dnes je 18.8.2022

Zmeny v zákone o odpadoch účinné od 1. januára 2023Garancia

13.7.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Žiadosť a rozhodnutie na vedľajší produkt po novele zákona o odpadoch v roku 2022Garancia

13.7.2022, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Otázky a odpovedeGarancia

13.7.2022, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vybrané zmeny Zákona o odpadoch v kontexte novely č. 372/2021 Z. z. s účinnosťou od 1.1.2022Garancia

13.7.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ministerstvo životného prostredia SRGarancia

15.6.2022, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmeny v nakladaní so stavebnými odpadmi a odpadmi z demoláciíGarancia

15.6.2022, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Recyklácia notebookov v roku 2022Garancia

15.6.2022, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Parlament zastavil skládkovanie stavebného odpaduGarancia

15.6.2022, Ministerstvo životného prostredia SR, Zdroj: Verlag Dashöfer

Registrácia čistiarne odpadových vôd podľa § 98Garancia

6.6.2022, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer

Spracovanie kalov z papierenských podnikov v roku 2022Garancia

6.6.2022, Ing. Juraj Poništ, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Spracovanie kalov z papierenských podnikovGarancia

29.4.2022, Ing. Juraj Poništ PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Registrácia čistiarne odpadových vôd podľa § 98Garancia

29.4.2022, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer

Znečistenie životného prostredia oderom z pneumatíkGarancia

29.4.2022, Ing. Juraj Poništ PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer