dnes je 4.12.2020

Input:

Zmeny lehoty vo vypovedaní zmluvy medzi výrobcami vyhradeného výrobku a OZV od 14. 10. 2020

20.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.10.1.3 Zmeny lehoty vo vypovedaní zmluvy medzi výrobcami vyhradeného výrobku a OZV od 14. 10. 2020

Ing. Juraj Poništ

Ste výrobcom vyhradeného výrobku? Inými slovami, fyzicky vyrábate alebo dovážate na trh v SR obaly (tu sa stávate výrobcom aj keď nejaký produkt do obalu balíte), neobalové výrobky, elektro, batérie, pneumatiky alebo vozidlá? V tom prípade sa na Vás vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov. Túto zodpovednosť si môžete plniť individuálne (svojpomocne), prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV) alebo pri batériách a akumulátoroch prostredníctvom tretej osoby.

Ak máte zmluvu s OZV, mali by ste zbystriť pozornosť. Od 14. 10. sa podľa novely zákona o odpadoch č. 285/2020 Z. z. mení lehota na vypovedanie zmluvy medzi Vami a OZV. Podľa pôvodného zákona o odpadoch (79/2015 Z. z.) máte právo vypovedať OZV zmluvu v dvoch prípadoch:

1. do 30 kalendárnych dní po zistení porušenia povinností organizácie zodpovednosti výrobcov vyplývajúcich z § 28 ods. 4 písm. a) až c), e) až g), k), m), o), r) alebo z); výpovedná doba je 30 kalendárnych dní a začína plynúť dňom nasledujúcim po doručení výpovede,

2. k 31. decembru kalendárneho roka bez udania dôvodu.

Ešte môžete odstúpiť od zmluvy, ak ministerstvo zruší OZV autorizáciu. My sa však zameriame na tie dva body, čiže stav, keď OZV zostane OZV. Prvý bod sa nemení. Zmena nastáva, keď chcete ako vyhradený výrobca vypovedať zmluvu bez udania dôvodu.

Predstavme si, že vyrábate