dnes je 3.10.2022

Input:

Evidenčné listy - editovateľné tlačivá

1.7.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Evidenčné listy podľa nového zákona o odpadoch

 • Evidenčný list odpadu
 • Evidenčný list odpadu - WORD
 • Evidenčný list zariadenia na zhodnocovanie/zneškodňovanie odpadov
 • Evidenčný list zariadenia na zhodnocovanie/zneškodňovanie odpadov - WORD
 • Evidenčný list skládky odpadov
 • Evidenčný list skládky odpadov - WORD
 • Evidenčný list častí a súčiastok, ktoré sa použijú na opätovné použitie
 • Evidenčný list úložiska - WORD

Evidenčné listy podľa starého zákona o odpadoch

 • Evidenčný list odpadu
 • Evidenčný list skládky odpadov
 • Evidenčný list úložiska kovovej ortuti
 • Evidenčný list zariadenia na zhodnocovanie/zneškodňovanie odpadov