dnes je 21.5.2024

Input:

Podrobnosti k nariadeniu č. 39/2024 Z. z. - Nariadenie vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie č. 755/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním užívania vôd

14.3.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.661 Podrobnosti k nariadeniu č. 39/2024 Z. z. – Nariadenie vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie č. 755/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním užívania vôd

JUDr. Renáta Považanová

Dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov SR od 9. marca je účinné nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 39/2024 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 755/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním užívania vôd v znení neskorších predpisov.

Predpis do znenia nariadenia zakotvuje prechodné ustanovenia, týkajúce sa: