dnes je 1.10.2023

Input:

§ 63 - Povinnosti držiteľa starého vozidla

1.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.5.4 § 63 - Povinnosti držiteľa starého vozidla

Doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

§ 63

Povinnosti držiteľa starého vozidla

(1) Držiteľ starého vozidla je povinný bezodkladne zabezpečiť odovzdanie starého vozidla osobe vykonávajúcej zber starých vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel.


Komentár k odseku 1

Držiteľ starého vozidla je naďalej povinný bezodkladne zabezpečiť odovzdanie starého vozidla osobe oprávnenej na zber starých vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel, no zrušila sa povinnosť odovzdať kompletné staré vozidlo osobe vykonávajúcej zber starých vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel. Držiteľ starého vozidla je povinný každé staré vozidlo (kompletné či nekompletné) odovzdať uvedeným osobám. V prípade, že staré vozidlo nebude kompletné, jeho prevzatie nemusí byť bezplatné.

(2) Vyradenie starého vozidla z evidencie vozidiel sa uskutočňuje postupom podľa

Najnovšie články
viac článkov