dnes je 17.4.2021

Najnovšie

Výrobcom zelenej elektriny by sa mala podpora predĺžiť o päť rokov

14.4.2021, Zdroj: Ministerstvo hospodárstva SR

... Výrobcovia zelenej elektriny budú môcť prevádzkovať svoje dotované obnoviteľné zdroje energií (OZE) o päť rokov dlhšie. Ministerstvo hospodárstva SR totiž na vládu prichádza s novelou zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energií a kombinovanej výroby elektriny, ktorá zavádza tzv. repowering. Ide o ...

Vláda bude v stredu 14. 4. 2021 rokovať aj o riešeniach pre rizikové úložiská ťažobného odpadu

13.4.2021, Zdroj: SITA

... Ministri budú v stredu 14. apríla rokovať aj o riešeniach pre rizikové opustené či uzavreté úložiská ťažobného odpadu. Štát by mal na túto oblasť vyčleniť takmer 24 miliónov eur. Vyplýva to zo zverejneného programu rokovania vlády. Kabinet pod vedením Eduarda Hegera (OĽaNO) bude rozhodovať aj o personálnych ...

Podniky v pohraničných krajoch Slovenska a Maďarska sa môzu dostať ľahšie k cirkulárnej ekonomike

12.4.2021, Zdroj: SITA

... V EÚ silnie požiadavka, aby firmy prešli na zelené podnikanie, tvorili menejodpadu, lepšie využívali zdroje a celkovo znížili negatívny dosah na životné prostredie a klímu. Snahou je prejsť na cirkulárnu, obehovú ekonomiku, ktorá využíva obnoviteľné a iné nízkouhlíkové zdroje energie, v popredí je prenájom ...

Vodohospodárska výstavba od štvrtka spustí simulovanú záplavu ramien Dunaja

7.4.2021, Zdroj: SITA

... Vodohospodárska výstavby štátny podnik (VV š.p.) od štvrtka 8. apríla spustí jarnú a letnú simulovanú záplavu v ľavostrannej ramennej sústave Dunaja. V tlačovej správe o tom informovala Kancelária generálneho riaditeľa VV š.p. Podnik ju vykoná na základe požiadavky od Štátnej ochrany prírody SR (ŠOP ...

Končí sa stop-stav na pripájanie nových zdrojov na výrobu elektriny, budeme mať viac zelenej energie

7.4.2021, Zdroj: Ministerstvo hospodárstva SR

... Na Slovensku končí obmedzenie na pripájanie do elektrizačnej sústavy pre nové zdroje na výrobu elektriny ako aj na zvyšovanie výkonu existujúcich zariadení. Ide ozrušenie tzv. stop-stavu. Ten bol na Slovenku zavedený pred vyše siedmimi rokmi zdôvodu zabezpečenia bezpečnosti astability elektrizačnej sústavy ...

Na zabezpečenie dohľadu nad odkaliskami z ťažobného odpadu bude potrebné nájsť iné zdroje financovania

7.4.2021, Zdroj: SITA

... Na zabezpečenie technicko-bezpečnostného dohľadu nad všetkými odkaliskami z ťažobnéhoodpaduna Slovensku bude potrebné nájsť alternatívne zdroje financovania. Vyplýva to zo Správy o plnení Programu prevencie a manažmentu rizík vyplývajúcich z opustených a uzavretých úložísk ťažobnéhoodpaduv rokoch 2014 ...

Zaradenie odpadu z čistenia peria do Katalógu odpadovGarancia

6.4.2021, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Kam prosím Vás zaradiť správne tento druh odpadu: odpad z čistenia peria. Čiže staré perie a prach plus staré sypkoviny a textil z paplónov, z prevádzky čistenia peria. Podľa môjho názoru by mohol byť uvedený odpad zaradený pod 16 03 06 a ak by bol znečistený nejakou chemikáliou ...

Slovensko nutne potrebuje nový zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, tvrdí expertka

6.4.2021, Zdroj: SITA

... Slovensko akútne potrebuje nový zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. V rozhovore pre agentúru SITA to uviedla docentka Katedry environmentálnej ekológie a manažmentu krajiny Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Eva Pauditšová. Mnohé kauzy, ktoré Ministerstvo životného ...

Nakladanie so stavebným odpadom (betónom) v roku 2021Garancia

31.3.2021, Ing. Tomáš Schabjuk, Odpadový hospodár s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Chcel by som sa spýtať na spôsob nakladania so stavebným odpadom (betónom). Ak by som chcel niekam postaviť drvič a triedič na betón, s pomocou ktorých by som spracoval stavebný odpad a výsledný produkt by som ďalej predával, je nutné na túto činnosť mať udelenú činnosť nejaký súhlas? napr. na R4, R5 ...

Spracovanie vytriedeného komunálneho odpadu od podnikateľov v roku 2021Garancia

29.3.2021, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Obec vydala VZN, podľa ktorého odmieta podnikateľským subjektom vyvážať vytriedené zložky komunálneho odpadu (20 01 01 - papiera lepenka, 20 01 39 - plasty). Je takéto konanie obce v poriadku? Odvolávajú sa na paragraf 81 odsek 2 - podľa ktorého každá firma musí tieto vytriedené zložky evidovať a ohlasovať ...

viac článkov
Najčítanejšie

Začalo sa obdobie zhadzovania parožia

14.3.2007, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Parožie jeleňov, srncov, danielov, rohy muflónov a rožky kamzíkov sú ozdobou i zbraňou samcov raticovej zveri. Každoročne sa zaznamenáva invázia ich zberateľov, ktorí v niektorých prípadoch bezcitne prenasledujú zver. Mohutné parohy dodávajú jeleňom vznešený vzhľad. Jelene a im príbuzné druhy sú veľmi ...

Kyslé dažde sú v súčasnosti veľkým problémom na väčšine územia Európy

9.5.2012, Ing. Pavel Adamík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kyslé dažde sú v súčasnosti veľkým problémom na väčšine územia Európy ... Nárast populácie sveta a ekonomický rozvoj, intenzívna a všade prítomná industrializácia, rozvoj medzinárodného obchodu a ľudskej spoločnosti sa uskutočnili v takom rozsahu, že vážne škody na životnom prostredí a neudržateľné využívanie zdrojov Zeme už majú globálny rozsah. Príkladov ...

Minerálne a liečivé bohatstvo vôd SR - Najznámejšie slovenské minerálne vody -2.DIEL

4.1.2013, Monika Offertálerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Minerálne a liečivé bohatstvo vôd SR - Najznámejšie slovenské minerálne vody -2.DIEL ... Milí čitatelia, v dnešnej časti seriálu pozornosť upneme na najznámejšie slovenské minerálne vody, ktoré sa u nás plnia do fliaš; a teda sú v absolútnej väčšine dostupné na pultoch tunajších obchodných sietí. Tieto liečivé vody pochádzajú z rozmanitých zákutí našej krajiny, o čom ...

Najväčšie environmentálne problémy sú ovzdušie, odpady a lesy

28.2.2019, Zdroj: SITA

... Medzi hlavné environmentálne problémy Slovenska patrí znečistenie ovzdušia, odpadové a vodné hospodárstvo a ochrana lesov. Vyplýva to z tohtoročnej správy Európskej komisie (EK), v ktorej sa hodnotí pokrok pri dosahovaní reforiem. EK zároveň konštatuje, že investície v týchto oblastiach sa financujú ...

Katalóg odpadovGarancia

1.1.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Katalóg odpadov so stiahnuteľnými najčastejšie využívanými IL NO Katalóg odpadov so stiahnuteľnými najčastejšie využívanými IL NO 01 ODPADY POCHÁDZAJÚCE Z GEOLOGICKÉHO RIESKUMU, ŤAŽBY, ÚPRAVY A ĎALŠIEHO SPRACOVANIA NERASTOV A KAMEŇA 01 01 ODPADY Z ŤAŽBY NERASTOV ...

viac článkov
Najnovšie právne predpisy
  • 125/2021 Z.z. novela zák. č. 302/2016 Z. z. (vyšlo dňa: 9.4.2021 v čiastke č. 48)
  • 126/2021 Z.z. novela zák. č. 340/2012 Z. z. a č. 461/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 9.4.2021 v čiastke č. 48)
  • 127/2021 Z.z. novela zák. č. 245/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 9.4.2021 v čiastke č. 48)
  • 128/2021 Z.z. novela zák. č. 8/2009 Z. z. (vyšlo dňa: 9.4.2021 v čiastke č. 48)
  • 129/2021 Z.z. k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 (vyšlo dňa: 9.4.2021 v čiastke č. 48)
  • 130/2021 Z.z. novela zák. č. 461/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 10.4.2021 v čiastke č. 49)
  • 131/2021 Z.z. novela vyhl. č. 180/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 10.4.2021 v čiastke č. 49)
  • 132/2021 Z.z. novela niektorých zákonov v pôsobnosti Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 v cestnej doprave (vyšlo dňa: 13.4.2021 v čiastke č. 50)
  • 133/2021 Z.z. novela niektorých zákonov v oblasti zdravotníctva v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 (vyšlo dňa: 13.4.2021 v čiastke č. 50)
  • 134/2021 Z.z. novela Spravovacieho a rokovacieho poriadku ÚS SR č. 500/2019 Z. z. (vyšlo dňa: 13.4.2021 v čiastke č. 50)
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – aktuálne pre rok 2021

21.4.2021, ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2021. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2021

22.4.2021, ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Ako sa vyhnúť chybám v reklamačnom procese – zmeny od 21.7.2020

28.4.2021, ONLINE, Mgr. Eva Braxatorisová

Cieľom seminára je objasniť problematiku reklamácií vo svetle aktuálnych zmien platných od 21.7.2020, vysvetliť podmienky a chyby v reklamačnom procese a odpovedať účastníkom na otázky, ktorých odpovede efektívne zužitkujú v praxi. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2021

4.5.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková, Ing. Veronika Frnková PhD.

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Komplexný zákonník práce v praxi a novela zákona účinná od 1.1.2021

25.5.2021, Bratislava alebo ONLINE, JUDr. Zdeňka Dvoranová

Komplexný prierez problematikou zákonníka práce. Počas dvoch dní seminára máte možnosť načerpať veľké množstvo informácií a diskutovať o Vašich konkrétnych problémoch z praxe. Kurz rieši témy vzniku a skončenia pracovného pomeru,  dovolenky i mzdové nároky i dohody mimo pracovného pomeru. Prihláška tu!

Výklad stavebného zákona (líniové stavby)

26.5.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Michal Kán

Školenie je zamerané na zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pre oblasť povoľovania líniových stavieb. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie – ako sa pripraviť a ako zvládnuť daňovú kontrolu

29.6.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Veronika Frnková PhD., Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková

Závislé osoby, či už tuzemské alebo zahraničné, musia skúmať svoje ceny realizované v kontrolovaných transakciách, aby mohli vykonať úpravu základu dane v prípade, ak v dôsledku uplatňovania týchto cien mohlo dôjsť k zníženiu základu dane alebo k zvýšeniu daňovej straty. Prihláška tu!

Zaistenie súladu so zákonom o kybernetickej bezpečnosti

8.9.2021, Bratislava alebo ONLINE, Štefan Pilar

Cieľom seminára je podrobne predstaviť existujúcu právnu úpravu v oblasti kybernetickej bezpečnosti a spôsoby identifikácie prevádzkovateľov základných služieb a poskytovateľov digitálnych služieb, prediskutovať aplikačné problémy vo vzťahu k príslušným povinnostiam a lehotám na ich plnenie, ako aj poskytnúť prehľad a konzultáciu ku kontrolným mechanizmom a príslušným sankciám. Prihláška tu!

DPH v cestovných kanceláriách v praktických príkladoch

9.9.2021, Bratislava, Ing. Martin Ťažký

Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na špecifickú problematiku uplatňovania DPH cestovnými kanceláriami. Nelámte si hlavu, príďte sa poradiť s odborníkom.  Prihláška tu!

Odber e-mailových novín zdarma

Bezplatný odber e-mailových novín

Input:
Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Novinky v odpadovom hospodárstve v roku 2021

Lektor: Ing. Peter Gallovič

Dátum: 13.5.2021

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Novinky v odpadovom hospodárstve v roku 2021

Lektor: Ing. Peter Gallovič

Dátum: 15.6.2021

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Kalendár
apríl 2021
PoUtStŠtPiSoNe
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
 
KATALÓG ODPADOV
Katalóg odpadov
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ