky pre distribútorov obalov od 1. 1. 2022

Kam patrí odpad po COVID testovaní vo firmách

Nové prípustné miery znečistenia vyzbieranej zložky komunálneho odpadu od 1. 1. 2022

Ciele a opatrenia nového nariadenia EÚ o preprave odpadu

Koniec držby vzácnych zvierat v zajatí, súkromné chovy si ich ale môžu ponechať na dožitie

Do roku 2025 sa má znížiť bioodpad v zmesovom odpade na 25 percent

Orgány štátnej správy nebudú môcť od januára 2023 kupovať nápoje v jednorazových obaloch

Otázky a odpovede týkajúce sa nových pravidiel EÚ o preprave odpadu

Rozšírenie povinnosti pri zbere a výkupe odpadu od 1. 1. 2022

Zákaz dovozu zahraničného rádioaktívneho odpadu na spaľovanie od 1. 1. 2022

Sanácia environmentálnych záťaží pri súkromných nehnuteľnostiach dostane nové pravidlá

Poskytovanie dotácií z Environmentálneho fondu by malo byť od 1. februára 2022 jednoduchšie a prehľadnejšie

Zálohovanie:

Zálohový systém na plastové fľaše a plechovky bol úspešne spustený

Otázky a odpovede k zálohovaniu PET fliaš a plechoviek od 1.1.2022

Mýty o zálohovaní PET fliaš a plechoviek

Videosemináre:

Štátny požiarny dozor

Zmeny v zákone o odpadoch - platné od 1.1.2023

Zmeny v skládkovaní odpadov od 1.1.2023

Novinky v odpadovom hospodárstve v roku 2022 (stav k 16. 5. 2022)

Základné informácie pre prácu odpadára v roku 2022

Novinky v odpadovom hospodárstve v roku 2022 (stav k 17. 2. 2022)

Ohlasovacie povinnosti v odpadovom hospodárstve za rok 2021

Novinky v odpadovom hospodárstve v roku 2022 (stav k 21. 1. 2022)

Osobité výrobky z plastov- povinnosti výrobcov a distribútorov

Novinky v odpadovom hospodárstve v roku 2022 (stav k 8.12.2021)

Novinky v odpadovom hospodárstve v roku 2022 (stav k 11.11.2021)

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Základné informácie pre prácu odpadára v roku 2023

Lektor: Ing. Mária Hrmová

Dátum: 31.1.2023

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Zmeny v zákone o odpadoch v roku 2023

Lektor: Ing. Peter Gallovič

Dátum: 16.2.2023

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Kalendár
január 2023
PoUtStŠtPiSoNe
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
 
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ