dnes je 13.8.2022

Input:

Zmeny v odpadovom hospodárstve pre obce v roku 2021

11.12.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:00:00

Kapitoly videa

Nakladanie s komunálnymi odpadmi a hlavne v oblasti triedeného zberu sa od 1.1.2021 výrazne mení a požiadavky, ktoré musia obce a mestá splniť sú pomerne náročné. Od 1.1.2021 budú aj obmedzenia ukladania zmesového komunálneho odpadu na skládky odpadov pre tie obce a mestá, ktoré nesplnia zákonné požiadavky. Ako sa na tieto zmeny pripraviť, respektíve aké sú časové možnosti plnenia povinností sa dozviete vo videoseminári. 

Lektor

Ing. Peter Gallovič

Ing. Peter Gallovič

Expert na odpadové hospodárstvo, na začiatku svojej kariéry pracoval ako prevádzkový geológ. Neskôr pôsobil ako výskumný pracovník aj ako vedúci informačnej kancelárie Centra zneškodňovania odpadov, a tiež ako riaditeľ odboru odpadového hospodárstva v oblasti verejnej správy. Je odborne spôsobilý pre autorizované činnosti a oprávnený na vydávanie odborných posudkov pre odpadové hospodárstvo v oblasti autorizácie a úpravy odpadov.