dnes je 24.2.2024

Input:

Informačný systém environmentálnych záťaží v roku 2018

8.8.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.08.1.3 Informačný systém environmentálnych záťaží v roku 2018

Ing. Juraj Poništ

Environmentálna záťaž je v zmysle zákona č. 569/2007 Z. z. definovaná ako znečistenie územia spôsobené činnosťou človeka, ktoré predstavuje závažné riziko pre ľudské zdravie alebo horninové prostredie, podzemnú vodu a pôdu s výnimkou environmentálnej škody. Pravdepodobná environmentálna záťaž je stav územia, kde sa dôvodne predpokladá prítomnosť environmentálnej záťaže.

Sanácia environmentálnej záťaže sú práce vykonávané v horninovom prostredí, podzemnej vode a pôde, ktorých cieľom je odstrániť, znížiť alebo obmedziť kontamináciu na úroveň akceptovateľného rizika s ohľadom na súčasné a budúce využitie územia.

Podľa uvedeného zákona informačný systém environmentálnych záťaží (IS EZ) zabezpečuje zhromažďovanie údajov a poskytovanie informácií o environmentálnych záťažiach. Informačný systém je