dnes je 6.3.2021

Najnovšie

Pripravované vyhlášky v oblasti ochrany ovzdušia na rok 2021Garancia

1.3.2021, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Juraj Poništ V roku 2021 rezort životného prostredia plánuje rôzny zmeny legislatívy v oblasti ochrany ovzdušia. V rámci tohto článku prinášame štrukturálne rozdelené tie najaktuálnejšie pripravované vyhlášky. 1. Vedenie prevádzkovej evidencie stacionárnych zdrojov Ministerstvo životného prostredia ...

Od 1. marca 2021 platia nové energetické štítky EÚ

1.3.2021, Zdroj: Európska komisia

... Od pondelka 1. marca 2021 bude vo všetkých kamenných predajniach a internetových obchodoch platiť úplne nová verzia všeobecne uznávaného energetického štítku EÚ scieľom pomôcť spotrebiteľom v EÚ znížiť ich účty za energiu a obmedziť uhlíkovú stopu. Nové štítky sa spočiatku budú vzťahovať na štyri kategórie ...

Niečo je vo vzduchu - slovenské zhrnutie štúdie Drivers and Health Impact of Ambient Air Pollution

25.2.2021, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

... Vysoké koncentrácie látok znečisťujúcich ovzdušie majú aj naSlovensku významný vplyv naverejné zdravie, splnenie odporúčaných limitov WHO by znížilo počet úmrtí oasi 1600 ročne. Viac ako 5 % všetkých úmrtí možno pripísať znečisteniu ovzdušia vnajviac postihnutých oblastiach Žiliny, Košíc aRužomberka. ...

Vplyvom znečisteného ovzdušia predčasne zomierajú stovky Slovákov

24.2.2021, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

... Najvyššia koncentrácia znečisťujúcich látok vovzduší je vokolí Žiliny, Košíc aRužomberka. V týchto oblastiach im možno pripísať viac ako 5 % úmrtí. V tejto súvislosti Slovensko čelí aktuálnej žalobe zostrany Európskej komisie (EK). V minulosti bolo viackrát kritizované za nedostatočné prevedenie právnych ...

EÚ založí nové európske partnerstvá a investuje takmer 10 miliárd eur do zelenej a digitálnej transformácie

24.2.2021, Zdroj: Európska komisia

... Komisia dnes navrhla založiť 10 novýcheurópskych partnerstievmedzi Európskou úniou, členskými štátmi a/alebo priemyslom. Cieľom je urýchliť prechod na zelenú, klimaticky neutrálnu a digitálnu Európu a zvýšiť odolnosť a konkurencieschopnosť európskeho priemyslu. EÚ poskytne finančné prostriedky vo výške ...

Stanovisko MŽP SR k príprave a realizácii vodného koridoru Dunaj - Odra - Labe

22.2.2021, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

... Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) pozorne sleduje práce napríprave koridoru Dunaj – Odra – Labe (D-O-L), ktoré sa dlhodobo uskutočňujú najmä zostrany Českej republiky aPoľskej republiky. Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) pozorne sleduje práce na príprave koridoru Dunaj ...

Slovensko čelí žalobe za nedostatočnú ochranu kvality ovzdušia

19.2.2021, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

... Minister životného prostredia Ján Budaj rešpektuje dnešné rozhodnutie Európskej komisie, ktorá podáva naEurópsky súdny dvor žalobu proti Slovensku za prekročenie limitnej hodnoty pretuhé znečisťujúce látky apre neprijatie primeraných opatrení nazlepšenie kvality ovzdušia. Minister životného prostredia ...

SIŽP udelila v minulom roku pokuty za takmer dva milióny eur

18.2.2021, Zdroj: SITA

... Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) udelila v roku 2020 pokuty za takmer dva milióny eur. SIŽP to uviedla v tlačovej správe, ktorú zaslala hovorkyňa inšpekcie Tamara Lesná. Ide o vôbec najvyššiu sumu udelených pokút za jeden rok v histórii inšpekcie. Tá v roku 2020 ukončila 2 328 kontrol, ...

Program LIFE: EÚ investuje 121 miliónov EUR do projektov v oblasti životného prostredia, prírody a klímy

17.2.2021, Zdroj: Európska komisia

... Európska komisia dnes oznámila, že investuje 121 miliónov EUR do nových integrovaných projektov vrámci programu LIFE na podporu opatrení v oblasti životného prostredia a klímy. Tieto finančné prostriedky – oproti minulému roku zvýšené o 20% – podporia zelenú obnovu a pomôžu Belgicku, Nemecku ...

Novinky v odpadovom hospodárstve v roku 2021 - zamerané na ohlasovacie povinnostiZáznamGarancia

17.2.2021, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:45:06

... Ing. Peter Gallovič Videoseminár Vám poskytne prehľad jednotlivých zmien v zákone o odpadoch prijatých poslednými novelami zákona s uvedením termínov ich účinnosti a vysvetlenie dopadov týchto zmien ako aj možnosti ich zvládnutia. Videoseminár Vám poskytne prehľad jednotlivých zmien v zákone o odpadoch ...

viac článkov
Najčítanejšie

Začalo sa obdobie zhadzovania parožia

14.3.2007, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Parožie jeleňov, srncov, danielov, rohy muflónov a rožky kamzíkov sú ozdobou i zbraňou samcov raticovej zveri. Každoročne sa zaznamenáva invázia ich zberateľov, ktorí v niektorých prípadoch bezcitne prenasledujú zver. Mohutné parohy dodávajú jeleňom vznešený vzhľad. Jelene a im príbuzné druhy sú veľmi ...

Kyslé dažde sú v súčasnosti veľkým problémom na väčšine územia Európy

9.5.2012, Ing. Pavel Adamík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kyslé dažde sú v súčasnosti veľkým problémom na väčšine územia Európy ... Ing. Pavel Adamík Nárast populácie sveta a ekonomický rozvoj, intenzívna a všade prítomná industrializácia, rozvoj medzinárodného obchodu a ľudskej spoločnosti sa uskutočnili v takom rozsahu, že vážne škody na životnom prostredí a neudržateľné využívanie zdrojov Zeme už majú globálny rozsah. Príkladov ...

Minerálne a liečivé bohatstvo vôd SR - Najznámejšie slovenské minerálne vody -2.DIEL

4.1.2013, Monika Offertálerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Minerálne a liečivé bohatstvo vôd SR - Najznámejšie slovenské minerálne vody -2.DIEL ... Monika Offertálerová Milí čitatelia, v dnešnej časti seriálu pozornosť upneme na najznámejšie slovenské minerálne vody, ktoré sa u nás plnia do fliaš; a teda sú v absolútnej väčšine dostupné na pultoch tunajších obchodných sietí. Tieto liečivé vody pochádzajú z rozmanitých zákutí našej krajiny, o čom ...

Najväčšie environmentálne problémy sú ovzdušie, odpady a lesy

28.2.2019, Zdroj: SITA

... Medzi hlavné environmentálne problémy Slovenska patrí znečistenie ovzdušia, odpadové a vodné hospodárstvo a ochrana lesov. Vyplýva to z tohtoročnej správy Európskej komisie (EK), v ktorej sa hodnotí pokrok pri dosahovaní reforiem. EK zároveň konštatuje, že investície v týchto oblastiach sa financujú ...

Katalóg odpadovGarancia

1.1.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Katalóg odpadov so stiahnuteľnými najčastejšie využívanými IL NO Katalóg odpadov so stiahnuteľnými najčastejšie využívanými IL NO 01 ODPADY POCHÁDZAJÚCE Z GEOLOGICKÉHO RIESKUMU, ŤAŽBY, ÚPRAVY A ĎALŠIEHO SPRACOVANIA NERASTOV A KAMEŇA 01 01 ODPADY Z ŤAŽBY NERASTOV ...

viac článkov
Najnovšie právne predpisy
  • 78/2021 Z.z. o hodnotách výstrojných súčastí pre príslušníkov Policajného zboru na výkon služby v roku 2021 (vyšlo dňa: 19.2.2021 v čiastke č. 27)
  • 79/2021 Z.z. novela op. č. 132/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 19.2.2021 v čiastke č. 27)
  • 80/2021 Z.z. novela op. č. 68/2016 Z. z. (vyšlo dňa: 19.2.2021 v čiastke č. 27)
  • 81/2021 Z.z. novela zák. č. 363/2011 Z. z. (vyšlo dňa: 20.2.2021 v čiastke č. 28)
  • 82/2021 Z.z. novela zák. č. 576/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 20.2.2021 v čiastke č. 28)
  • 83/2021 Z.z. novela zák. č. 469/2003 Z. z. a č. 152/1995 Z. z. (vyšlo dňa: 20.2.2021 v čiastke č. 28)
  • 84/2021 Z.z. novela nar. vl. č. 115/2018 Z. z. (vyšlo dňa: 20.2.2021 v čiastke č. 28)
  • 89/2021 Z.z. novela nar. vl. č. 131/2020 Z. z. (vyšlo dňa: 26.2.2021 v čiastke č. 31)
  • 91/2021 Z.z. novela vyhl. č. 24/2021 Z. z. (vyšlo dňa: 26.2.2021 v čiastke č. 31)
  • 93/2021 Z.z. ustanovuje kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19 (vyšlo dňa: 27.2.2021 v čiastke č. 32)
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2021

11.3.2021, ONLINE, Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková, Ing. Veronika Frnková PhD.

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Zaistenie súladu so zákonom o kybernetickej bezpečnosti

11.3.2021, ONLINE, Odborník z praxe

Cieľom seminára je podrobne predstaviť existujúcu právnu úpravu v oblasti kybernetickej bezpečnosti a spôsoby identifikácie prevádzkovateľov základných služieb a poskytovateľov digitálnych služieb, prediskutovať aplikačné problémy vo vzťahu k príslušným povinnostiam a lehotám na ich plnenie, ako aj poskytnúť prehľad a konzultáciu ku kontrolným mechanizmom a príslušným sankciám. Prihláška tu!

Výklad stavebného zákona (líniové stavby)

16.3.2021, ONLINE, Ing. Michal Kán

Školenie je zamerané na zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pre oblasť povoľovania líniových stavieb. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie – ako sa pripraviť a ako zvládnuť daňovú kontrolu

6.4.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Veronika Frnková PhD., Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková

Závislé osoby, či už tuzemské alebo zahraničné, musia skúmať svoje ceny realizované v kontrolovaných transakciách, aby mohli vykonať úpravu základu dane v prípade, ak v dôsledku uplatňovania týchto cien mohlo dôjsť k zníženiu základu dane alebo k zvýšeniu daňovej straty. Prihláška tu!

DPH v cestovných kanceláriách v praktických príkladoch

8.4.2021, Bratislava, Ing. Martin Ťažký

Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na špecifickú problematiku uplatňovania DPH cestovnými kanceláriami. Nelámte si hlavu, príďte sa poradiť s odborníkom.  Prihláška tu!

Komplexný zákonník práce v praxi a novela zákona účinná od 1.1.2021

15.4.2021, Bratislava alebo ONLINE, JUDr. Zdeňka Dvoranová

Komplexný prierez problematikou zákonníka práce. Počas dvoch dní seminára máte možnosť načerpať veľké množstvo informácií a diskutovať o Vašich konkrétnych problémoch z praxe. Kurz rieši témy vzniku a skončenia pracovného pomeru,  dovolenky i mzdové nároky i dohody mimo pracovného pomeru. Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – aktuálne pre rok 2021

21.4.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2021. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2021

22.4.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Ako sa vyhnúť chybám v reklamačnom procese – zmeny od 21.7.2020

28.4.2021, Bratislava alebo ONLINE, Mgr. Eva Braxatorisová

Cieľom seminára je objasniť problematiku reklamácií vo svetle aktuálnych zmien platných od 21.7.2020, vysvetliť podmienky a chyby v reklamačnom procese a odpovedať účastníkom na otázky, ktorých odpovede efektívne zužitkujú v praxi. Prihláška tu!

Odber e-mailových novín zdarma

Bezplatný odber e-mailových novín

Input:
Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Novinky v odpadovom hospodárstve v roku 2021

Lektor: Ing. Peter Gallovič

Dátum: 16.3.2021

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Odpady zo školskej jedálne

Lektor: Ing. Peter Gallovič

Dátum: 18.3.2021

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Kalendár
marec 2021
PoUtStŠtPiSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
 
KATALÓG ODPADOV
Katalóg odpadov
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ