Kalendár
júl 2019
PoUtStŠtPiSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
 
Najbližšia povinnosť
25.7.2019 - Ochrana vôd

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

 

Darček k Vášmu predplatnému
Manuál pre nakladanie s odpadmi z kultúrnych domov

 

KATALÓG ODPADOV
Katalóg odpadov

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE

 

VESTNÍKY MINISTERSTIEV

 

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Najnovšie

Rozšírená zodpovednosť výrobcov - Základné ustanoveniaGarancia

22.7.2019, Ing. Peter Gallovič, Ing. Matej Šiculiak, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Peter Gallovič; Ing. Matej Šiculiak; doc. JUDr. Boris Balog, PhD. Základné ustanovenia sú vymedzené v  § 27 zákona č. 79/2015 Z. z. Pre nový režim rozšírenej zodpovednosti výrobcov zavádza zákon nový spoločný pojem, ktorým je „vyhradený výrobok“ a označuje ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

UNESCO stále trvá na tom, že karpatské pralesy málo chránime

22.7.2019, Zdroj: SITA
Výbor pre Svetové dedičstvo UNESCO na svojom júlovom zasadnutí opäť vyzval Slovensko, aby zabezpečilo primeranú ochranu Karpatských bukových pralesov a aby vytýčilo presné hranice, v ktorých sa bude najprísnejšia ochrana dodržiavať. V opačnom prípade hrozí, že ...
viac

Prehľad povinností a sankcií podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadochGarancia

19.7.2019, JUDr. Božena Gašparíkova, CSc, Ing. Monika Offertálerová, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Božena Gašparíkova, CSc; Ing. Monika Offertálerová; doc. JUDr. Boris Balog, PhD. - Zákon č.  79/2015 Z. z.  o odpadoch  a o zmene a doplnení niektorých zákonov - Vyhláška č.  371/2015 Z. z.  Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Žiadosť o overenie odbornej posudkovej spôsobilosti v roku 2019Garancia

17.7.2019, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Podľa vyhlášky 371/2015 Z. z. z 13. novembra 2015, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch je stanovené, čo obsahuje žiadosť o overenie odbornej posudkovej spôsobilosti. Pričom odborná posudková spôsobilosť sa overuje ...
viac

Spätný odber elektrozariadení a oddelený zber elektroodpadu - spôsoby nakladaniaGarancia

17.7.2019, Ing. Peter Gallovič, Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager & Partners, advokátska kancelária, s.r.o., doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Peter Gallovič, Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager Partners, advokátska kancelária, s.r.o., doc. JUDr. Boris Balog, PhD. Spätný zber elektroodpadu  je podľa  § 32 ods. 23  zákona o odpadoch odobratie elektroodpadu z domácností od ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Povinnosti výrobcu elektrozariadeníGarancia

16.7.2019, Ing. Elena Bodíková, Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager & Partners, advokátska kancelária, s.r.o., doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Elena Bodíková, Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager Partners, advokátska kancelária, s.r.o., doc. JUDr. Boris Balog, PhD. Výrobca elektrozariadení je hlavnou  zodpovednou osobou za zabezpečenie uplatňovania osobitných požiadaviek, ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Na majstrovstvách sveta v hokeji sa podarilo vytriediť 56 % odpadu

15.7.2019, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR
Zelené opatrenia, ktoré sprevádzali májové majstrovstvá sveta vhokeji naSlovensku, priniesli konkrétne výsledky. Vďaka spolupráci ministerstva životného prostredia, organizačného výboru 2019 IIHF MS anajmä vďaka nečakanej podpore azáujmu zostrany fanúšikov sa ...
viac

Kedy sa môžu vyžadovať odborné posudky vo veciach odpadov v roku 2019Garancia

12.7.2019, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podľa vyhlášky 371/2015 Z. z. z 13. novembra 2015, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, sú stanovené prípady, v ktorých je alebo môže byť súčasťou žiadosti o vydanie rozhodnutia, žiadosti o vydanie vyjadrenia orgánu ...
viac

V boji proti klimatickej zmene nezostáva Slovensko bokom

12.7.2019, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR
V Helsinkách sa konala dvojdňová neformálna Rada ministrov životného prostredia EÚ. Slovenskú delegáciu viedol podpredseda vlády aminister životného prostredia Slovenskej republiky László Sólymos. V rámci rokovaní sa zástupcovia európskej dvadsaťosmičky ...
viac

Technológie výroby čistého vodíkaGarancia

11.7.2019, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer
Významnosť vodíka v každodennom živote Vodík predstavuje nevyhnutnú zložku pri výrobe tisícok produktov bežnej spotreby. Vodík nachádza široké použitie pri výrobe: -> plastov, -> hnojív, -> pohonných hmôt. Samotná výroba čistého uhlíka je však ...
viac
Najčítanejšie

Nakladanie so stavebným odpadom podľa súčasného zákona o odpadochGarancia

18.10.2018, Ing. Monika Offertálerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Súčasný zákon o odpadoch (zákon č. 79/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov) vo svojich ustanoveniach rieši aj problematiku nakladania so stavebným odpadom vrátane jeho zberu, zhromažďovania, zhodnocovania a zneškodňovania. Rozlišuje ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Zmeny v zákone o Environmentálnom fonde účinné od 26. 4. 2019Garancia

9.5.2019, Doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Dňa 26. 4. 2019 nadobudol účinnosť zákon č. 111/2019 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 329/ ...
viac

Evidenčný list odpadu - vyplnený vzorGarancia

8.11.2016, Ing. Peter Gallovič, Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Peter Gallovič; Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová Dvořák Hager Partners advokátska kancelária s.r.o. Zodpovedná osoba: Ján Odpadár Stiahnuť vzor
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Vymedzenie pôvodcu odpaduGarancia

13.3.2018, Ing. Peter Gallovič, Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager & Partners, advokátska kancelária, s.r.o., doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Peter Gallovič, Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager Partners, advokátska kancelária, s.r.o., doc. JUDr. Boris Balog, PhD. Pojem  pôvodca odpadu  bol prebratý na základe definície v čl. 3 bod 5 rámcovej smernice o odpadoch. ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Výzva na vodozádržné opatrenia v mestách a obciachGarancia

7.6.2019, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dôsledky zmeny klímy sa prejavujú najmä extrémnymi výkyvmi počasia, či už sú to povodne, prívalové dažde, ale aj obrovské horúčavy a extrémne suchá. Náklady na škody spôsobené suchom sa v Európe za posledných 30 rokov odhadujú na 100 miliárd ...
viac
Najnovšie Právne predpisy
  • 173/2019 Z.z. novela nar. vl. č. 50/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 19.6.2019 v čiastke č. 66)
  • 178/2019 Z.z. novela vyhl. č. 18/2017 Z. z. (vyšlo dňa: 20.6.2019 v čiastke č. 67)
  • 202/2019 Z.z. ustanovuje podmienky účasti v aukcii na výber výkupcu elektriny a určenie výšky odmeny výkupcu elektriny (vyšlo dňa: 10.7.2019 v čiastke č. 75)
  • 203/2019 Z.z. novela vyhl. č. 465/2013 Z. z. (vyšlo dňa: 10.7.2019 v čiastke č. 75)
  • 206/2019 Z.z. novela vyhl. č. 451/2006 Z. z. (vyšlo dňa: 12.7.2019 v čiastke č. 77)
  • 207/2019 Z.z. ustanovuje spôsob určenia výšky nájomného k lesným pozemkom za hospodárenie v lesoch (vyšlo dňa: 12.7.2019 v čiastke č. 77)
  • 210/2019 Z.z. novela zák. č. 286/2009 Z. z. a č. 359/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 16.7.2019 v čiastke č. 78)
  • 220/2019 Z.z. novela vyhl. č. 448/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 19.7.2019 v čiastke č. 80)
  • 221/2019 Z.z. novela zák. č. 177/2018 Z. z. (vyšlo dňa: 22.7.2019 v čiastke č. 81)
  • 227/2019 Z.z. novela vyhl. č. 99/2016 Z. z. (vyšlo dňa: 22.7.2019 v čiastke č. 81)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA - novela zákona

10.9.2019, Nitra
Lektor: Ing. Milan Luciak 
Oboznámite sa s novelou zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ako kľúčového zákona v oblasti životného prostredia. Ide o Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a s ním súvisiace zákony a Smernice EÚ.
Novela zákona od 15.6.2017 zásadne mení filozofiu a praktickú aplikáciu zákona a je smerodajná pre poskytovanie financií z EÚ. Zavádza nové povinnosti pre spracovateľov dokumentácie – odbornú spôsobilosť. Spodrobňuje dokumentáciu pre posudzovanie o ďalšie okruhy vplyvov. Prihláška tu!

Vodný zákon a súvisiace predpisy

21.10.2019, Bratislava
Lektorka: Ing. Anna Gaálová 
Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom komplexný prehľad o právach a povinnostiach vyplývajúcich z novely Vodného zákona, ktorá je účinná od 15.1.2015. Prednáška je vedená prístupnou formou, ľahko zrozumiteľným jazykom a je spestrená príkladmi z praxe. 
Získané vedomosti môžete využiť v oblasti manažérstva, projektovania, rozhodovania o investíciách, v povoľovacom procese, ale aj ako vodohospodár. Prihláška tu!

Povinnosti prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania ovzdušia

8.8.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Ľubomír Žiak
Cieľom seminára je poskytnúť najmä prevádzkovateľom zdrojov znečisťovania ovzdušia ucelený prehľad o povinnostiach vyplývajúcich pre nich zo základnej zákonnej úpravy ochrany ovzdušia - zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a tiež vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší a vyhlášky MŽP SR č. 231/2013 Z. z., najmä ustanovení týkajúcich sa požiadaviek na vedenie prevádzkovej evidencie, údajov oznamovaných do Národného emisného informačného systému a súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení... Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - zmeny od 1.1.2019

26.9.2019, Košice
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2016. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

 

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: