dnes je 20.5.2024

Input:

Posudzovanie vplyvov návrhov strategických dokumentov na životné prostredie

19.9.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.5 Posudzovanie vplyvov návrhov strategických dokumentov na životné prostredie

Ing. Magdaléna Vodzinská, doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

(SEA = StrategicImpactAssessement)

Predmet a rozsah posudzovania strategických dokumentov

Základným aspektom, ktorý rozhoduje o tom, či bude strategický dokument posudzovaný podľa tohto zákona, je predpoklad, že strategický dokument má pravdepodobne významný vplyv na životné prostredie.

Predmetom posudzovania je strategický dokument:

  1. pripravovaný pre oblasť poľnohospodárstva, lesníctva, rybárstva, priemyslu, energetiky, dopravy, odpadového hospodárstva, vodného hospodárstva, telekomunikácií, cestovného ruchu, územného plánovania alebo využívania územia, regionálneho rozvoja a životného prostredia,
  2. spolufinancovaný Európskou úniou, ktoré majú pravdepodobne významný vplyv na životné