Kalendár
november 2018
PoUtStŠtPiSoNe
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
 
Najbližšia povinnosť
26.11.2018 - Ochrana vôd

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

 

Darček mesiaca
Zmeny v zákone o odpadoch od 1. januára 2019

 

KATALÓG ODPADOV
Katalóg odpadov

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE

 

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Najnovšie

§ 91 - Rozhodnutie o udelení autorizácieGarancia

15.11.2018, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 91 Rozhodnutie o udelení autorizácie - Žiadosť o udelenie autorizácie  žiadateľ podáva ministerstvu písomne v štátnom jazyku. k odseku 1 Predmetný odsek je podobný s ustanovením  § 12  zákona č.  223/2001 Z. z. o odpadoch a o  ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

§ 52 - Základné ustanovenieGarancia

15.11.2018, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 52 Základné ustanovenie (1) Tento oddiel upravuje požiadavky na zloženie, vlastnosti a označovanie obalov a práva a povinnosti pri nakladaní s obalmi s cieľom a. predchádzať vzniku a škodlivosti odpadov z obalov a znižovať ich ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

§ 89 - Autorizované činnosti a udelenie autorizácieGarancia

14.11.2018, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 89 Autorizované činnosti a udelenie autorizácie (1)  Autorizácia je udelenie  oprávnenia a) podnikateľovi na výkon niektorej z činností spracovania odpadu (ďalej len „autorizácia na spracovateľskú činnosť”), a to na 1. spracovanie ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016

§ 44 - Osobitné ustanovenia o plnení vyhradených povinnostíGarancia

14.11.2018, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 44 Osobitné ustanovenia o plnení vyhradených povinností Tretia osoba je podnikateľ so sídlom v Slovenskej republike, ktorý je oprávnený na zber alebo spracovanie a recykláciu použitých batérií a akumulátorov a ktorej bola udelená ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Osoby a organizácie ktoré môžu nakladať s komunálnym odpadomGarancia

14.11.2018, Ing. Juraj Válek, PhD., doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Pôvodca komunálnych odpadov je povinný nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so všeobecne záväzným nariadením obce, zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci, užívať zberné nádoby ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017

Náhrada zastaraných spaľovacích zariadení

14.11.2018, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlásilo koncom októbra 2018 výzvu na predkladanie žiadostí onenávratný finančný príspevok, ktorá je zameraná na ...
viac

§ 41 - Spracovateľ elektroodpaduGarancia

13.11.2018, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 41 Spracovateľ elektroodpadu Spracovateľ elektroodpadu je okrem povinností podľa  § 14 a 17  povinný: a. spracovávať elektroodpad v súlade s udeleným súhlasom ( § 97 ods. 1 písm. c) ) a udelenou autorizáciou ( § 89 ods. 1 písm. a) ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

§ 81 - Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmiGarancia

13.11.2018, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 81 Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi (1) Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území obce, a s drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce, zodpovedá obec, ak tento zákon ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Nakladanie s komunálnymi odpadmiGarancia

13.11.2018, Ing. Matej Šiculiak, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Vysoký podiel zneškodňovania odpadov skládkovaním v komunálnej sfére je najväčším negatívom v nakladaní s odpadmi, ktorý bude potrebné zásadnými opatreniami zmeniť v prospech recyklácie a opätovného použitia ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Zber komunálnych odpadov podľa zákona o odpadochGarancia

13.11.2018, Ing. Juraj Válek, PhD., doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Pri komunálnych odpadoch poznáme kalendárový zber a množstvový zber. Bližšie si ich v článku vysvetlíme. Kalendárový zber je zber oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu v určenom čase, ktorú určí obec ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017
Najčítanejšie

Evidenčný list odpadu - vyplnený vzorGarancia

8.11.2016, Ing. Peter Gallovič, Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Peter Gallovič; Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová Dvořák Hager Partners advokátska kancelária s.r.o. Zodpovedná osoba: Ján Odpadár Stiahnuť vzor
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Skladovanie chemikáliíArchív

28.10.2016, Ing. Matej Šiculiak, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pre skladovanie chemikálií vo výrobe používame ekologické skrine. V mieste častého používania chemikálie napr. rozpúšťadla v 1l balení je potrebné mať tiež nejakú záchytnú vaničku, alebo stačí mať vyčlenené a označené miesto na stole, resp. v regáli? ...
viac

Kam z výpalkami z prevádzky pestovateľskej páleniceGarancia

4.12.2013, Ing. Pavel Adamík, Zdroj: Verlag Dashöfer
S technologickým procesom destilácie sa stretávame vo viacerých odvetviach potravinárskeho a chemického priemyslu, ale i mimo nich. Destilácia je zložitý fyzikálny pochod, k jeho porozumeniu a zvládnutiu je potrebne poznať niektoré fyzikálno- ...
viac

Vymedzenie pôvodcu odpaduGarancia

13.3.2018, Ing. Peter Gallovič, Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager & Partners, advokátska kancelária, s.r.o., doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Peter Gallovič, Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager Partners, advokátska kancelária, s.r.o., doc. JUDr. Boris Balog, PhD. Pojem  pôvodca odpadu  bol prebratý na základe definície v čl. 3 bod 5 rámcovej smernice o odpadoch. ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Identifikačný list nebezpečného odpadu SK 08Garancia

30.10.2017, Ing. Peter Galovič, Dr. Peter Krasinec, PhD., MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Peter Galovič; Dr. Peter Krasinec, PhD., MBA Stiahnuť vzor IDENTIFIKAČNÝ LIST NEBEZPEČNÉHO ODPADU 1. Názov odpadu: Odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky   2. Kód odpadu: 08 01 11   3. Fyzikálne a chemické ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015
Najnovšie Právne predpisy
  • 264/2018 Z.z. novela nar. vl. č. 56/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 24.9.2018 v čiastke č. 95)
  • 265/2018 Z.z. novela vyhl. č. 341/2010 Z. z. (vyšlo dňa: 25.9.2018 v čiastke č. 96)
  • 284/2018 Z.z. novela zák. č. 338/2000 Z. z. (vyšlo dňa: 15.10.2018 v čiastke č. 106)
  • 287/2018 Z.z. novela zák. č. 139/1998 Z. z. a č. 576/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 16.10.2018 v čiastke č. 107)
  • 294/2018 Z.z. novela vyhl. č. 121/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 22.10.2018 v čiastke č. 109)
  • 305/2018 Z.z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd (vyšlo dňa: 13.11.2018 v čiastke č. 113)
  • 308/2018 Z.z. o Národnom jadrovom fonde (vyšlo dňa: 13.11.2018 v čiastke č. 113)
  • 309/2018 Z.z. novela zák. č. 309/2009 Z. z. (vyšlo dňa: 13.11.2018 v čiastke č. 113)
  • 310/2018 Z.z. novela zák. č. 15/2005 Z. z. a č. 543/2002 Z. z. (vyšlo dňa: 13.11.2018 v čiastke č. 113)
  • 312/2018 Z.z. novela zák. č. 79/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 14.11.2018 v čiastke č. 114)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA - novela zákona

7.12.2018, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Luciak 
Oboznámite sa s novelou zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ako kľúčového zákona v oblasti životného prostredia. Ide o Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a s ním súvisiace zákony a Smernice EÚ.
Novela zákona od 15.6.2017 zásadne mení filozofiu a praktickú aplikáciu zákona a je smerodajná pre poskytovanie financií z EÚ. Zavádza nové povinnosti pre spracovateľov dokumentácie – odbornú spôsobilosť. Spodrobňuje dokumentáciu pre posudzovanie o ďalšie okruhy vplyvov. Prihláška tu!

Vodný zákon a súvisiace predpisy

21.11.2018, Žilina
Lektorka: Ing. Anna Gaálová 
Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom komplexný prehľad o právach a povinnostiach vyplývajúcich z novely Vodného zákona, ktorá je účinná od 15.1.2015. Prednáška je vedená prístupnou formou, ľahko zrozumiteľným jazykom a je spestrená príkladmi z praxe. 
Získané vedomosti môžete využiť v oblasti manažérstva, projektovania, rozhodovania o investíciách, v povoľovacom procese, ale aj ako vodohospodár. Prihláška tu!

Povinnosti prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania ovzdušia

14.12.2018, Bratislava
Lektor: Ing. Ľubomír Žiak
Cieľom seminára je poskytnúť najmä prevádzkovateľom zdrojov znečisťovania ovzdušia ucelený prehľad o povinnostiach vyplývajúcich pre nich zo základnej zákonnej úpravy ochrany ovzdušia - zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a tiež vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší a vyhlášky MŽP SR č. 231/2013 Z. z., najmä ustanovení týkajúcich sa požiadaviek na vedenie prevádzkovej evidencie, údajov oznamovaných do Národného emisného informačného systému a súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení... Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - zmeny od 1.1.2018

28.11.2018, Bratislava
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2016. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

 

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: