Kalendár
marec 2019
PoUtStŠtPiSoNe
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
Najbližšia povinnosť
20.3.2019 - Odpadové hospodárstvo

 

Darček mesiaca
Návrh zákona na zálohovanie jednorazových obalov na nápoje

 

KATALÓG ODPADOV
Katalóg odpadov

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE

 

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Najnovšie

Zálohovanie PET fliaš a plechoviek je opäť bližšie realite. Návrh zákona prešiel legislatívnou radou vlády

12.3.2019, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR
Povinné zálohovanie nápojových obalov úspešne pokračuje vnaštartovanom legislatívnom procese. Skončilo medzirezortné pripomienkové konanie, aj následné rozporové konania. Dnes návrh zákona prešiel Legislatívnou radou vlády SR. Ak všetko pôjde ako má, ...
viac

Vyhláška č. 371/2015 Z. z. - Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadochGarancia

11.3.2019, Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager & Partners advokátska kancelária, s. r. o., doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager Partners advokátska kancelária, s. r. o.; doc. JUDr. Boris Balog, PhD. Vyhláška č. 371/2015 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Obehové hospodárstvo - budúcnosť rozvoja Slovenska

11.3.2019, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR
Prezentovať príklady environmentálne vhodných riešení, ktoré sú založené naprincípoch obehového hospodárstva sa podujala Slovenská agentúra životného prostredia vspolupráci sMinisterstvom životného prostredia Slovenskej republiky vslovensko-anglickej e- ...
viac

Rybári podporujú zavedenie zálohovania PET fliaš

11.3.2019, Zdroj: SITA
Rybári podporujú zavedenie zálohovania PET fliaš, pričom tvrdia, že povrchové vody na Slovensku sú neúmerne znečistené plastmi, čo je nevyhnutné riešiť. „Úsilie ministerstva životného prostredia znižovať množstvo plastov v prírode je krok správnym smerom. ...
viac

Poskytovanie slovenskej technickej normy, technickej normalizačnej informácie, inej technickej normy a vestníkaGarancia

8.3.2019, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Slovenská technická norma, technická normalizačná informácia, iná technická norma a jej zmena a vestník sa poskytuje za úhradu, pričom ale existujú aj výnimky. Spracovateľ pôvodnej slovenskej technickej normy alebo pôvodnej technickej ...
viac

Vyhláška č. 373/2015 Z. z. - o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadovGarancia

8.3.2019, Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager & Partners advokátska kancelária, s. r. o., doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager Partners advokátska kancelária, s. r. o.; doc. JUDr. Boris Balog, PhD. Vyhláška č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov ( ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Vyhláška č. 366/2015 Z. z. - Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnostiGarancia

7.3.2019, Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager & Partners advokátska kancelária, s. r. o., doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager Partners advokátska kancelária, s. r. o.; doc. JUDr. Boris Balog, PhD. Vyhláška č. 366/2015 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Komentár k Výnosu Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 1/2015 o jednotných metódach analytickej kontroly odpadovGarancia

6.3.2019, Mgr. Katarína Liebscherová a Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager & Partners advokátska kancelária, s. r. o., doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Mgr. Katarína Liebscherová a Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager Partners advokátska kancelária, s. r. o.; doc. JUDr. Boris Balog, PhD. 1. Všeobecne KKK Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej „ministerstvo”) vydalo Výnos na základe ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Nový zákon upravuje boj proti inváznym druhom živočíchov a rastlín

6.3.2019, Zdroj: SITA
Ministerstvo životného prostredia (MŽP) stanovilo pravidlá na boj proti šíreniu inváznych druhov rastlín a živočíchov, ktoré negatívne vplývajú na biodiverzitu ako aj na ľudské zdravie, bezpečnosť a hospodárstvo. Návrh novéhozákonao prevencii a manažmente ...
viac

V elektrozariadeniach bude menej škodlivých látok

6.3.2019, Zdroj: SITA
Vláda dnes obmedzila používanie škodlivých látok v elektrozariadeniach. Schválená novelazákonao obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických zariadeniach a elektronických zariadeniach, ktorou sa zároveň menízákono odpadoch, by mala vstúpiť do ...
viac
Najčítanejšie

Zmeny v zákone o odpadoch od 1. januára 2019 -nové povinnosti od 1. januára 2019Garancia

24.9.2018, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Novela zákona o odpadoch s účinnosťou od 1. januára 2019 zavádza nové povinnosti a pre dotknuté subjekty stanovuje prechodné obdobia na ich splnenie. Ide o tieto povinnosti v prechodnom období po 1. januári 2019: 1. Prevádzkovateľ ...
viac

Kód nakladania v evidenčnom liste odpadovArchív

25.6.2016, Ing. Matej Šiculiak, Zdroj: Verlag Dashöfer
Uvádza v evidenčnom liste odpadov pôvodca odpadov, ktorý odovzdáva odpad zberovej spoločnosti vždy kód nakladania "Z"- zhromažďovanie? Pokiaľ odpad nie len zhromažďujete, ale aj odovzdávate zberovej spoločnosti, neuvádzate kód nakladania „Z“, ale „ OO ...
viac

Evidenčný list odpadu - vyplnený vzorGarancia

8.11.2016, Ing. Peter Gallovič, Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Peter Gallovič; Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová Dvořák Hager Partners advokátska kancelária s.r.o. Zodpovedná osoba: Ján Odpadár Stiahnuť vzor
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Právna úprava obalov a odpadov z obalov a povinnosti a sankcie, ktoré z nej vyplývajúGarancia

19.10.2018, JUDr. Božena Gašparíkova, CSc., Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager & Partners advokátska kancelária, s.r.o., doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Božena Gašparíkova, CSc.; Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager Partners advokátska kancelária, s.r.o.; doc. JUDr. Boris Balog, PhD. Oblasť obalov je v súčasnosti právne upravená týmito všeobecne záväznými predpismi: 1. Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Tlačivo EVIDENČNÝ LIST ODPADUGarancia

26.1.2018, Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer
Spôsob vypĺňania tlačiva EVIDENČNÝ LIST ODPADU Evidenčný list odpadu sleduje toky odpadov pre každý kód činnosti a druh alebo poddruh odpadu. Do Evidenčného listu odpadu sa údaje o vzniku odpadu a nakladaní s ním zapisujú priebežne tak, ako ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Najnovšie Právne predpisy
  • 2/2019 Z.z. novela č. 504/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 4.1.2019 v čiastke č. 2)
  • 4/2019 Z.z. novela zák. č. 321/2014 Z. z. (vyšlo dňa: 9.1.2019 v čiastke č. 3)
  • 20/2019 Z.z. o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 382/2018 Z. z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti (vyšlo dňa: 17.1.2019 v čiastke č. 7)
  • 21/2019 Z.z. ustanovuje výšku ročného odvodu určeného na úhradu historického dlhu z dodanej elektriny koncovým odberateľom elektriny a podrobnosti o spôsobe jeho výberu pre Národný jadrový fond, jeho použití a o spôsobe a lehotách jeho úhrady (vyšlo dňa: 18.1.2019 v čiastke č. 8)
  • 22/2019 Z.z. ustanovuje výšku povinného príspevku a povinnej platby a podrobnosti o spôsobe výberu a platenia povinného príspevku a povinnej platby na účet Národného jadrového fondu (vyšlo dňa: 18.1.2019 v čiastke č. 8)
  • 31/2019 Z.z. ustanovuje podrobnosti o štruktúre a rozsahu oprávnených nákladov, pravidlá tvorby a aktualizácie cien vlastných výkonov prijímateľa finančných prostriedkov Národného jadrového fondu a štruktúra a rozsah cenovej kalkulácie vlastných výkonov (vyšlo dňa: 8.2.2019 v čiastke č. 14)
  • 35/2019 Z.z. o finančnej správe (vyšlo dňa: 15.2.2019 v čiastke č. 16)
  • 71/2019 Z.z. novela vyhl. č. 33/2012 Z. z. (vyšlo dňa: 7.3.2019 v čiastke č. 28)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA - novela zákona

4.6.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Luciak 
Oboznámite sa s novelou zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ako kľúčového zákona v oblasti životného prostredia. Ide o Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a s ním súvisiace zákony a Smernice EÚ.
Novela zákona od 15.6.2017 zásadne mení filozofiu a praktickú aplikáciu zákona a je smerodajná pre poskytovanie financií z EÚ. Zavádza nové povinnosti pre spracovateľov dokumentácie – odbornú spôsobilosť. Spodrobňuje dokumentáciu pre posudzovanie o ďalšie okruhy vplyvov. Prihláška tu!

Vodný zákon a súvisiace predpisy

5.6.2019, Nitra
Lektorka: Ing. Anna Gaálová 
Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom komplexný prehľad o právach a povinnostiach vyplývajúcich z novely Vodného zákona, ktorá je účinná od 15.1.2015. Prednáška je vedená prístupnou formou, ľahko zrozumiteľným jazykom a je spestrená príkladmi z praxe. 
Získané vedomosti môžete využiť v oblasti manažérstva, projektovania, rozhodovania o investíciách, v povoľovacom procese, ale aj ako vodohospodár. Prihláška tu!

Povinnosti prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania ovzdušia

22.5.2019, Nitra
Lektor: Ing. Ľubomír Žiak
Cieľom seminára je poskytnúť najmä prevádzkovateľom zdrojov znečisťovania ovzdušia ucelený prehľad o povinnostiach vyplývajúcich pre nich zo základnej zákonnej úpravy ochrany ovzdušia - zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a tiež vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší a vyhlášky MŽP SR č. 231/2013 Z. z., najmä ustanovení týkajúcich sa požiadaviek na vedenie prevádzkovej evidencie, údajov oznamovaných do Národného emisného informačného systému a súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení... Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - zmeny od 1.1.2018

13.6.2019, Žilina
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2016. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

 

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: