dnes je 17.4.2021

Input:

Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním treba podať do 28. februára

20.1.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.01.1.5 Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním treba podať do 28. februára

Ing. Juraj Poništ

Lehota na splnenie povinnosti

Držitelia odpadu pozor! Do 28. februára ste povinní podľa vyhlášky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti vykonať ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním. Ohlásenie podávate za odpad, s ktorým ste nakladali v roku 2020.

Ktoré tlačivo pri ohlásení použiť

Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním podáva držiteľ odpadu, sprostredkovateľ a obchodník na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2, ak nakladá ročne v súhrne s viac ako 50 kg nebezpečných odpadov alebo s viac ako jednou tonou ostatných odpadov.

Podľa prílohy č. 2 sa uvádza napr. obchodné meno, názov odpadu podľa Katalógu odpadov, spôsob nakladania s odpadom.

Pri ktorých odpadoch musím vykonať ohlásenie, nehľadiac na množstvo

Podľa vyhlášky sú určité odpady, kde musíte vykonať ohlásenie za