dnes je 1.7.2022

Slovenský národný normalizačný orgán a jeho povinnostiArchív

22.1.2019, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Postup analýzy životného cyklu produktu

20.7.2018, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Postup analýzy životného cyklu produktu

VYDANIE STN EN ISO 9000: 2016, STN EN ISO 9001: 2016 a STN EN ISO 14001: 2016

18.5.2016, Zdroj: Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

VYDANIE STN EN ISO 9000: 2016, STN EN ISO 9001: 2016 a STN EN ISO 14001: 2016