dnes je 28.10.2020

Najnovšie

Pripravovaná novela vyhlášky MŽP SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov v znení neskorších predpisovGarancia

20.10.2020, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

V októbri 2020 plánuje MŽP SR predložiť do legislatívneho procesu ďalšiu novelu vyhlášky MŽP SR č.  373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov v znení ...

Výhody senzorov pre monitorovanie množstva odpaduGarancia

20.10.2020, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Niektoré mestá ich už majú. Niektoré ich zavedenie zvažujú. Reč je o senzoroch pre monitorovanie množstva odpadu v zberných nádobách. Podstatu fungovania tohto senzora nemusíte pre jeho zavedenie nutne chápať. Možno v krátkosti vysvetliť, že ...

Zmeny lehoty vo vypovedaní zmluvy medzi výrobcami vyhradeného výrobku a OZV od 14. 10. 2020Garancia

20.10.2020, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ste výrobcom vyhradeného výrobku? Inými slovami, fyzicky vyrábate alebo dovážate na trh v SR obaly (tu sa stávate výrobcom aj keď nejaký produkt do obalu balíte), neobalové výrobky, elektro, batérie, pneumatiky alebo vozidlá? V tom prípade sa ...

Stanovenie lehoty pre uzatvorenie zmluvy medzi výrobcami obalových/neobalových výrobkov a OZV od 14. 10. 2020Garancia

20.10.2020, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ak vyrábate alebo dovážate na trh v SR neobalový výrobok, poprípade obalový výrobok (tu sa stávate výrobcom, aj keď nejaký produkt do obalu balíte alebo keď obal distribuujete konečnému užívateľovi, ktorý si do neho zabalí svoj tovar) vznikajú ...

Nová povinnosť pre všetky obce od 1. 1. 2021 na podporu predchádzania vzniku odpadu na území obceGarancia

20.10.2020, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela zákona o odpadoch č. 460/2019 Z. z. o odpadoch so sebou priniesla mnoho zmien v odpadovom hospodárstve. Väčšina z nich nadobudla účinnosť dňom vyhlásenia. Niektoré úpravy nadobudnú účinnosť od 1. 1. 2021. Od 1. 1. 2021 pribudne obciam ...

Zverejňovanie údajov pre výpočet trhového podielu OZV pre obaly od 14. 10. 2020Garancia

20.10.2020, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od 14. 10. 2020 nadobudli účinnosť zmeny podľa novely zákona o odpadoch č. 285/2020 Z. z. . Od 14. 10. bude Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP) povinné zverejniť na webovej stránke údaje potrebné pre výpočet trhového podielu organizácie ...

Povinnosť OZV pre obaly úhrady nákladov na triedený zber a následné zhodnotenie odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov od 14. 10. 2020Garancia

20.10.2020, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela zákona o odpadoch 285/2020 Z. z. udelila OZV pre obaly povinnosť uhradiť náklady na triedený zber a následné zhodnotenie odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, ktoré by mali byť minimálne vo výške, ktorá je vypočítaná podľa ...

Obce nebudú v prvom polroku zavádzania zberu kuchynského odpadu pokutované

16.10.2020, Zdroj: SITA

Mestá a obce nebudú v prvom polroku zavádzania zberu kuchynského odpadu pokutované. Na dnešnej spoločnej tlačovej konferencii s prezidentom Únie miest Slovenska (ÚMS) Richardom Rybníčkom to uviedol minister životného prostredia Ján Budaj (OĽaNO). Zber ...

Nečinnosť úradov pri environmentálnych záťažiach porušuje základné ľudské práva, uviedla verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová

15.10.2020, Zdroj: SITA

Úrady svojou nečinnosťou pri riešení environmentálnych záťaží porušili základné ľudské práva. Na dnešnej tlačovej konferenciito uviedla verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová. Tá dnes informovala členov Výboru Národnej rady SR (NR SR) pre pôdohospodárstvo a ...

Envirorezort chce odstraňovať environmentálne záťaže, platiť by však mal znečisťovateľ

15.10.2020, Zdroj: SITA

Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) má záujem odstraňovať environmentálne záťaže na Slovensku, platiť za ne by však prioritne mal znečisťovateľ. V reakcii na vystúpenie verejnej ochrankyne práv Márie Patakyovej to uviedol štátny tajomník MŽP SR Michal ...

viac článkov
Najčítanejšie

Nakladanie so stavebným odpadom podľa súčasného zákona o odpadochGarancia

22.1.2020, Ing. Monika Offertálerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Súčasný zákon o odpadoch (zákon č.  79/2015 Z. z.  v znení neskorších predpisov) vo svojich ustanoveniach rieši aj problematiku nakladania so stavebným odpadom vrátane jeho zberu, zhromažďovania, zhodnocovania a zneškodňovania. ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Identifikačné listy nebezpečných odpadov sk. 08Garancia

24.1.2020, Ing. Peter Gallovič, Dr. Peter Krasinec, PhD., MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stiahnuť vzor IDENTIFIKAČNÝ LIST NEBEZPEČNÉHO ODPADU 1. Názov odpadu: Odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky   2. Kód odpadu: 08 01 11   3. Fyzikálne a chemické ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Klasifikácia nebezpečných vecíGarancia

31.1.2020, Ing. Pavel Konečný, Ing. Jiří Miletín, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vymedzenie pojmu nebezpečné veci Nebezpečné veci sú látky a predmety, pre ktorých povahu, vlastnosti alebo stav môže byť v súvislosti s ich prepravou ohrozená bezpečnosť osôb, zvierat a vecí ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018

Prehľad najliečivejších minerálnych vôd SlovenskaArchív

25.5.2014, Monika Offertálerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Minerálne vody vyvierajúce v našej krajine majú unikátne prírodné zloženie tuhých a plynných rozpustených látok, prostredníctvom ktorého blahodárne pôsobia na ľudské zdravie. Vyliečiť môžu mnoho chorôb, a tým ozdraviť organizmus človeka. Minerálne ...

Evidenčný list odpadu - vyplnený vzorGarancia

18.12.2019, Ing. Peter Gallovič, Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová Dvořák Hager and Partners, advokátska kancelária, s.r.o., doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zodpovedná osoba: Ján Odpadár

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
viac článkov
Najnovšie právne predpisy
  • 281/2020 Z.z. (vyšlo dňa: 9.10.2020 v čiastke č. 109)
  • 282/2020 Z.z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe (vyšlo dňa: 13.10.2020 v čiastke č. 110)
  • 283/2020 Z.z. o podrobnostiach o ochrane spoločenských zvierat, požiadavkách na odchyt túlavých zvierat a požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre zvieratá (vyšlo dňa: 13.10.2020 v čiastke č. 110)
  • 285/2020 Z.z. novela zák. č. 79/2015 Z. z. a č. 302/2019 Z. z. (vyšlo dňa: 14.10.2020 v čiastke č. 111)
  • 286/2020 Z.z. novela zák. č. 355/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 15.10.2020 v čiastke č. 112)
  • 287/2020 Z.z. novela zák. č. 30/2019 Z. z. (vyšlo dňa: 20.10.2020 v čiastke č. 113)
  • 288/2020 Z.z. novela zák. č. 300/2005 Z. z. a č. 91/2016 Z. z. (vyšlo dňa: 20.10.2020 v čiastke č. 113)
  • 289/2020 Z.z. novela nar. vl. č. 377/2012 Z. z. (vyšlo dňa: 22.10.2020 v čiastke č. 114)
  • 290/2020 Z.z. k návrhu na rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu (vyšlo dňa: 23.10.2020 v čiastke č. 115)
  • 291/2020 Z.z. novela nar. vl. č. 269/2020 Z. z. (vyšlo dňa: 27.10.2020 v čiastke č. 116)
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2020

5.11.2020, ONLINE, Ing. Veronika Frnková PhD., Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2020

11.11.2020, ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Označovanie obalov určitých nebezpečných chemických zmesí od 1. januára 2021

12.11.2020, ONLINE, Ing. Martin Hajaš

Školenie je venované novým povinnostiam dovozcov, výrobcov, následných užívateľov a distribútorov nebezpečných chemických zmesí podľa prílohy VIII CLP nariadenia č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení. Oboznámte sa s povinnosťami, ktoré vyplývajú z označovania obalov určitých nebezpečných chemických zmesí od 1. 1. 2021. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie – ako sa pripraviť a ako zvládnuť daňovú kontrolu

12.11.2020, ONLINE, Ing. Veronika Frnková PhD., Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková

Závislé osoby, či už tuzemské alebo zahraničné, musia skúmať svoje ceny realizované v kontrolovaných transakciách, aby mohli vykonať úpravu základu dane v prípade, ak v dôsledku uplatňovania týchto cien mohlo dôjsť k zníženiu základu dane alebo k zvýšeniu daňovej straty. Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - zmeny od 1.1.2020

18.11.2020, ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2020. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Komplexný zákonník práce v praxi a novela zákona účinná od 1.1.2020

19.11.2020, ONLINE, JUDr. Zdeňka Dvoranová

Komplexný prierez problematikou zákonníka práce. Počas dvoch dní seminára máte možnosť načerpať veľké množstvo informácií a diskutovať o Vašich konkrétnych problémoch z praxe. Kurz rieši témy vzniku a skončenia pracovného pomeru,  dovolenky i mzdové nároky i dohody mimo pracovného pomeru. Prihláška tu!

Ako sa vyhnúť chybám v reklamačnom procese?

10.12.2020, ONLINE, Mgr. Eva Braxatorisová

Cieľom seminára je objasniť problematiku reklamácií vo svetle aktuálnych zmien platných od 21.7.2020, vysvetliť podmienky a chyby v reklamačnom procese a odpovedať účastníkom na otázky, ktorých odpovede efektívne zužitkujú v praxi. Prihláška tu!

DPH v cestovných kanceláriách v praktických príkladoch

8.2.2021, Bratislava, Ing. Martin Ťažký

Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na špecifickú problematiku uplatňovania DPH cestovnými kanceláriami. Nelámte si hlavu, príďte sa poradiť s odborníkom.  Prihláška tu!

Výklad stavebného zákona (líniové stavby)

16.3.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Michal Kán

Školenie je zamerané na zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pre oblasť povoľovania líniových stavieb. Prihláška tu!

Odber e-mailových novín zdarma

Bezplatný odber e-mailových novín

Input:
Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Aktuálne a pripravované zmeny v zákone o sociálnom poistení v roku 2020 a 2021

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 29.10.2020

Čas konania: 15:00 - 16:00

Aktuálne témy pre verejnú správu a samosprávu v roku 2020

Lektor: JUDr. Marek Šmid, LLB.

Dátum: 30.10.2020

Čas konania: 9:00 - 10:00

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Kalendár
október 2020
PoUtStŠtPiSoNe
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
 
Najbližšia povinnosť
31.10.2020 - Ochrana ovzdušia

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
KATALÓG ODPADOV
Katalóg odpadov
Darček k Vášmu predplatnému
Aktuálne finančné podpory podnikateľov z dôvodu opatrení COVID-19 (stav k 25. 10. 2020)
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ