dnes je 25.7.2024

Input:

§ 103 - Informačný systém odpadového hospodárstva

14.4.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.6 Šiesty oddiel

8.6.1 § 103 - Informačný systém odpadového hospodárstva

Doc. JUDr. Boris Balog, PhD.; Mgr. Laura Fotopulosová

§ 103

Informačný systém odpadového hospodárstva

(1) Informačný systém odpadového hospodárstva (ďalej len „informačný systém”) zriaďuje a spravuje ministerstvo. Prevádzku informačného systému a sprístupňovanie údajov z neho zabezpečuje ministerstvo alebo ním poverená organizácia. Informačný systém sa člení na verejnú časť a neverejnú časť.


Komentár k odseku 1

Definuje sa informačný systém odpadového hospodárstva, jeho zriaďovateľ a správca.

(2) Povinná osoba na účely tohto zákona je osoba, ktorej ukladá tento zákon

a) evidenčnú a ohlasovaciu povinnosť,

b) inú povinnosť súvisiacu s informačným systémom .


Komentár k odseku 2

Na účely informačného systému odpadového hospodárstva sa definuje povinná osoba.

(3) Miestom