dnes je 8.8.2020

Najnovšie

Hlavné mesto spustilo prvú etapu vrecového zberu triedeného odpadu

7.8.2020, Zdroj: SITA

Bratislava od augusta spustila prvú etapu nového vrecového spôsobu zberu papiera a plastu s odvozom priamo spred rodinných domov. V tlačovej správe o tom informuje mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO). "Táto zmena sa týka siedmich mestských častí ...

V Británii začali v rámci boja proti koronavírusu testovať odpadové vody

6.8.2020, Zdroj: SITA

Vo Veľkej Británii začali testovať odpadové vody z kanalizácie v rámci boja proti novému koronavírusu. Vedci predtým objavili, že vírus sa nachádza vo výkaloch infikovaných ľudí a ďalší výskum dospel k záveru, že analýza odpadových vôd by mohla pomôcť odhaliť ...

Termín zberu kuchynského odpadu od 1. januára 2021 ostáva v platnosti, samosprávy sa s envirorezortom nedohodli

6.8.2020, Zdroj: SITA

Pôvodný termín zavedenia zberu kuchynského odpadu v mestách a obciach ostáva v platnosti. Na Slovensku by sa tak mal začať od 1. januára 2021. Na dnešnej tlačovej konferencii to uviedol predseda Združenia miest a obcí (ZMOS) Branislav Tréger. Predstavitelia ...

Envirorezort stojí na strane verejného záujmu. Zber kuchynského odpadu bude od budúceho roka povinný

6.8.2020, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

Termín zberu kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu ministerstvo životného prostredia nezmení. Vyplýva to z dnešného rokovania štátnych tajomníkov ministerstva životného prostredia Juraja Smatanu a Michala Kiču so zástupcami Združenia miest a obcí ...

Samosprávam hrozí kolaps pri triedení kuchynského odpadu

5.8.2020, Zdroj: SITA

Mestá a obce nebudú schopné triediť kuchynský odpad, táto povinnosť ich pritom čaká už o päť mesiacov. Informovalo o tom dnes Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS), ktoré považuje za kľúčové, aby Národná rada SR tieto zákonné povinnosti odsunula. Novinky v ...

Minister Ján Budaj odvolal riaditeľa Environmentálneho fondu

4.8.2020, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

Ministerstvo životného prostredia v rámci auditu zistilo, že Environmentálny fond pod vedením Petra Kalivodu hrubo zanedbal uplatnenie práv Envirofondu ako poškodeného, pretože nepožadoval náhradu škody v rámci troch neprávom udelených dotácií. Neurobil tak ani ...

Vláda by mala peniaze z fondu obnovy investovať do opatrení týkajúcich sa zmeny klímy

3.8.2020, Zdroj: SITA

Vláda by mala peniaze z fondu obnovy Európskej únie (EÚ) investovať do opatrení týkajúcich sa zmiernenia zmeny klímy a prispôsobenia sa týmto zmenám. Pre agentúru SITA to uviedla docentka Katedry krajinnej ekológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského ( ...

Minister Ján Budaj podáva trestné oznámenie pre zistenia o činnosti envirofondu

3.8.2020, Zdroj: SITA

Minister životného prostredia Ján Budaj podáva trestné oznámenie pre zistenia o činnosti Environmentálneho fondu. Ministerstvo v rámci auditu zistilo, že niektorí pracovníci envirofondu navádzali starostov obcí na predkladanie vedome nepravdivých informácií v ...

Vyriešiť situáciu envirozáťaže Chemko Strážske chcú tri ministerstvá

3.8.2020, Zdroj: SITA

V snahe o riešenie envirozáťaže Chemko Strážske sa spojili tri ministerstvá. Ako agentúru SITA informoval hovorca Ministerstva vnútra SR Petar Lazarov, vo štvrtok 30. júla sa v tejto súvislosti stretli šéf rezortu vnútra Roman Mikulec (OĽaNO), minister ...

Envirokriminalita na Slovensku rastie, najčastejšie sú stále krádeže dreva

3.8.2020, Zdroj: SITA

Počet environmentálnych trestných činov na Slovensku medziročne vzrástol o vyše 13 percent. Pre agentúru SITA to uviedol hovorca Prezídia Policajného zboru Michal Slivka. Kým v prvom polroku roku 2019 polícia riešila 973 prípadov porušenia zákona, počas prvých ...

viac článkov
Najčítanejšie

Prehľad najliečivejších minerálnych vôd SlovenskaArchív

25.5.2014, Monika Offertálerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Minerálne vody vyvierajúce v našej krajine majú unikátne prírodné zloženie tuhých a plynných rozpustených látok, prostredníctvom ktorého blahodárne pôsobia na ľudské zdravie. Vyliečiť môžu mnoho chorôb, a tým ozdraviť organizmus človeka. Minerálne ...

Koronavírus v odpadovej vodeGarancia

31.3.2020, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Cesta koronavírusu od človeka do čistiarne odpadových vôd (ČOV) Podľa Usmernenia pre samosprávy pri nakladaní s komunálnym odpadom koronavírus tak ako všetky iné vírusy žije v bunke živého organizmu. Mimo živej bunky sa nerozmnožuje. Môže ...

Najzávažnejšie globálne problémy v sfére životného prostredieArchív

9.3.2014, Monika Offertálerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Globálne environmentálne problémy majú celosvetový charakter, t. z. že sa dotýkajú životných záujmov všetkých národov, štátov a hrozia celému spoločenstvu. Medzi najrizikovejšie a najvážnejšie globálne problémy v súčasnosti zaraďujeme: Globálne ...

Trestné činy proti životnému prostrediu (šiesta hlava Trestného zákona)Garancia

1.9.2011, JUDr. Stanislava Zelenková, Zdroj: Verlag Dashöfer

12.3.1  Ohrozenie a poškodenie životného prostredia (§ 300 a 301) JUDr. Stanislava Zelenková 1. Úmyselné ohrozenie životného prostredia ( § 300 ods. 1 ) Kto úmyselne vydá životné prostredie do nebezpečenstva vzniku malej škody tým, že poruší všeobecne ...

Vypaľovanie trávy na Slovensku v minulosti a dnes, a dopady na životné prostredieArchív

25.7.2014, Ing. Monika Offertálerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vypaľovanie trávnych porastov, kríkov a stromov je na Slovensku v súčasnosti zakázané. Tento zákaz je ustanovený zákonom NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi. Dôvodov prečo je to tak poznáme z praxe hneď niekoľko. V prvom rade ide o škodlivosť a  ...

viac článkov
Najnovšie právne predpisy
  • 208/2020 Z.z. novela nar. vl. č. 51/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 30.7.2020 v čiastke č. 81)
  • 209/2020 Z.z. novela nar. vl. č. 52/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 30.7.2020 v čiastke č. 81)
  • 210/2020 Z.z. novela nar. vl. č. 56/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 30.7.2020 v čiastke č. 81)
  • 211/2020 Z.z. novela nar. vl. č. 49/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 30.7.2020 v čiastke č. 81)
  • 212/2020 Z.z. novela nar. vl. č. 221/2016 Z. z. (vyšlo dňa: 30.7.2020 v čiastke č. 81)
  • 213/2020 Z.z. novela nar. vl. č. 54/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 30.7.2020 v čiastke č. 81)
  • 214/2020 Z.z. novela nar. vl. č. 55/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 30.7.2020 v čiastke č. 81)
  • 215/2020 Z.z. novela nar. vl. č. 57/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 30.7.2020 v čiastke č. 81)
  • 216/2020 Z.z. Dohoda o leteckej doprave medzi členskými štátmi Európskej únie a Európskym spoločenstvom na jednej strane a Spojenými štátmi americkými na strane druhej (vyšlo dňa: 31.7.2020 v čiastke č. 82)
  • 218/2020 Z.z. novela zák. č. 39/2013 Z. z. a č. 79/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 5.8.2020 v čiastke č. 83)
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Elektronická komunikácia a elektronický podpis

11.8.2020, ONLINE alebo ONLINE, Mgr. Zuzana Motúzová, JUDr. Pavel Lacko LL.M.

Od 1. júla 2016 je účinné nové nariadenie Európskej únie eIDAS. V súvislosti s touto úpravou bol schválený nový Zákon o dôveryhodných službách, ktorým sa zároveň zrušil predchádzajúci Zákon o elektronických podpisoch. Prihláška tu!

Incoterms® 2020 - pravidlá a ich správne uplatňovanie v praxi

14.8.2020, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Tibor Vojtko

Naučte sa orientovať v problematike používania pravidiel Incoterms® 2020 , a tým si uľahčovať uzatváranie kontraktov a realizovať dodávky tovarov do/z krajín, ktoré nie sú členmi EÚ. Prihláška tu!

Označovanie obalov určitých nebezpečných chemických zmesí od 1. januára 2021

17.8.2020, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Martin Hajaš

Školenie je venované novým povinnostiam dovozcov, výrobcov, následných užívateľov a distribútorov nebezpečných chemických zmesí podľa prílohy VIII CLP nariadenia č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení. Oboznámte sa s povinnosťami, ktoré vyplývajú z označovania obalov určitých nebezpečných chemických zmesí od 1. 1. 2021. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2020

20.8.2020, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková, Ing. Veronika Frnková PhD.

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - zmeny od 1.1.2020

25.8.2020, ONLINE alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2020. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Zákonník práce v roku 2020 - vysvetlíme vám vplyvy všetkých zmien na prax

26.8.2020, Bratislava alebo ONLINE, JUDr. Alena Huťanová, JUDr. Zdeňka Dvoranová

Prinášame vám aktualizované a pre prax mimoriadne užitočné školenie, počas ktorého máte možnosť získať všetky potrebné informácie v súvislosti so zmenami v Zákonníku práce. Prihláška tu!

INTRASTAT v roku 2020 od A do Z

27.8.2020, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Tibor Vojtko

Získajte vedomosti v rámci školenia, ktoré Vám zaručí správnu orientáciu v problematike INTRASTATU. Prihláška tu!

Odber e-mailových novín zdarma

Bezplatný odber e-mailových novín

Input:
Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Zmeny v daniach a účtovníctve v roku 2020

Lektor: Ing. Vladimír Bartoš

Dátum: 11.8.2020

Čas konania: 14:00 - 15:00

Aktuálne zmeny v zákone o sociálnom poistení v roku 2020

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 13.8.2020

Čas konania: 15:00 - 16:00

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Webináre formou prednášok pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Na aké zmeny v zákone o odpadoch by sme sa mali pripraviť?

Lektor: Ing. Peter Gallovič

Dátum: 24.8.2020

Čas konania: 9:00 - 13:00

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov prednášok a registračný formulár nájdete TU.

Kalendár
august 2020
PoUtStŠtPiSoNe
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
 
Najbližšia povinnosť
10.8.2020 - Odpadové hospodárstvo
KATALÓG ODPADOV
Katalóg odpadov
Darček k Vášmu predplatnému
Opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19 (júl 2020)
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ