dnes je 21.6.2024

Input:

§ 28 - Organizácia zodpovednosti výrobcov a zabezpečovanie plnenia vyhradených povinností

7.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.2 § 28 – Organizácia zodpovednosti výrobcov a zabezpečovanie plnenia vyhradených povinností

doc. JUDr. Boris Balog, PhD, Mgr. Laura Fotopolusová

§ 28

Organizácia zodpovednosti výrobcov a zabezpečovanie plnenia vyhradených povinností

(1) Organizácia zodpovednosti výrobcov je právnická osoba so sídlom v Slovenskej republike založená, vlastnená a prevádzkovaná výlučne výrobcami vyhradených výrobkov so sídlom v niektorom z členských štátoch. Organizácia zodpovednosti výrobcov, v súlade s udelenou autorizáciou, zabezpečuje na základe zmluvy o plnení vyhradených povinností plnenie vyhradených povinností za zastúpených výrobcov vyhradeného výrobku. Účelom organizácie zodpovednosti výrobcov nie je dosahovanie zisku.


K odseku 1

Vymedzuje sa subjekt, ktorý môže v zastúpení plniť povinnosti za výrobcov vyhradených