Kalendár
november 2018
PoUtStŠtPiSoNe
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
 
Najbližšia povinnosť
26.11.2018 - Ochrana vôd

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

 

Darček mesiaca
Zmeny v zákone o odpadoch od 1. januára 2019

 

KATALÓG ODPADOV
Katalóg odpadov

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE

 

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Najnovšie

Vládny návrh zákona o Národnom jadrovom fonde od 1. januára 2019 - konkrétne ustanoveniaGarancia

12.11.2018, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Prijatím zákona o Národnom jadrovom fonde sa zachová štátny účelový fond - jadrový fond. Jadrový fond ako právnická osoba spravujúca finančné prostriedky na zabezpečenie činností v záverečnej časti mierového využívania jadrovej energie, ...
viac

Vládny návrh zákona o zmene a doplnení zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) od 1. januára 2019Garancia

9.11.2018, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Zákon o Národnom jadrovom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) bol prijatý v súvislosti s rozsiahlou legislatívnou úpravou vyplývajúcou z významných koncepčných zmien, ...
viac

Postup pre získanie Potvrdenia o prevzatí zodpovednosti za nakladanie s odpadom pochádzajúcim z vozidla, ktoré je jednotlivo dovezeným vozidlomGarancia

8.11.2018, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podľa § 61 ods. 2 až 6 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, je povinnosťou výrobcu vozidla alebo koordinačného centra vystaviť potvrdenie so značkou vozidla a VIN číslom vozidla, ktorá sa zapisuje do osvedčenia o evidencii. Potvrdenie slúži na ...
viac

Vládny návrh zákona o Národnom jadrovom fonde od 1. januára 2019Garancia

8.11.2018, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Cieľom nového zákona je ponechať v platnosti hlavné črty existujúceho modelu finančného zabezpečenia záverečnej časti mierového využívania jadrovej energie v SR a pôsobnosti jadrového fondu, ako aj rozšíriť oblasť zodpovednosti štátu v ...
viac

Benefity čistenia odpadových vôdGarancia

7.11.2018, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vyčistenie odpadových vôd vytekajúcich do riek a iných povrchových vôd prinieslo Slovensku v roku 2016 environmentálne benefity minimálne vo výške 1,96 miliardy eur. Environmentálne benefity čistenia odpadových vôd, ako napríklad zamedzovanie ...
viac
László Sólymos: Sme rozhodnutí zaviesť zálohovanie PET fliaš a plechoviek

László Sólymos: Sme rozhodnutí zaviesť zálohovanie PET fliaš a plechoviek

7.11.2018, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR
Po spoplatnení ľahkých plastových tašiek azvýšení poplatkov za skládkovanie envirorezort odštartoval práce nazavedení zálohovania PET fliaš aplechoviek odnápojov. Ročne sa totiž naslovenský trh uvedie približne miliarda PET fliaš. Po zavedení zálohovania sa ...
viac

Vládny návrh zákona o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd od 1. januára 2019Garancia

6.11.2018, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Návrh zákona o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje jednotný postup ústredných orgánov štátnej správy a ostatných úradov kompetenčne zabezpečujúcich efektívnu ochranu vôd ...
viac

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov od 1. januára 2019Garancia

5.11.2018, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Novelizáciou je snaha upraviť režim nakladania s chránenými živočíchmi osobitne pre živočíchy, ktoré pochádzajú z voľnej prírody a živočíchy, ktoré unikli zo zajatia. Podľa platnej právnej úpravy sa na živé chránené živočíchy pochádzajúce ...
viac
Technická normalizačná informácia

Technická normalizačná informáciaGarancia

5.11.2018, Ing. Juraj Válek PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Technickou normalizačnou informáciou je normalizačný dokument vypracovaný európskou normalizačnou organizáciou, medzinárodným normalizačným orgánom alebo úradom ako slovenským národným normalizačným orgánom a prijatý úradom ako slovenským ...
viac

Vyhláška MŽP SR č. 199/2018 Z. z. , ktorá dopĺňa vyhlášku č. 465/2013 Z. z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia v znení neskorších predpisovGarancia

2.11.2018, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Vyhláška MŽP SR č. 199/2018 Z. z. dopĺňa s účinnosťou od 21. novembra 2018 základnú vyhlášku MŽP SR č. 465/2013 Z. z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia v znení neskorších predpisov. Zákon ...
viac
Najčítanejšie

Kam z výpalkami z prevádzky pestovateľskej páleniceGarancia

4.12.2013, Ing. Pavel Adamík, Zdroj: Verlag Dashöfer
S technologickým procesom destilácie sa stretávame vo viacerých odvetviach potravinárskeho a chemického priemyslu, ale i mimo nich. Destilácia je zložitý fyzikálny pochod, k jeho porozumeniu a zvládnutiu je potrebne poznať niektoré fyzikálno- ...
viac

Skladovanie chemikáliíArchív

28.10.2016, Ing. Matej Šiculiak, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pre skladovanie chemikálií vo výrobe používame ekologické skrine. V mieste častého používania chemikálie napr. rozpúšťadla v 1l balení je potrebné mať tiež nejakú záchytnú vaničku, alebo stačí mať vyčlenené a označené miesto na stole, resp. v regáli? ...
viac

Evidenčný list odpadu - vyplnený vzorGarancia

8.11.2016, Ing. Peter Gallovič, Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Peter Gallovič; Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová Dvořák Hager Partners advokátska kancelária s.r.o. Zodpovedná osoba: Ján Odpadár Stiahnuť vzor
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Máte vypracovaný Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku škodlivých látok a obzvlášť škodlivých látok do životného prostredia ?Archív

8.3.2011, Ing. Pavel Adamík, Zdroj: Verlag Dashöfer
Nadobudnutím účinnosti zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov došlo k zmene prakticky celej právnej oblasti vodného hospodárstva. Okrem povinného prehodnotenia jestvujúcich súhlasov a povolení má podľa § 70 ods. 1 zákona o vodách ...
viac

Registrácia do Registra výrobcov obalov podľa nového zákona o odpadochArchív

15.2.2016, Ing. Matej Šiculiak, Zdroj: Verlag Dashöfer
Je firma povinná registrovať sa do Registra výrobcov obalov podľa nového zákona o odpadoch, keď je registrovaná v Registri povinných osôb a oprávnených organizácií podľa zákona č. 119/2010 a nie je výrobcom obalov, ale len používa obaly na balenie výrobkov pre ...
viac
Najnovšie Právne predpisy
  • 237/2018 Z.z. novela vyhl. č. 24/2014 Z. z. (vyšlo dňa: 17.8.2018 v čiastke č. 85)
  • 264/2018 Z.z. novela nar. vl. č. 56/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 24.9.2018 v čiastke č. 95)
  • 265/2018 Z.z. novela vyhl. č. 341/2010 Z. z. (vyšlo dňa: 25.9.2018 v čiastke č. 96)
  • 284/2018 Z.z. novela zák. č. 338/2000 Z. z. (vyšlo dňa: 15.10.2018 v čiastke č. 106)
  • 287/2018 Z.z. novela zák. č. 139/1998 Z. z. a č. 576/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 16.10.2018 v čiastke č. 107)
  • 294/2018 Z.z. novela vyhl. č. 121/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 22.10.2018 v čiastke č. 109)
  • 305/2018 Z.z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd (vyšlo dňa: 13.11.2018 v čiastke č. 113)
  • 308/2018 Z.z. o Národnom jadrovom fonde (vyšlo dňa: 13.11.2018 v čiastke č. 113)
  • 309/2018 Z.z. novela zák. č. 309/2009 Z. z. (vyšlo dňa: 13.11.2018 v čiastke č. 113)
  • 310/2018 Z.z. novela zák. č. 15/2005 Z. z. a č. 543/2002 Z. z. (vyšlo dňa: 13.11.2018 v čiastke č. 113)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA - novela zákona

7.12.2018, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Luciak 
Oboznámite sa s novelou zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ako kľúčového zákona v oblasti životného prostredia. Ide o Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a s ním súvisiace zákony a Smernice EÚ.
Novela zákona od 15.6.2017 zásadne mení filozofiu a praktickú aplikáciu zákona a je smerodajná pre poskytovanie financií z EÚ. Zavádza nové povinnosti pre spracovateľov dokumentácie – odbornú spôsobilosť. Spodrobňuje dokumentáciu pre posudzovanie o ďalšie okruhy vplyvov. Prihláška tu!

Vodný zákon a súvisiace predpisy

21.11.2018, Žilina
Lektorka: Ing. Anna Gaálová 
Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom komplexný prehľad o právach a povinnostiach vyplývajúcich z novely Vodného zákona, ktorá je účinná od 15.1.2015. Prednáška je vedená prístupnou formou, ľahko zrozumiteľným jazykom a je spestrená príkladmi z praxe. 
Získané vedomosti môžete využiť v oblasti manažérstva, projektovania, rozhodovania o investíciách, v povoľovacom procese, ale aj ako vodohospodár. Prihláška tu!

Povinnosti prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania ovzdušia

14.12.2018, Bratislava
Lektor: Ing. Ľubomír Žiak
Cieľom seminára je poskytnúť najmä prevádzkovateľom zdrojov znečisťovania ovzdušia ucelený prehľad o povinnostiach vyplývajúcich pre nich zo základnej zákonnej úpravy ochrany ovzdušia - zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a tiež vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší a vyhlášky MŽP SR č. 231/2013 Z. z., najmä ustanovení týkajúcich sa požiadaviek na vedenie prevádzkovej evidencie, údajov oznamovaných do Národného emisného informačného systému a súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení... Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - zmeny od 1.1.2018

28.11.2018, Bratislava
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2016. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

 

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: