dnes je 13.6.2024

Input:

Prehľad povinností a sankcií podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch

22.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.15.1 Prehľad povinností a sankcií podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch

JUDr. Božena Gašparíkova, CSc., Ing. Monika Offertálerová, doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

- zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

- vyhláška č. 371/2015 Z. z., vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch,

- vyhláška č. 366/2015 Z. z., vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti,

- oznámenie č. 368/2015 Z. z., oznámenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o vydaní výnosu o jednotných metódach analytickej kontroly odpadov.

Pokuty za správne delikty

Pokuty za správne delikty podľa zákona o odpadoch možno rozdeliť