dnes je 22.3.2023

Input:

Hroziace pokuty - tabuľka

16.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.5.1.1 Hroziace pokuty - tabuľka

Ing. Peter Gallovič, Mgr. Mária Sadloňová, Mgr. Katarína Liebscherová a Mag. Annamária Tóthová Dvořák Hager and Partners, advokátska kancelária, s.r.o., doc. JUDr. Boris Balog, PhD.


Výška sankcie  Dôvod uloženia pokuty  §  
Od 500,- do 50.000,- EUR  Nesprávne zaradenie odpadu podľa Katalógu odpadov.   § 14 ods. 1 písm. a) 
Nesprávne vedenie a uchovávanie potrebnej evidencie o odpadoch.   § 14 ods. 1 písm. f) 
Nesplnenie ohlasovacej povinnosti.   § 14 ods. 1 písm. g) 
Nepredloženie dokladov o spôsobe nakladania s odpadom na vyžiadanie predchádzajúceho držiteľa odpadu.   § 14 ods. 1 písm. h) 
Neposkytnutie informácií na žiadosť príslušného orgánov.   § 14 ods. 1 písm. n)