Kalendár
november 2018
PoUtStŠtPiSoNe
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
 
Najbližšia povinnosť
26.11.2018 - Ochrana vôd

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

 

Darček mesiaca
Zmeny v zákone o odpadoch od 1. januára 2019

 

KATALÓG ODPADOV
Katalóg odpadov

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE

 

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Najnovšie

§ 54 - Povinnosti výrobcu obalovGarancia

16.11.2018, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 54 Povinnosti výrobcu obalov (1) Výrobca obalov je v súlade s povinnosťami uvedenými v  § 27 ods. 4 povinný zabezpečiť a) označenie obalu údajom o materiálovom zložení obalu v súlade s osobitným predpisom, 74)  ak sa rozhodne obal ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

§ 97 - Udeľovanie súhlasuGarancia

16.11.2018, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 97 Udeľovanie súhlasu - Orgány štátnej správy odpadového hospodárstva udeľujú súhlas na a. prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi od 1. januára 2019Garancia

16.11.2018, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Novelizácia prináša zjednodušenie vykonávania až upustenie od viacerých povinností vo vzťahu k držiteľom exemplárov, čo pre nich predstavuje zníženie administratívnej záťaže. Medzi tieto návrhy patrí napr. zrušenie vykonávania dohľadu nad ...
viac
Systém zálohovania sklenených fliaš sa meniť nebude

Systém zálohovania sklenených fliaš sa meniť nebude

16.11.2018, Zdroj: SITA
Plánovaný systém zálohovania PET fliaš a plechoviek sa nebude týkať sklenených fliaš a systém ich zálohovania zatiaľ zostane bez zmeny. Podľa Inštitútu environmentálnej politiky (IEP) má systém zálohovania sklenených fliaš fungujúcu infraštruktúru aj ...
viac

§ 52 - Základné ustanovenieGarancia

15.11.2018, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 52 Základné ustanovenie (1) Tento oddiel upravuje požiadavky na zloženie, vlastnosti a označovanie obalov a práva a povinnosti pri nakladaní s obalmi s cieľom a. predchádzať vzniku a škodlivosti odpadov z obalov a znižovať ich ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

§ 91 - Rozhodnutie o udelení autorizácieGarancia

15.11.2018, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 91 Rozhodnutie o udelení autorizácie - Žiadosť o udelenie autorizácie  žiadateľ podáva ministerstvu písomne v štátnom jazyku. k odseku 1 Predmetný odsek je podobný s ustanovením  § 12  zákona č.  223/2001 Z. z. o odpadoch a o  ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Zálohovanie PET fliaš zaplatia výrobcovia, konštatuje Inštitút environmentálnej politiky

Zálohovanie PET fliaš zaplatia výrobcovia, konštatuje Inštitút environmentálnej politiky

15.11.2018, Zdroj: SITA
Podľa navrhovaného systému budú musieť na Slovensku zálohovať PET fľaše a plechovky všetky obchody, nie všetky ich však budú aj spätne vykupovať. Povinný výkup fliaš bude len v maloobchodných predajniach s predajnou plochou väčšou než 400 m2. V novej analýze ...
viac

§ 44 - Osobitné ustanovenia o plnení vyhradených povinnostíGarancia

14.11.2018, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 44 Osobitné ustanovenia o plnení vyhradených povinností Tretia osoba je podnikateľ so sídlom v Slovenskej republike, ktorý je oprávnený na zber alebo spracovanie a recykláciu použitých batérií a akumulátorov a ktorej bola udelená ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

§ 89 - Autorizované činnosti a udelenie autorizácieGarancia

14.11.2018, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 89 Autorizované činnosti a udelenie autorizácie (1)  Autorizácia je udelenie  oprávnenia a) podnikateľovi na výkon niektorej z činností spracovania odpadu (ďalej len „autorizácia na spracovateľskú činnosť”), a to na 1. spracovanie ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016

Osoby a organizácie ktoré môžu nakladať s komunálnym odpadomGarancia

14.11.2018, Ing. Juraj Válek, PhD., doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Pôvodca komunálnych odpadov je povinný nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so všeobecne záväzným nariadením obce, zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci, užívať zberné nádoby ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017
Najčítanejšie

Evidenčný list odpadu - vyplnený vzorGarancia

8.11.2016, Ing. Peter Gallovič, Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Peter Gallovič; Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová Dvořák Hager Partners advokátska kancelária s.r.o. Zodpovedná osoba: Ján Odpadár Stiahnuť vzor
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Skladovanie chemikáliíArchív

28.10.2016, Ing. Matej Šiculiak, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pre skladovanie chemikálií vo výrobe používame ekologické skrine. V mieste častého používania chemikálie napr. rozpúšťadla v 1l balení je potrebné mať tiež nejakú záchytnú vaničku, alebo stačí mať vyčlenené a označené miesto na stole, resp. v regáli? ...
viac

Kam z výpalkami z prevádzky pestovateľskej páleniceGarancia

4.12.2013, Ing. Pavel Adamík, Zdroj: Verlag Dashöfer
S technologickým procesom destilácie sa stretávame vo viacerých odvetviach potravinárskeho a chemického priemyslu, ale i mimo nich. Destilácia je zložitý fyzikálny pochod, k jeho porozumeniu a zvládnutiu je potrebne poznať niektoré fyzikálno- ...
viac

Máte vypracovaný Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku škodlivých látok a obzvlášť škodlivých látok do životného prostredia ?Archív

8.3.2011, Ing. Pavel Adamík, Zdroj: Verlag Dashöfer
Nadobudnutím účinnosti zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov došlo k zmene prakticky celej právnej oblasti vodného hospodárstva. Okrem povinného prehodnotenia jestvujúcich súhlasov a povolení má podľa § 70 ods. 1 zákona o vodách ...
viac

Právna úprava obalov a odpadov z obalov a povinnosti a sankcie, ktoré z nej vyplývajúGarancia

19.10.2018, JUDr. Božena Gašparíkova, CSc., Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager & Partners advokátska kancelária, s.r.o., doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Božena Gašparíkova, CSc.; Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager Partners advokátska kancelária, s.r.o.; doc. JUDr. Boris Balog, PhD. Oblasť obalov je v súčasnosti právne upravená týmito všeobecne záväznými predpismi: 1. Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015
Najnovšie Právne predpisy
  • 264/2018 Z.z. novela nar. vl. č. 56/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 24.9.2018 v čiastke č. 95)
  • 265/2018 Z.z. novela vyhl. č. 341/2010 Z. z. (vyšlo dňa: 25.9.2018 v čiastke č. 96)
  • 284/2018 Z.z. novela zák. č. 338/2000 Z. z. (vyšlo dňa: 15.10.2018 v čiastke č. 106)
  • 287/2018 Z.z. novela zák. č. 139/1998 Z. z. a č. 576/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 16.10.2018 v čiastke č. 107)
  • 294/2018 Z.z. novela vyhl. č. 121/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 22.10.2018 v čiastke č. 109)
  • 305/2018 Z.z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd (vyšlo dňa: 13.11.2018 v čiastke č. 113)
  • 308/2018 Z.z. o Národnom jadrovom fonde (vyšlo dňa: 13.11.2018 v čiastke č. 113)
  • 309/2018 Z.z. novela zák. č. 309/2009 Z. z. (vyšlo dňa: 13.11.2018 v čiastke č. 113)
  • 310/2018 Z.z. novela zák. č. 15/2005 Z. z. a č. 543/2002 Z. z. (vyšlo dňa: 13.11.2018 v čiastke č. 113)
  • 312/2018 Z.z. novela zák. č. 79/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 14.11.2018 v čiastke č. 114)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA - novela zákona

7.12.2018, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Luciak 
Oboznámite sa s novelou zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ako kľúčového zákona v oblasti životného prostredia. Ide o Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a s ním súvisiace zákony a Smernice EÚ.
Novela zákona od 15.6.2017 zásadne mení filozofiu a praktickú aplikáciu zákona a je smerodajná pre poskytovanie financií z EÚ. Zavádza nové povinnosti pre spracovateľov dokumentácie – odbornú spôsobilosť. Spodrobňuje dokumentáciu pre posudzovanie o ďalšie okruhy vplyvov. Prihláška tu!

Vodný zákon a súvisiace predpisy

21.11.2018, Žilina
Lektorka: Ing. Anna Gaálová 
Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom komplexný prehľad o právach a povinnostiach vyplývajúcich z novely Vodného zákona, ktorá je účinná od 15.1.2015. Prednáška je vedená prístupnou formou, ľahko zrozumiteľným jazykom a je spestrená príkladmi z praxe. 
Získané vedomosti môžete využiť v oblasti manažérstva, projektovania, rozhodovania o investíciách, v povoľovacom procese, ale aj ako vodohospodár. Prihláška tu!

Povinnosti prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania ovzdušia

14.12.2018, Bratislava
Lektor: Ing. Ľubomír Žiak
Cieľom seminára je poskytnúť najmä prevádzkovateľom zdrojov znečisťovania ovzdušia ucelený prehľad o povinnostiach vyplývajúcich pre nich zo základnej zákonnej úpravy ochrany ovzdušia - zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a tiež vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší a vyhlášky MŽP SR č. 231/2013 Z. z., najmä ustanovení týkajúcich sa požiadaviek na vedenie prevádzkovej evidencie, údajov oznamovaných do Národného emisného informačného systému a súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení... Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - zmeny od 1.1.2018

28.11.2018, Bratislava
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2016. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

 

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: