dnes je 9.8.2022

Určenie výrobcu vyhradeného výrobkuArchív

20.2.2017, Ing. Matej Šiculiak, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zápis a výmaz výrobcu vyhradeného výrobkuArchív

26.4.2021, Ing. Peter Gallovič, Ing. Matej Šiculiak, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020

Povinnosti výrobcu vyhradeného výrobku od mája 2017Archív

10.5.2017, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinnosti výrobcu vyhradeného výrobku od 1. júla 2019Archív

26.6.2019, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 27 - Základné ustanoveniaGarancia

1.1.2022, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021

Rozšírená zodpovednosť výrobcov - Základné ustanoveniaArchív

19.4.2021, Ing. Peter Gallovič, Ing. Matej Šiculiak, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020

Vyhláška č. 373/2015 Z. z. - o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadovArchív

27.9.2021, Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager & Partners advokátska kancelária, s. r. o., doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 31 - Koordinačné centrumArchív

1.10.2020, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020

Koordinačné centrumArchív

22.4.2021, Ing. Peter Gallovič, Ing. Matej Šiculiak, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020

§ 135 - Prechodné ustanoveniaGarancia

20.11.2017, Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 29 - Individuálne plnenie vyhradených povinnostíArchív

1.1.2021, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Individuálne plnenie vyhradených povinnostíArchív

27.4.2021, Ing. Peter Gallovič, Ing. Matej Šiculiak, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020

§ 28 - Organizácia zodpovednosti výrobcov a zabezpečovanie plnenia vyhradených povinnostíGarancia

1.1.2022, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021

Založenie a zánik koordinačného centra od mája 2017Archív

13.6.2017, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Organizácia zodpovednosti výrobcovArchív

20.4.2021, Ing. Peter Gallovič, Ing. Matej Šiculiak, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020

Povinnosti výrobcu elektrozariadeníArchív

26.5.2021, Ing. Elena Bodíková, Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager and Partners, advokátska kancelária, s.r.o., doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020

Obaly - povinnosti výrobcu a individuálne plnenie povinnostíZáznam

3.6.2019, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:20:54

Zmluva o založení koordinačného centraArchív

9.6.2017, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vykonávacie predpisy k zákonu o odpadoch v roku 2018ZáznamGarancia

2.2.2018, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:32:34

§ 113 - KonanieGarancia

1.11.2021, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021

§ 91 - Rozhodnutie o udelení autorizácieArchív

1.7.2020, Doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020

AutorizáciaArchív

12.2.2021, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 89 - Autorizované činnosti a udelenie autorizácieArchív

1.7.2020, Doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020

§ 90 - Podmienky udelenia autorizácieGarancia

1.11.2021, Doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021

Spätný odber elektrozariadení a oddelený zber elektroodpadu - spôsoby nakladaniaArchív

13.12.2019, Ing. Peter Gallovič, Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager and Partners, advokátska kancelária, s.r.o., doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer