dnes je 9.8.2022

Smernica pre účtovanie zálohových vratných obalovGarancia

1.2.2022, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica k zálohovaným obalomGarancia

21.1.2022, Ing. Mária Hrmová, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 52 - Základné ustanovenieGarancia

1.1.2022, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021

§ 27 - Základné ustanoveniaGarancia

1.1.2022, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021

§ 54 - Povinnosti výrobcu obalovGarancia

1.1.2022, Doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020

§ 16 - Zber odpadu a výkup odpaduGarancia

1.1.2022, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 28 - Organizácia zodpovednosti výrobcov a zabezpečovanie plnenia vyhradených povinnostíGarancia

1.1.2022, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021

§ 56 - Povinnosti distribútora obalovGarancia

1.1.2022, Ing. Peter Gallovič, Doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmeny v zákone o odpadoch účinné od 1. januára 2022Garancia

16.12.2021, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 117 - Iné správne deliktyGarancia

1.11.2021, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021

§ 106 - InšpekciaGarancia

1.11.2021, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021

§ 110 - Slovenská obchodná inšpekciaGarancia

1.11.2021, Ing. Peter Gallovič, Doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021

§ 114b - Osobitné úpravy k skládkam odpadovGarancia

1.11.2021, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021

§ 4 - Pôvodca odpadu a osoby nakladajúce s odpadomGarancia

1.11.2021, Doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021

§ 13 - ZákazyGarancia

1.11.2021, Doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021

§ 113 - KonanieGarancia

1.11.2021, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021

§ 115 - PriestupkyGarancia

1.11.2021, Doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021

§ 26 - Povinnosti pri preprave nebezpečného odpadu na území Slovenskej republikyGarancia

1.11.2021, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021

§ 25 - Nakladanie s nebezpečnými odpadmiGarancia

1.11.2021, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021

§ 14 - Povinnosti držiteľa odpaduGarancia

1.11.2021, Doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021

§ 90 - Podmienky udelenia autorizácieGarancia

1.11.2021, Doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021

§ 135eb - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2020Garancia

1.11.2021, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021

§ 65 - Povinnosti spracovateľa starých vozidielGarancia

1.11.2021, Doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021

§ 97 - Udeľovanie súhlasuGarancia

1.11.2021, Doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021

Príloha č. 3 k zákonu č. 79/2015 Z. z. - Ciele a záväzné limity odpadového hospodárstvaGarancia

1.11.2021, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021

§ 79a - Recyklácia lodíGarancia

1.11.2021, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021

§ 105 - MinisterstvoGarancia

1.11.2021, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021

§ 82 - Zberný dvorGarancia

1.11.2021, Doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021

§ 94 - Zrušenie a zánik autorizácieGarancia

1.11.2021, Doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021

§ 64 - Zber starých vozidielGarancia

1.11.2021, Doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021

§ 100 - Vydanie osvedčenia o odbornej posudkovej spôsobilostiGarancia

1.11.2021, Doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021

§ 93 - Zmena autorizácieGarancia

1.11.2021, Doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021

§ 19 - Povinnosti prevádzkovateľa skládky odpadovGarancia

1.11.2021, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021

§ 15 - Zodpovednosť za nezákonné umiestnenie odpaduGarancia

1.11.2021, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021

§ 107 - Okresný úrad v sídle krajaGarancia

1.11.2021, Doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021

§ 114 - Zmena, zrušenie a strata platnosti rozhodnutiaGarancia

1.11.2021, Ing. Peter Gallovič, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021

§ 103 - Informačný systém odpadového hospodárstvaGarancia

1.11.2021, Doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021

§ 9 - Program Slovenskej republiky a program krajaGarancia

1.11.2021, Ing. Peter Gallovič, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021

§ 92 - Predĺženie platnosti autorizácieGarancia

1.11.2021, Doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021

§ 95 - Odborne spôsobilá osoba na autorizovanú spracovateľskú činnosťGarancia

1.11.2021, Ing. Peter Gallovič, Doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021