dnes je 19.6.2024

Input:

§ 106 - Inšpekcia

7.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.3 § 106 – Inšpekcia

doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Mgr. Laura Fotopolusová

§ 106

Inšpekcia

  1. je orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 112),
  2. ukladá pokuty (§ 117),
  3. rozhoduje v sporných prípadoch, či je daný tovar v prípade prepravy cez štátnu hranicu odpadom,
  4. je oprávnená v oblasti cezhraničného pohybu odpadov vykonávať kontroly dokladov podľa osobitných predpisov58) a podľa tohto zákona, vykonávať fyzickú kontrolu odpadu, odoberať a analyzovať vzorky odpadu, a to na mieste vzniku odpadu, u oznamovateľa, príjemcu odpadu, v zariadeniach, na hraničných priechodoch a na celom území Slovenskej republiky,
  5. monitoruje cezhraničnú prepravu podozrivého elektrozariadenia a vyzýva na predloženie dokladov podľa § 88 ods. 2,
  6. je oprávnená vykonávať kontrolu zariadenia na recykláciu lodí podľa § 79a,
  7. je oprávnená kontrolovať cezhraničnú prepravu použitých batérií a akumulátorov, ktoré