dnes je 24.6.2024

Input:

§ 31 - Koordinačné centrum

7.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.5 § 31 – Koordinačné centrum

doc. JUDr. Boris Balog, PhD, Mgr. Laura Fotopolusová

§ 31

Koordinačné centrum

(1) Koordinačné centrum je právnická osoba, založená podľa osobitných predpisov61) na plnenie povinností ustanovených podľa tohto zákona pre vyhradený prúd odpadu, nezaložená na dosahovanie zisku a ktorá je zapísaná v Registri koordinačných centier.


K odseku 1

Vymedzuje sa, že koordinačné centrum je právnická osoba, pričom právna forma sa ponecháva na jeho zriaďovateľoch, ktorými môžu byť výlučne osoby, ktoré majú postavenie organizácie zodpovednosti výrobcov alebo výrobcu vyhradeného výrobku. Zriaďovatelia jednotlivého koordinačného centra musia zároveň zabezpečovať nakladanie s tým vyhradeným prúdom odpadu, pre ktorý sa koordinačné centrum zriaďuje.

Koordinačné centrum bude združovať výrobcov vyhradených výrobkov, ktorí si plnia svoje povinnosti individuálne a

Najnovšie články
viac článkov