dnes je 22.5.2022

Najnovšie

Envirorezort štartuje Zelený vzdelávací fond, na rok 2022 je vyčlenených 150 000 eur z Environmentálneho fonduGarancia

18.5.2022, Zdroj: Slovenská agentúra životného prostredia

... Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) prostredníctvom Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) po zásadných zmenách spúšťa 4. ročník Zeleného vzdelávacieho fondu. Jeho cieľom je naďalej podporiť environmentálnu výchovu, vzdelávanie a osvetu na území Slovenskej republiky. Zmena nastala ...

Schválili návrh odvodu z nerecyklovaného plastového odpaduGarancia

18.5.2022, Zdroj: SITA

... Kabinet schválil Návrh systému riadenia vlastného zdroja Európskej únie (EÚ) založeného na nerecyklovanomodpadez plastových obalov. Systém má motivovať štáty k tomu, aby znižovali množstvoodpaduz plastových obalov. Rovnako má pomôcť k prechodu na obehové hospodárstvo. Návrh je súčasťou reformy systému ...

Pri nemocniciach a zoo by mohol byť zákaz používania delobuchov a rakietGarancia

17.5.2022, Zdroj: Enviroportal

... V blízkosti útulkov, zoo, nemocníc, domovov dôchodcov, fariem či psychiatrií by mohol byť zákaz používania pyrotechniky kategórie F2 a F3. Ide o napríklad o petardy, delobuchy či rímske sviece. Dohodla sa na tom pracovná skupina pre oblasť veterinárnej starostlivosti a ochrany zvierat. Aktuálne pracuje ...

Envirorezort chce zlepšiť situáciu so stretmi ľudí s medveďmiGarancia

17.5.2022, Zdroj: Enviroportal

... Situáciu s výskytom medveďov a ich stretmi s obyvateľmi obcí chce envirorezort zlepšiť. Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR avizovalo kroky, ako sú zvýšená kontrola územia z hľadiska nezákonného lovu a vnadenia, zvýšenie finančnej podpory obciam na zabezpečenie kontajnerových stojísk, osvetlenia ...

Program sanácie envirozáťaží ako podklad pre zabezpečenie ochrany zdraviaGarancia

17.5.2022, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

... Štátny program sanácie environmentálnych záťaží pre roky 2022 až 2027, ktorý na svojom dnešnom rokovaní schválila vláda Slovenskej republiky, určuje rámcové úlohy na postupné znižovanie negatívnych vplyvov envirozáťaží na ľudské zdravie a životné prostredie. Dokument obsahuje zoznamy najrizikovejších ...

ÚRSO ide kontrolovať náklady a zisky energetických firiemGarancia

16.5.2022, Zdroj: SITA

... Úrad pre reguláciu sieťových odvetví sa v najbližších dňoch zameria na náklady a zisky energetických spoločností. Podľa úradu totiž ani znižovanie rôznych distribučných poplatkov nedokáže plne kompenzovať dopady extrémneho nárastu trhových cien energií na svetových burzách. Úrad pre reguláciu sieťových ...

Vodný plán z dielne MŽP ochráni vodné toky pred znečistením

11.5.2022, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

... Vodný plán Slovenska na roky 2022 až 2027 je nástrojom na ochranu a udržateľné využívanie podzemných a povrchových vôd. Tento dokument aktualizuje a prehodnocuje predchádzajúce plány, aby sa čo najúčinnejšie dosiahli environmentálne ciele. Vodný plán Slovenska na roky 2022 až 2027 je nástrojom na ...

MŽP zastavuje skládkovanie stavebného odpadu

11.5.2022, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

... Zvyšovať mieru recyklácie stavebných materiálov pred skončením na skládkach, šetriť peniaze stavebníkov a zároveň podporovať obehové hospodárstvo a chrániť životné prostredie. To sú hlavné dôvody reformy z dielne Ministerstva životného prostredia SR (MŽP), ktorá je jedným z míľnikov Plánu obnovy a odolnosti ...

Výzva Zatepľovanie - Čo je nové v špecifikácii pre oblasť L

11.5.2022, Zdroj: Environmentálny fond

... Vážení žiadatelia, prinášame stručný prehľad zmien aúprav pre Špecifikáciu činností na rok 2022 pre oblasť L – Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov. Podpora formou dotácie. Vážení žiadatelia, prinášame stručný prehľad zmien a úprav pre Špecifikáciu činností na rok ...

OSN: V priebehu piatich rokov by sa Zem mohla otepliť o 1,5 stupňa Celzia

10.5.2022, Zdroj: Enviroportal

... Ženeva 10. mája –V priebehu nasledujúcich piatich rokov by sa mohla Zem otepliť o viac ako 1,5 stupňa Celzia oproti predindustriálnej ére. V utorok pred tým varovala Organizácia Spojených národov (OSN). Ženeva 10. mája – V priebehu nasledujúcich piatich rokov by sa mohla Zem otepliť o viac ...

viac článkov
Najčítanejšie

Katalóg odpadov

15.6.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Katalóg odpadov so stiahnuteľnými najčastejšie využívanými IL NO Katalóg odpadov so stiahnuteľnými najčastejšie využívanými IL NO 01 ODPADY POCHÁDZAJÚCE Z GEOLOGICKÉHO RIESKUMU, ŤAŽBY, ÚPRAVY A ĎALŠIEHO SPRACOVANIA NERASTOV A KAMEŇA 01 01 ODPADY Z ŤAŽBY NERASTOV ...

Biologický odpad z testovania odnesie a likviduje rezort obrany, nakladanie s komunálnym odpadom zabezpečuje obec

27.10.2020, Zdroj: SITA

... Všetok biologický odpad po pilotnom testovaní na Orave a v okrese Bardejov odnieslo Ministerstvo obrany SR (MO SR) na svoju základňu a postupne ho bude likvidovať. Výnimkou boli samosprávy, ktoré rezortu povedali, že na odvoz a likvidáciu odpadu majú zmluvu s firmou, ktorá sa špecializuje na biologický ...

Identifikačný list nebezpečného odpadu

15.6.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Medzi zákonné povinnosti nakladania s nebezpečným odpadom patrí aj označovanie identifikačným listom nebezpečného odpadu. Identifikačný list nebezpečného odpadu podľa nového zákona o odpadoch IL NO - nevyplnený IL NO 01 04 07 IL NO 01 05 05 IL NO 02 01 08 IL NO 03 02 01 IL NO ...

Najväčšie environmentálne problémy sú ovzdušie, odpady a lesy

28.2.2019, Zdroj: SITA

... Medzi hlavné environmentálne problémy Slovenska patrí znečistenie ovzdušia, odpadové a vodné hospodárstvo a ochrana lesov. Vyplýva to z tohtoročnej správy Európskej komisie (EK), v ktorej sa hodnotí pokrok pri dosahovaní reforiem. EK zároveň konštatuje, že investície v týchto oblastiach sa financujú ...

Kyslé dažde sú v súčasnosti veľkým problémom na väčšine územia Európy

9.5.2012, Ing. Pavel Adamík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kyslé dažde sú v súčasnosti veľkým problémom na väčšine územia Európy ... Ing. Pavel Adamík Nárast populácie sveta a ekonomický rozvoj, intenzívna a všade prítomná industrializácia, rozvoj medzinárodného obchodu a ľudskej spoločnosti sa uskutočnili v takom rozsahu, že vážne škody na životnom prostredí a neudržateľné využívanie zdrojov Zeme už majú globálny rozsah. Príkladov ...

viac článkov
Najnovšie právne predpisy
  • 113/2022 Z.z. novela zák. č. 125/2006 Z. z. (vyšlo dňa: 6.4.2022 v čiastke č. 37)
  • 125/2022 Z.z. novela zák. č. 461/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 13.4.2022 v čiastke č. 40)
  • 134/2022 Z.z. o pozastavení účinnosti § 4 ods. 1 a § 15 ods. 1 písm. f) zákona č. 442/2002 Z. z. (vyšlo dňa: 21.4.2022 v čiastke č. 42)
  • 150/2022 Z.z. novela niektorých zákonov v súvislosti s novými sídlami a obvodmi súdov (vyšlo dňa: 30.4.2022 v čiastke č. 47)
  • 151/2022 Z.z. o zriadení správnych súdov (vyšlo dňa: 30.4.2022 v čiastke č. 47)
  • 154/2022 Z.z. novela vyhl. č. 431/2011 Z. z. (vyšlo dňa: 5.5.2022 v čiastke č. 50)
  • 155/2022 Z.z. novela vyhl. č. 58/2006 Z. z. (vyšlo dňa: 5.5.2022 v čiastke č. 50)
  • 159/2022 Z.z. novela nar. vl. č. 102/2020 Z. z. (vyšlo dňa: 14.5.2022 v čiastke č. 52)
  • 161/2022 Z.z. novela vyhl. č. 347/2019 Z. z. (vyšlo dňa: 17.5.2022 v čiastke č. 53)
  • 166/2022 Z.z. novela nar. vl. č. 102/2020 Z. z. (vyšlo dňa: 19.5.2022 v čiastke č. 54)
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2022

21.6.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2022

23.6.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. František Csefelvay

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – aktuálne pre rok 2022

21.7.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2022. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Novinky v odpadovom hospodárstve v roku 2022

Lektor: Ing. Peter Gallovič

Dátum: 8.6.2022

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Základné informácie pre prácu odpadára v roku 2022

Lektor: Ing. Mária Hrmová

Dátum: 23.6.2022

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Kalendár
máj 2022
PoUtStŠtPiSoNe
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
 
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ