dnes je 13.8.2022

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Novela rieši možnosť vyššej dane pre vlastníkov neudržiavanej nehnuteľnosti

11.4.2022, Zdroj: Slov-Lex

Ministerstvo financií Slovenskej republiky predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

Cieľom návrhu zákona je vytvoriť obciam, ktoré sú správcom dane z

Prístup ZADARMO k tomuto dokumentu majú len registrovaní užívatelia portálu Enviro.sk.
Zatriedenie dokumentu
Zatriedenie dokumentu
Vzťahuje sa k téme: