Kalendár
september 2018
PoUtStŠtPiSoNe
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
 
Najbližšia povinnosť
25.9.2018 - Ochrana vôd

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

 

Darček mesiaca
Komunálne odpady od A po Z v roku 2018

 

KATALÓG ODPADOV
Katalóg odpadov

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE

 

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Najnovšie
Výnimka obmedzení aplikácie digestátu v zraniteľných oblastiach

Výnimka obmedzení aplikácie digestátu v zraniteľných oblastiach

24.9.2018, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zraniteľné oblasti sú vzmysle zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) definované ako poľnohospodársky využívané územia, z ktorých ...
viac
Žiadosť o súhlas na zneškodňovanie použitých polychlórovaných bifenylov alebo zariadení obsahujúcich polychlórované bifenyly v roku 2018

Žiadosť o súhlas na zneškodňovanie použitých polychlórovaných bifenylov alebo zariadení obsahujúcich polychlórované bifenyly v roku 2018

21.9.2018, Ing. Juraj Válek PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Čo všetko musia obsahovať žiadosť osúhlas na zneškodňovanie použitých polychlórovaných bifenylov a na zneškodňovanie zariadení obsahujúcich polychlórované bifenyly, podľa Vyhlášky č. 371/2015, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ...
viac
Nový zákon o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - základné zmeny

Nový zákon o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - základné zmenyGarancia

19.9.2018, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Súčinnosťou od 1. januára 2019 dochádza k zmene v úprave poplatkov za uloženie odpadov. Doterajší právny predpis - zákon č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z. a ...
viac
Sólymos: Ochrana zdrojov pitnej vody má pre nás absolútnu prioritu

Sólymos: Ochrana zdrojov pitnej vody má pre nás absolútnu prioritu

19.9.2018, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR
Elitná vedecká organizácia si posvieti navplyv nelegálnej skládky vPodunajských Biskupiciach.Rezort životného prostredia preskúma vplyv nelegálnej skládky vPodunajských Biskupiciach nakvalitu podzemných vôd, ktorá sa nachádza vblízkosti Žitného ostrova. ...
viac
Zmeny v BREF-och od roku 2017 v oblasti biologického spracovania odpadov

Zmeny v BREF-och od roku 2017 v oblasti biologického spracovania odpadov

17.9.2018, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer
Referenčné dokumenty o najlepších dostupných technikách (BREF - BAT Reference Documents) jednotlivých vymedzených kategórií (napr. Spracovanie odpadov, Produkcia chlór- alkálií) podliehajú pravidelnej aktualizácii. Referenčné dokumenty o ...
viac
Zákaz dovozu niektorých odpadov do Hongkongu

Zákaz dovozu niektorých odpadov do Hongkongu

14.9.2018, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia
PEKING - Ministerstvo ekológie aživotného prostredia Číny oznámilo, že Čína zakáže dovoz 32 druhov tuhého odpadu vsúvislosti soznižovaním znečistenia životného prostredia. PEKING - Ministerstvo ekológie a životného prostredia Číny oznámilo, že Čína ...
viac
Medzinárodný deň ochrany ozónovej vrstvy Zeme

Medzinárodný deň ochrany ozónovej vrstvy Zeme

14.9.2018, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia
16. September je svetový deň venovaný ochrane ozónovej vrstvy Zeme. Tento deň je príležitosťou, aby si ľudstvo uvedomilo význam ozónovej vrstvy Zeme, tvoriacej štít pred nebezpečným ultrafialovým žiarením anevyhnutnosť jej ochrany. Ozónová vrstva sa vyskytuje ...
viac
Slováci budú motivovanejší triediť odpad. Poslanci podporili protiskládkový balíček zákonov

Slováci budú motivovanejší triediť odpad. Poslanci podporili protiskládkový balíček zákonov

12.9.2018, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia
Plánované zmeny, ktoré prinesie nový zákon opoplatkoch za uloženie odpadov, sa týkajú vymedzenia poplatkovej povinnosti, stanovenia výpočtu poplatkov za uloženie odpadov naskládku odpadov ana odkalisko, ako aj ustanovenia Environmentálneho fondu ako subjektu, ...
viac
Lex Žitný ostrov podporilo v prvom čítaní 109 poslancov

Lex Žitný ostrov podporilo v prvom čítaní 109 poslancov

12.9.2018, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia
„Zákon naochranu najvzácnejších vodohospodárskych oblastí najednom mieste stanovuje jasné pravidlá, čo vovodohospodárskych oblastiach možno ačo nemožno robiť. Zjednocuje platnú legislatívu, zefektívňuje jej kontrolu asprísňuje sankcie za porušenie,“ ...
viac
Žiadosť o súhlas na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie jej rekultivácie a jej následné monitorovanie, ako aj na dekontamináciu v roku 2018

Žiadosť o súhlas na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie jej rekultivácie a jej následné monitorovanie, ako aj na dekontamináciu v roku 2018

12.9.2018, Ing. Juraj Válek PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Čo všetko musia obsahovať žiadosti osúhlas na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie jej rekultivácie a jej následné monitorovanie a na dekontamináciu, podľa Vyhlášky č. 371/2015, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ...
viac
Najčítanejšie

Evidenčný list odpadu - vyplnený vzorGarancia

8.11.2016, Ing. Peter Gallovič, Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Peter Gallovič; Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová Dvořák Hager Partners advokátska kancelária s.r.o. Zodpovedná osoba: Ján Odpadár Stiahnuť vzor
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Právna úprava obalov a odpadov z obalov a povinnosti a sankcie, ktoré z nej vyplývajúArchív

17.4.2017, JUDr. Božena Gašparíkova, CSc, Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager & Partners, advokátska kancelária, s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Božena Gašparíkova ; CSc; Mag. Annamária Tóthová;Dvořák Hager Partners ; advokátska kancelária ; s.r.o. Oblasť obalov je v súčasnosti právne upravená týmito všeobecne záväznými predpismi: 1. Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Identifikačný list nebezpečného odpadu SK 08Garancia

30.10.2017, Ing. Peter Galovič, Dr. Peter Krasinec, PhD., MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Peter Galovič; Dr. Peter Krasinec, PhD., MBA Stiahnuť vzor IDENTIFIKAČNÝ LIST NEBEZPEČNÉHO ODPADU 1. Názov odpadu: Odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky   2. Kód odpadu: 08 01 11   3. Fyzikálne a chemické ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Vyhláška MŽP SR č. 310/2013 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadochGarancia

29.11.2013, Monika Offertálerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dňa 15. 10. 2013 nadobudla účinnosť nová vykonávacia vyhláška z dielne Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 310/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch (ďalej v texte len “predmetná vyhláška“) ...
viac

Kam z výpalkami z prevádzky pestovateľskej páleniceGarancia

4.12.2013, Ing. Pavel Adamík, Zdroj: Verlag Dashöfer
S technologickým procesom destilácie sa stretávame vo viacerých odvetviach potravinárskeho a chemického priemyslu, ale i mimo nich. Destilácia je zložitý fyzikálny pochod, k jeho porozumeniu a zvládnutiu je potrebne poznať niektoré fyzikálno- ...
viac
Najnovšie Právne predpisy
  • 189/2018 Z.z. novela vyhl. č. 116/2016 Z. z. (vyšlo dňa: 27.6.2018 v čiastke č. 66)
  • 193/2018 Z.z. novela zák. č. 39/2013 Z. z. (vyšlo dňa: 29.6.2018 v čiastke č. 68)
  • 194/2018 Z.z. novela zák. č. 137/2010 Z. z. (vyšlo dňa: 29.6.2018 v čiastke č. 68)
  • 197/2018 Z.z. novela vyhl. č. 231/2013 Z. z. (vyšlo dňa: 29.6.2018 v čiastke č. 68)
  • 199/2018 Z.z. novela vyhl. č. 465/2013 Z. z. (vyšlo dňa: 4.7.2018 v čiastke č. 69)
  • 200/2018 Z.z. ustanovuje podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd (vyšlo dňa: 4.7.2018 v čiastke č. 69)
  • 208/2018 Z.z. novela zák. č. 79/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 18.7.2018 v čiastke č. 73)
  • 216/2018 Z.z. o rybárstve (vyšlo dňa: 18.7.2018 v čiastke č. 73)
  • 222/2018 Z.z. novela vyhl. č. 209/2014 Z. z. (vyšlo dňa: 23.7.2018 v čiastke č. 76)
  • 237/2018 Z.z. novela vyhl. č. 24/2014 Z. z. (vyšlo dňa: 17.8.2018 v čiastke č. 85)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA - novela zákona

22.10.2018, Žilina
Lektor: Ing. Milan Luciak 
Oboznámite sa s novelou zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ako kľúčového zákona v oblasti životného prostredia. Ide o Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a s ním súvisiace zákony a Smernice EÚ.
Novela zákona od 15.6.2017 zásadne mení filozofiu a praktickú aplikáciu zákona a je smerodajná pre poskytovanie financií z EÚ. Zavádza nové povinnosti pre spracovateľov dokumentácie – odbornú spôsobilosť. Spodrobňuje dokumentáciu pre posudzovanie o ďalšie okruhy vplyvov. Prihláška tu!

Vodný zákon a súvisiace predpisy

21.11.2018, Žilina
Lektorka: Ing. Anna Gaálová 
Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom komplexný prehľad o právach a povinnostiach vyplývajúcich z novely Vodného zákona, ktorá je účinná od 15.1.2015. Prednáška je vedená prístupnou formou, ľahko zrozumiteľným jazykom a je spestrená príkladmi z praxe. 
Získané vedomosti môžete využiť v oblasti manažérstva, projektovania, rozhodovania o investíciách, v povoľovacom procese, ale aj ako vodohospodár. Prihláška tu!

Povinnosti prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania ovzdušia

2.10.2018, Bratislava
Lektor: Ing. Ľubomír Žiak
Cieľom seminára je poskytnúť najmä prevádzkovateľom zdrojov znečisťovania ovzdušia ucelený prehľad o povinnostiach vyplývajúcich pre nich zo základnej zákonnej úpravy ochrany ovzdušia - zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a tiež vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší a vyhlášky MŽP SR č. 231/2013 Z. z., najmä ustanovení týkajúcich sa požiadaviek na vedenie prevádzkovej evidencie, údajov oznamovaných do Národného emisného informačného systému a súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení... Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - zmeny od 1.1.2018

24.10.2018, Žilina
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2016. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

 

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: