dnes je 19.1.2022

Najnovšie

Zákaz obstarávania jednorazových plastov pre orgány štátnej správy od 1. 1. 2023Garancia

13.1.2022, Ing. Juraj Poništ, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... 2. 11. 2021 bola schválená novela č. 430/2021 Z. z. , ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a ...

Kam patrí odpad po COVID testovaní v obciachGarancia

10.1.2022, Ing. Juraj Poništ, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Testovaním v obciach začala vznikať čoraz naliehavejšia otázka - kam so zvyšným odpadom po testovaní? Nebezpečný odpad/ostatný odpad? Ministerstvo životného prostredia SR aktualizovaným usmernením zaradilo takýto odpad ako nebezpečný. Podľa katalógu odpadov z vyhlášky č. 365/2015 ...

Zálohový systém na plastové fľaše a plechovky bol úspešne spustený

4.1.2022, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

... Zálohový systém nanápojové plastové fľaše aplechovky vprvý pracovný deň nového roka symbolicky odštartoval minister životného prostredia Ján Budaj, vspolupráci sozástupcami Správcu zálohového systému. Slovensko sa tak ako prvé vregióne úspešne zaradí k európskym krajinám ktoré motivujú k zodpovednejšiemu ...

HARMONOGRAM VÝZIEV na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ na rok 2022

3.1.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

HARMONOGRAM VÝZIEV na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ na rok 2022... Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP na rok 2022, verzia 2 Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP na rok 2022, verzia 2 ...

Rok 2021 bol rokom zlomu v postoji voči ochrane životného prostredia

3.1.2022, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

... Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP) dosiahlo takú podporu verejnosti aodborných aj spoločenských autorít, že sa vroku 2021 podarilo presadiť aj to, čo bolo desaťročia považované za tzv. nepresaditeľné. Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP) dosiahlo takú podporu verejnosti a odborných aj ...

Na Slovensku sa spustil zálohový systém

3.1.2022, Zdroj: SITA

... Na Slovensku sa spustil zálohový systém. Výška zálohy za každú fľašu bude 15 centov. Informoval o tom minister životného prostredia Ján Budaj (OĽaNO), generálna riaditeľka Správcu zálohového systému Mária Trčková a riaditeľka pre vonkajšie vzťahy a komunikáciu Správcu zálohového systému Lucia Morvai. ...

§ 56 - Povinnosti distribútora obalovGarancia

1.1.2022, Ing. Peter Gallovič, Doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... § 56 Povinnosti distribútora obalov (1) Distribútor obalov, ktorý distribuuje tovary v zálohovaných obaloch, je povinný zálohovať obaly a dodržiavať ustanovenú výšku zálohu [  § 105 ods. 3 písm. m)  ]. Komentár k odseku 1 Ustanovuje sa povinnosť pre distribútora ...

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020 | 2019

§ 16 - Zber odpadu a výkup odpaduGarancia

1.1.2022, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... K  § 16 Zber odpadu a výkup odpadu (1) Ten, kto vykonáva zber odpadu alebo výkup odpadu, je okrem povinností podľa  § 14 ods. 1  povinný a. zverejňovať druhy zbieraných alebo vykupovaných odpadov vrátane podmienok zberu odpadov alebo výkupu odpadov, b. označiť zariadenie ...

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020 | 2019

Nové prípustné miery znečistenia vyzbieranej zložky komunálneho odpadu od 1. 1. 2022Garancia

30.12.2021, Ing. Juraj Poništ, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Od 1. 1. 2022 nadobudnú účinnosť niektoré zmeny novely č. 372/2021 Z. z. , ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Podľa § 59 ods. 9 zákona o odpadoch ...

Zmeny v zákone o odpadoch účinné od 1. januára 2022Garancia

28.12.2021, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... V zákone o odpadoch nastanú od 1. januára 2022 zmeny na základe dvoch jeho noviel, a to: zákon č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý obsahoval v čl. III novelu zákona o odpadoch a zákon č. 372/2021 Z. ...

viac článkov
Najčítanejšie

Nakladanie so stavebným odpadom podľa súčasného zákona o odpadochArchív

22.1.2020, Ing. Monika Offertálerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Súčasný zákon o odpadoch (zákon č.  79/2015 Z. z.  v znení neskorších predpisov) vo svojich ustanoveniach rieši aj problematiku nakladania so stavebným odpadom vrátane jeho zberu, zhromažďovania, zhodnocovania a zneškodňovania. Rozlišuje pritom  dva pojmy , ktoré upravujú nakladanie ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019

Novelizácia zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady od januára 2021Garancia

22.12.2020, Doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Zákonom č. 354/2020 Z. z. z 25. novembra 2020 sa dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Pričom sa úprava týka spoločného ustanovenia pre daň z nehnuteľností v § 17 oslobodenia ...

Klasifikácia nebezpečných vecíArchív

31.1.2020, Ing. Pavel Konečný, Ing. Jiří Miletín, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Vymedzenie pojmu nebezpečné veci Nebezpečné veci sú látky a predmety, pre ktorých povahu, vlastnosti alebo stav môže byť v súvislosti s ich prepravou ohrozená bezpečnosť osôb, zvierat a vecí alebo ohrozené životné prostredie. Takéto ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019

Identifikačné listy nebezpečných odpadov sk. 08Archív

24.1.2020, Ing. Peter Gallovič, Dr. Peter Krasinec, PhD., MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Stiahnuť vzor IDENTIFIKAČNÝ LIST NEBEZPEČNÉHO ODPADU 1. Názov odpadu: Odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky   2. Kód odpadu: 08 01 11   3. Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu: Kvapalný odpad s obsahom ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019

Právna úprava obalov a odpadov z obalov a povinnosti a sankcie, ktoré z nej vyplývajúGarancia

17.3.2021, JUDr. Božena Gašparíkova, CSc., Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager & Partners advokátska kancelária, s. r. o., doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Božena Gašparíkova, CSc.; Mag. Annamária Tóthová; Dvořák Hager Partners advokátska kancelária, s. r. o.; doc. JUDr. Boris Balog, PhD. Oblasť obalov je v súčasnosti právne upravená týmito všeobecne záväznými predpismi: Zákon č.  79/2015 Z. z.  o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020 | 2019
viac článkov
Najnovšie právne predpisy
  SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

  Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2022

  28.1.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. František Csefelvay

  Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

  Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – aktuálne pre rok 2022

  31.1.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

  Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2022. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

  Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2022

  17.2.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

  Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

  Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

  Novinky v odpadovom hospodárstve v roku 2022

  Lektor: Ing. Peter Gallovič

  Dátum: 21.1.2022

  Čas konania: 9:00 - 10:00

  Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

  Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

  Registrácia je záväzná!

  Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

  Kalendár
  január 2022
  PoUtStŠtPiSoNe
       12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31      
   
  VESTNÍKY MINISTERSTIEV
  PREDPOVEĎ POČASIA
  EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ