dnes je 13.4.2021

Najnovšie

Podniky v pohraničných krajoch Slovenska a Maďarska sa môzu dostať ľahšie k cirkulárnej ekonomike

12.4.2021, Zdroj: SITA

... V EÚ silnie požiadavka, aby firmy prešli na zelené podnikanie, tvorili menejodpadu, lepšie využívali zdroje a celkovo znížili negatívny dosah na životné prostredie a klímu. Snahou je prejsť na cirkulárnu, obehovú ekonomiku, ktorá využíva obnoviteľné a iné nízkouhlíkové zdroje energie, v popredí je prenájom ...

Vodohospodárska výstavba od štvrtka spustí simulovanú záplavu ramien Dunaja

7.4.2021, Zdroj: SITA

... Vodohospodárska výstavby štátny podnik (VV š.p.) od štvrtka 8. apríla spustí jarnú a letnú simulovanú záplavu v ľavostrannej ramennej sústave Dunaja. V tlačovej správe o tom informovala Kancelária generálneho riaditeľa VV š.p. Podnik ju vykoná na základe požiadavky od Štátnej ochrany prírody SR (ŠOP ...

Končí sa stop-stav na pripájanie nových zdrojov na výrobu elektriny, budeme mať viac zelenej energie

7.4.2021, Zdroj: Ministerstvo hospodárstva SR

... Na Slovensku končí obmedzenie na pripájanie do elektrizačnej sústavy pre nové zdroje na výrobu elektriny ako aj na zvyšovanie výkonu existujúcich zariadení. Ide ozrušenie tzv. stop-stavu. Ten bol na Slovenku zavedený pred vyše siedmimi rokmi zdôvodu zabezpečenia bezpečnosti astability elektrizačnej sústavy ...

Na zabezpečenie dohľadu nad odkaliskami z ťažobného odpadu bude potrebné nájsť iné zdroje financovania

7.4.2021, Zdroj: SITA

... Na zabezpečenie technicko-bezpečnostného dohľadu nad všetkými odkaliskami z ťažobnéhoodpaduna Slovensku bude potrebné nájsť alternatívne zdroje financovania. Vyplýva to zo Správy o plnení Programu prevencie a manažmentu rizík vyplývajúcich z opustených a uzavretých úložísk ťažobnéhoodpaduv rokoch 2014 ...

Zaradenie odpadu z čistenia peria do Katalógu odpadovGarancia

6.4.2021, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Kam prosím Vás zaradiť správne tento druh odpadu: odpad z čistenia peria. Čiže staré perie a prach plus staré sypkoviny a textil z paplónov, z prevádzky čistenia peria. Podľa môjho názoru by mohol byť uvedený odpad zaradený pod 16 03 06 a ak by bol znečistený nejakou chemikáliou ...

Slovensko nutne potrebuje nový zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, tvrdí expertka

6.4.2021, Zdroj: SITA

... Slovensko akútne potrebuje nový zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. V rozhovore pre agentúru SITA to uviedla docentka Katedry environmentálnej ekológie a manažmentu krajiny Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Eva Pauditšová. Mnohé kauzy, ktoré Ministerstvo životného ...

Nakladanie so stavebným odpadom (betónom) v roku 2021Garancia

31.3.2021, Ing. Tomáš Schabjuk, Odpadový hospodár s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Chcel by som sa spýtať na spôsob nakladania so stavebným odpadom (betónom). Ak by som chcel niekam postaviť drvič a triedič na betón, s pomocou ktorých by som spracoval stavebný odpad a výsledný produkt by som ďalej predával, je nutné na túto činnosť mať udelenú činnosť nejaký súhlas? napr. na R4, R5 ...

Spracovanie vytriedeného komunálneho odpadu od podnikateľov v roku 2021Garancia

29.3.2021, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Obec vydala VZN, podľa ktorého odmieta podnikateľským subjektom vyvážať vytriedené zložky komunálneho odpadu (20 01 01 - papiera lepenka, 20 01 39 - plasty). Je takéto konanie obce v poriadku? Odvolávajú sa na paragraf 81 odsek 2 - podľa ktorého každá firma musí tieto vytriedené zložky evidovať a ohlasovať ...

Odpady zo školskej jedálne v roku 2021ZáznamGarancia

25.3.2021, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:56:34

... Videoseminárom získate prehľad o odpadovom hospodárstve v podmienkach školských jedální od 1.1.2021. Videoseminárom získate prehľad o odpadovom hospodárstve v podmienkach školských jedální od 1.1.2021. škola, odpad, kuchyňa, školská jedáleň, Gallovič Úvod Právne predpisy odpadového ...

Zaradenie odpadov do Katalógu odpadov v roku 2021ZáznamGarancia

24.3.2021, Ing. Mária Hrmová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:47:25

... Lektorka sa vo videoseminári zameriava na základné pojmy podľa vyhlášky, rozdeľuje odpad podľa katalógu odpadov a vysvetľuje postup pri zaraďovaní odpadu. Rozoberá okrem iného kritéria na posudzovanie nebezpečných vlastností odpadu. Vo videoseminári si s lektorkou prejdete čo je to ...

viac článkov
Najčítanejšie

Začalo sa obdobie zhadzovania parožia

14.3.2007, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Parožie jeleňov, srncov, danielov, rohy muflónov a rožky kamzíkov sú ozdobou i zbraňou samcov raticovej zveri. Každoročne sa zaznamenáva invázia ich zberateľov, ktorí v niektorých prípadoch bezcitne prenasledujú zver. Mohutné parohy dodávajú jeleňom vznešený vzhľad. Jelene a im príbuzné druhy sú veľmi ...

Kyslé dažde sú v súčasnosti veľkým problémom na väčšine územia Európy

9.5.2012, Ing. Pavel Adamík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kyslé dažde sú v súčasnosti veľkým problémom na väčšine územia Európy ... Nárast populácie sveta a ekonomický rozvoj, intenzívna a všade prítomná industrializácia, rozvoj medzinárodného obchodu a ľudskej spoločnosti sa uskutočnili v takom rozsahu, že vážne škody na životnom prostredí a neudržateľné využívanie zdrojov Zeme už majú globálny rozsah. Príkladov ...

Minerálne a liečivé bohatstvo vôd SR - Najznámejšie slovenské minerálne vody -2.DIEL

4.1.2013, Monika Offertálerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Minerálne a liečivé bohatstvo vôd SR - Najznámejšie slovenské minerálne vody -2.DIEL ... Milí čitatelia, v dnešnej časti seriálu pozornosť upneme na najznámejšie slovenské minerálne vody, ktoré sa u nás plnia do fliaš; a teda sú v absolútnej väčšine dostupné na pultoch tunajších obchodných sietí. Tieto liečivé vody pochádzajú z rozmanitých zákutí našej krajiny, o čom ...

Najväčšie environmentálne problémy sú ovzdušie, odpady a lesy

28.2.2019, Zdroj: SITA

... Medzi hlavné environmentálne problémy Slovenska patrí znečistenie ovzdušia, odpadové a vodné hospodárstvo a ochrana lesov. Vyplýva to z tohtoročnej správy Európskej komisie (EK), v ktorej sa hodnotí pokrok pri dosahovaní reforiem. EK zároveň konštatuje, že investície v týchto oblastiach sa financujú ...

Katalóg odpadovGarancia

1.1.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Katalóg odpadov so stiahnuteľnými najčastejšie využívanými IL NO Katalóg odpadov so stiahnuteľnými najčastejšie využívanými IL NO 01 ODPADY POCHÁDZAJÚCE Z GEOLOGICKÉHO RIESKUMU, ŤAŽBY, ÚPRAVY A ĎALŠIEHO SPRACOVANIA NERASTOV A KAMEŇA 01 01 ODPADY Z ŤAŽBY NERASTOV ...

viac článkov
Najnovšie právne predpisy
  • 114/2021 Z.z. novela op. č. 588/2003 Z.z. (vyšlo dňa: 31.3.2021 v čiastke č. 44)
  • 115/2021 Z.z. novela zák. č. 67/2020 Z. z. (vyšlo dňa: 31.3.2021 v čiastke č. 44)
  • 116/2021 Z.z. k návrhu na doplnenie uznesenia vlády SR č. 160 zo 17. marca 2021 (vyšlo dňa: 1.4.2021 v čiastke č. 45)
  • 117/2021 Z.z. k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 (vyšlo dňa: 1.4.2021 v čiastke č. 45)
  • 119/2021 Z.z. novela výn. č. 313/2014 Z. z. (vyšlo dňa: 1.4.2021 v čiastke č. 45)
  • 120/2021 Z.z. novela niektorých zákonov v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 (vyšlo dňa: 2.4.2021 v čiastke č. 46)
  • 121/2021 Z.z. novela nar. vl. č. 269/2020 Z. z. (vyšlo dňa: 2.4.2021 v čiastke č. 46)
  • 122/2021 Z.z. o predĺžení platnosti Zmluvy o európskom spolupracujúcom štáte medzi Slovenskou republikou a Európskou vesmírnou agentúrou podpísanej dňa 16. februára 2015 (vyšlo dňa: 2.4.2021 v čiastke č. 46)
  • 124/2021 Z.z. novela zák. č. 139/1998 Z. z. a č. 374/2018 Z. z. (vyšlo dňa: 9.4.2021 v čiastke č. 48)
  • 128/2021 Z.z. novela zák. č. 8/2009 Z. z. (vyšlo dňa: 9.4.2021 v čiastke č. 48)
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – aktuálne pre rok 2021

21.4.2021, ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2021. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2021

22.4.2021, ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Ako sa vyhnúť chybám v reklamačnom procese – zmeny od 21.7.2020

28.4.2021, ONLINE, Mgr. Eva Braxatorisová

Cieľom seminára je objasniť problematiku reklamácií vo svetle aktuálnych zmien platných od 21.7.2020, vysvetliť podmienky a chyby v reklamačnom procese a odpovedať účastníkom na otázky, ktorých odpovede efektívne zužitkujú v praxi. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2021

4.5.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková, Ing. Veronika Frnková PhD.

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Komplexný zákonník práce v praxi a novela zákona účinná od 1.1.2021

25.5.2021, Bratislava alebo ONLINE, JUDr. Zdeňka Dvoranová

Komplexný prierez problematikou zákonníka práce. Počas dvoch dní seminára máte možnosť načerpať veľké množstvo informácií a diskutovať o Vašich konkrétnych problémoch z praxe. Kurz rieši témy vzniku a skončenia pracovného pomeru,  dovolenky i mzdové nároky i dohody mimo pracovného pomeru. Prihláška tu!

Výklad stavebného zákona (líniové stavby)

26.5.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Michal Kán

Školenie je zamerané na zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pre oblasť povoľovania líniových stavieb. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie – ako sa pripraviť a ako zvládnuť daňovú kontrolu

29.6.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Veronika Frnková PhD., Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková

Závislé osoby, či už tuzemské alebo zahraničné, musia skúmať svoje ceny realizované v kontrolovaných transakciách, aby mohli vykonať úpravu základu dane v prípade, ak v dôsledku uplatňovania týchto cien mohlo dôjsť k zníženiu základu dane alebo k zvýšeniu daňovej straty. Prihláška tu!

Zaistenie súladu so zákonom o kybernetickej bezpečnosti

8.9.2021, Bratislava alebo ONLINE, Štefan Pilar

Cieľom seminára je podrobne predstaviť existujúcu právnu úpravu v oblasti kybernetickej bezpečnosti a spôsoby identifikácie prevádzkovateľov základných služieb a poskytovateľov digitálnych služieb, prediskutovať aplikačné problémy vo vzťahu k príslušným povinnostiam a lehotám na ich plnenie, ako aj poskytnúť prehľad a konzultáciu ku kontrolným mechanizmom a príslušným sankciám. Prihláška tu!

DPH v cestovných kanceláriách v praktických príkladoch

9.9.2021, Bratislava, Ing. Martin Ťažký

Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na špecifickú problematiku uplatňovania DPH cestovnými kanceláriami. Nelámte si hlavu, príďte sa poradiť s odborníkom.  Prihláška tu!

Odber e-mailových novín zdarma

Bezplatný odber e-mailových novín

Input:
Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Novinky v odpadovom hospodárstve v roku 2021

Lektor: Ing. Peter Gallovič

Dátum: 13.5.2021

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Novinky v odpadovom hospodárstve v roku 2021

Lektor: Ing. Peter Gallovič

Dátum: 15.6.2021

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Kalendár
apríl 2021
PoUtStŠtPiSoNe
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
 
KATALÓG ODPADOV
Katalóg odpadov
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ