dnes je 16.8.2022

Input:

Novinky v zákone o odpadoch s účinnosťou v rokoch 2O21, 2022 a 2023

14.12.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:57:08

Kapitoly videa

Prehľadný prehľad jednotlivých zmien v zákone o odpadoch prijatých poslednými novelami zákona s uvedením termínov ich účinnosti. Vysvetlenie dopadov týchto zmien ako aj možnosti ich zvládnutia.

Lektor

Ing. Peter Gallovič

Ing. Peter Gallovič

Expert na odpadové hospodárstvo, na začiatku svojej kariéry pracoval ako prevádzkový geológ. Neskôr pôsobil ako výskumný pracovník aj ako vedúci informačnej kancelárie Centra zneškodňovania odpadov, a tiež ako riaditeľ odboru odpadového hospodárstva v oblasti verejnej správy. Je odborne spôsobilý pre autorizované činnosti a oprávnený na vydávanie odborných posudkov pre odpadové hospodárstvo v oblasti autorizácie a úpravy odpadov.